Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Expertisecentrum voor de opvolging van veranderingen in terrestrische ecosystemen via aardobservatie

Onderzoeksproject VG/00/01 (Onderzoeksactie VG)


Personen :

 • Prof. dr.  COPPIN Pol - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2001-31/12/2004
 • Prof. dr.  LAMBIN Eric - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2001-31/12/2004
 • Dhr.  VAN SPEYBROECK Dirk - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2001-31/12/2004

Beschrijving :

Situering

Dit project is de verderzetting van het wetenschappelijk onderzoek in België dat leidt tot de afbakening van producten en diensten binnen het GMES perspectief.

Het voorstel wordt ingediend door een consortium bestaande uit

(i) het expertisecentrum Teledetectie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito),
(ii) het departement Geografie van de Université catholique de Louvain (UCL) en
(iii) het laboratorium Bos, Natuur en Landschap, Departement Landbeheer van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

Deze drie partners combineren hun complementaire expertise in één consortium teneinde een geavanceerde studie van terrestrische ecosystemen via aardobservatie te garanderen. Vito brengt zijn expertise aan in voor- en naverwerken van lage resolutiebeelden, en de hieruit volgende schatting van terrestrische productiviteit en geassocieerde koolstoffluxen. Als internationaal erkend onderzoekscentrum in het observeren van landgebruik en veranderingen in landbedekking brengt UCL zijn expertise aan in verwerkingsgebaseerde wijzigingen in landgebruik en ecosysteemmodellen die leiden tot impactbepaling van deze veranderingen en tot de extractie van beleidsrelevante informatie. KUL brengt zijn expertise inzake ontwikkeling van modellen die kwantitatieve informatie leveren over de verscheidenheid in vegetatieprocessen en -parameters en dit van het bladerdak niveau opwaarts naar andere spatiale schalen.

Het consortium heeft lopende samenwerkingscontacten met vooraanstaande internationale partners in de onderzoeks- en gebruikersomgeving (b.v. EC-JRC, IGBP/IHDP LUCC project, GOFC programma) en breidt reeds zijn netwerk uit naar recente initiatieven in de ons omringende landen (b.v. het POSTEL project in Frankrijk: "Projet d’Observation des Surfaces Terrestres aux Echelles Larges"). Met de implementatie van het voorgestelde "Expertisecentrum voor de opvolging van veranderingen in terrestrische ecosystemen via aardobservatie" zal het consortium de Belgische positie versterken binnen het uitdagende post Baveno, -Lille en -Stockholm era.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit project is de verbetering in het begrip van terrestrische ecosystemen door
(i) het ontwikkelen van op teledetectie gebaseerde metingen van belangrijke oppervlakteattributen,
(ii) het analyseren van het tijdstraject van deze metrieken op seizoenale, jaarlijkse en tiendaagse tijdschaal, en
(iii) deze metrieken relateren aan ecosystemen en hierdoor het aanleveren van een wetenschappelijke basis voor de ontwikkeling van een aantal producten en operationele diensten die momenteel worden vereist door internationale initiatieven geleid door ESA en de EC (GMES).

Daarom ook concentreert het voorgestelde onderzoek zich op het zoeken naar een soepele overgang van experimentele naar operationele systemen, om aldus te komen tot een operationele dienst ter verschaffing van data en informatie gerelateerd aan milieu en veiligheid. In het bijzonder, de voorgestelde onderzoeksactiviteiten omvatten

(i) het aanleggen van een uniek archief bestaande uit lange termijn tijdsseries NOAA-AVHRR van hoge kwaliteit en later SPOT-VEGETATION data voor specifieke regio’s in de wereld samen met een bijkomend archief met aanvullende informatie,
(ii) een verbeterde extractie van biofysische parameters en variabelen van de vegetatiestaat van de dataset,
(iii) de ontwikkeling, validatie en interpretatie van een landbedekkingsveranderingsproduct,
(iv) een verbeterde bepaling van netto primaire productiviteit en netto ecosysteem productiviteit voor bossen en belangrijke wereldvoedseloogsten, en
(v) de ontwikkeling van een product voor brandsusceptibiliteit en een her-groeningsindex voor het monitoren van vegetatie-hergroei na een natuurramp.

De voorgestelde onderzoeksactivieiten leiden tot de definitie (specificaties voor algoritmen en verwerkingsketen) van ten minste 3 en waarschijnlijk 4 of 5 toegevoegde waarde producten of diensten die beschikbaar kunnen gesteld worden voor de eindgebruikers van het DWTC programma "Demonstratie van een operationele dienst".
De voorziene toegevoegde waarde producten zijn: "landbedekkingsveranderingskaart", "globale tiendaagse NPP", "tiendaagse droge materie schattingsproduct", "Kyoto koolstofdienst", "driedagelijkse brandsusceptibiliteitsindicator" en een "re-greening index voor post-natuurramp monitoring". Deze producten zullen worden gegenereerd voor de Afrikaanse en Europese continenten. We zullen de mogelijkheid testen om de productgeneratie uit te breiden naar globale schaal door middel van testproducten.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid