Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Streekspecifieke optische teledetectie voor toepassingen in kustgebieden

Onderzoeksproject T4/DD/34 (Onderzoeksactie t4)


Personen :

  • Prof. dr.  PICHOT Georges - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 15/12/1998-15/12/2000

Beschrijving :

Dit onderzoeksvoorstel wordt ingediend onder thema B.3. (Marien beheer) van het "Aardobservatie per satelliet" (TELSAT 4) programma voor wetenschappelijke ondersteuning van een duurzaam ontwikkelingsbeleid.

Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen:

1. De bio-optische algoritmen te verbeteren die gebruikt worden in het BMMN model voor de kleur van de oceaan bij BMM door de meest recente theoretische vooruitgang erin te verwerken en door het model te kalibreren specifiek voor het Belgische kustgebied. Deze kalibrering is gebaseerd op reeksen van inherent optische eigenschappen en overeenkomstige waterbestanddelen gemeten in een reeks expedities op zee.

2. Het gebruik van de producten voor de kleurbepaling van de oceaan te verbeteren en de verwerkingsketen bij te werken door de eigenschappen van nieuwe sensoren in te voeren (MODIS, MERIS, enz).

3. Hoogwaardige producten te ontwikkelen, waarin satellietbeelden, in situ metingen en/of de resultaten van mathematische modellen verenigd worden, en deze aan te passen aan de behoeften van reeds gekende eindgebruikers.

Dit voorstel is een voortzetting van werk dat reeds uitgevoerd werd binnen het project "The multicoloured North Sea" (T4/DD/004), dat eindigde in november 1998.Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid