Belspo Sitemap Contact Home
Fiscaliteit voor O&O - Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Dit indirect financieringsmechanisme voor onderzoek en ontwikkeling werd uitgewerkt door de Federale Regering, op basis van een avies van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB).

In oorsprong was de maatregel enkel bedoeld voor kenniswerkers tewerkgesteld aan universiteiten, hogescholen en onderzoeksfondsen (FWO en FNRS). Het uitgangspunt van de maatregel was de typische werksituatie van een universitaire assistent die 50% van zijn werktijd aan O&O-activiteiten kan besteden en waarvoor de werkgever - hiermee gelijklopend – 50% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet hoefde in de Schatkist te storten, maar in additionele O&O-activiteiten kon investeren.

De wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling van 17 juni 2013 verhoogt het vrijstellingspercentage vanaf 1 juli 2013 tot 80.

Bovenop de rechtstreekse financiering die jaarlijks ongeveer 560 miljoen Euro beloopt, stelde de Federale Overheid in 2011 onrechtstreeks, via deze bedrijfsvoorheffingsmaatregel, ca 550 miljoen Euro ter beschikking voor additionele O&O-investeringen.

Met deze maatregel wil de Federale Regering bijdragen tot het behalen van de 3%-norm inzake O&O-investeringen (de zg. Lissabonnorm die werd geactualiseerd in de Europese 2020-doelstellingen). De boekhoudkundige opbrengsten die deze indirecte subsidiering bij universiteiten, hogescholen, onderzoeksfondsen en erkende wetenschapsinstellingen genereert, dienen omgezet te worden in bijkomende O&O-investeringen. In de profitsector is de investering van deze opbrengsten in additionele O&O-activiteiten niet opgelegd en zal daar eerder afhangen van economische opportuniteiten.

De voorlopige cijfers van de bedragen die in 2011 door de federale overheid aan de verschillende sectoren werden ter beschikking gesteld zijn opgenomen in onderstaande tabel.

bedrijven
339.293.871,66 €
universiteiten, hogescholen, FWO en FNRS
154.574.882,96 €
publieke en private non-profit (wetenschapsinstellingen)
60.938.603,02 €
Totaal 2011
554.807.357,64 €

Voor meer gedetailleerde info kan u op de verschillende doelgroepen klikken.

 

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid