Belspo Sitemap Contact Home
Fiscaliteit voor O&O - Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Door de Federale Ministerraad erkende wetenschapsinstellingen

Erkenning met ingang van 1 juli 2004:

 • Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek;
 • Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincies;
 • Association pour la Recherche avancée en Microélectronique et Intégration de Systèmes;
 • Babbage Institute for Knowledge and Information Technology;
 • Koninklijke Bibliotheek van België;
 • Biomed;
 • Born-Bunge Stichting v.z.w.;
 • Centrum voor Gemeenschappelijk Onderzoek van de EG;
 • Centre d'économie rurale de Marloie;
 • Centrum voor onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie;
 • Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij;
 • Studiecentrum voor Kernenergie - Mol;
 • Centre de Recherches argonomiques de Gembloux;
 • Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek der Belgische Keramische Nijverheid;
 • Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw;
 • Centrum voor het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Metaalverwerkende Nijverheid;
 • Centrum voor Technisch enWetenschappelijk Onderzoek van de Leerlooierijen, Schoen-, Pantoffel- en andere Lederverwerkende nijverheden;
 • Internationaal Centrum voor de Studie van de Middeleeuwse Schilderkunst in het Schelde- en het Maasbekken;
 • Centre international de Recherches et d'Information sur l'Economie publique, sociale et coopérative;
 • Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid;
 • Centre provincial d'Essais industriels;
 • Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant;
 • Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Belgische Textielnijverheid;
 • Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf;
 • Centrum voor het Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Groentenconserven;
 • Technisch Centrum van de Houtnijverheid;
 • Technisch en Wetenschappelijk Centrum van de Brouwerij, de Mouterij en Aanverwante Nijverheden;
 • Centrum voor Technisch en Wetenschappelijk Onderzoek der Springstoffennijverheid;
 • Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën;
 • Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent;
 • European Organisation for Research and Treatment of Cancer;
 • Fondation universitaire luxembourgeoise;
 • Afrika-instituut/Afrikaans studie- en documentatiecentrum;
 • Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie;
 • Europees Instituut voor Managementwetenschappen;
 • Nationaal Geografisch Instituut;
 • Institut international de Chimie-Physique-Solvay;
 • Ludwig Instituut voor Onderzoek tegen Kanker;
 • Nationaal Instituut voor Criminalistiek;
 • Nationaal Instituut voor Radio-Elementen;
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;
 • Koninklijk Meteorologisch Instituut van België;
 • Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid;
 • Institut scientifique de Service public;
 • Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer-Geraardsbergen;
 • Instituut voor Natuurbehoud;
 • Instituut voor ontwikkelingsbeleid en -beheer;
 • International Institute of Cellular and Molecular Pathology- AIBS;
 • Interuniversitair Centrum voor Micro-Electronica;
 • Nationale Plantentuin van België;
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten-Antwerpen;
 • Koninklijk Maatschappij voor Dierkunde;
 • Langzaam Verkeer;
 • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;
 • Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis;
 • Musée royal de Mariemont;
 • Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis;
 • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België;
 • Koninklijke Sterrenwacht van België;
 • Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;
 • Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen;
 • Provinciaal Centrum voor Opsporing van Metabole aandoeningen;
 • Provinciale Dienst voor Land- en Tuinbouw;
 • Station de Recherches forestières;
 • Stichting Technologie Vlaanderen;
 • Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie;
 • Vlaamse Compostorganisatie;
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek;
 • Von Karman Institute for Fluid Dynamics;
 • Centrum voor Research in de Metallurgie;
 • Researchinstituut voor Bekledingen, Verven en Inkten;
 • Belgisch Instituut voor Lastechniek;
 • Meurice R & D v.z.w.

Erkenning met ingang van 1 januari 2006:

 • Agro Food Valley;
 • Centre d'Etude et de Documentation de l'Environnement (CEBEDEAU);
 • Centre d'Etudes wallon de l'Assemblage et du Contrôle des matériaux (CEWAC);
 • Centre d'Excellence en Technologie de l'Information et de la Communication (CETIC);
 • Centre de Recherche en Aéronautique (CENAERO);
 • Centre de Recherche en Défense sociale;
 • Centre de Recherche et de Contrôle Textile, Environnement, Agro-Alimentaire et Papetier (CELABOR);
 • Centre de Ressources technologiques en Chimie (CERTECH);
 • Centre technologique de la Terre et de la Pierre;
 • College of Europe;
 • D. Collen Research Foundation;
 • Flanders Drive;
 • Flanders Material Centre (Flamac);
 • Flanders' Mechatronics Technology Centre;
 • Interuniversitair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT);
 • Institut national interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux (INISMa);
 • Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS);
 • International Bureau for Environmental Studies (IBES);
 • De Vrienden van het Instituut Pasteur van Brussel;
 • Materia Nova;
 • Multitel;
 • Universitair Ziekenhuis Gent;
 • Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL);
 • Vlaams Instituut voor de Zee;
 • Vlaams Kunststof Centrum.

Erkenning met ingang van 1 april 2007:

 • Biovallée;
 • Federaal Planbureau;
 • Centre de Recherche et d'Information socio-politiques (CRISP);
 • Centre de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques;
 • Centre d'Economie rurale;
 • Cluster van Staalplaatproducenten en Verwerkers (CLUSTA);
 • Flanders Food;
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Farderung der angewandten Forschung e.V (Duitsland);
 • Incubatiepunt Geoinformatie (INCGEO);
 • Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid;
 • Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB);
 • Kind en Samenleving;
 • La Cambre (Inst. Supérieur d'Architecture);
 • Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek - TNO (Nederland);
 • PC Fruit;
 • Research in Advanced medical Informatics and Telematics (Ramit);
 • Vlaams Electro en Innovatiecentrum (VEI);
 • Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC);
 • Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;
 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen;
 • Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Productontwikkeling (APOPO);
 • KaHo Sint-Lieven R&D.

Erkenning met ingang van 1 juli 2008:

 • Centre hospitalier universitaire de Liège;
 • Cliniques universitaires Saint-Luc;
 • Musée juif de Belgique - Joods Museum van België;
 • Fondation de la Mémoire contemporaine/Stichting voor de Eigentijdse Herinnering;
 • Centre d'Etude, de Recherche et d'Action en Architecture-Saint-Luc de Bruxelles;
 • Proefcentrum voor Sierteelt;
 • Proefstation voor de Groenteteelt;
 • Proefcentrum Hoogstraten;
 • L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement;
 • Institut de Pathologie génétique;
 • Institut de Recherche de l'Institut supérieur industriel de Bruxelles;
 • Centre de Recherche et de Développement de l'ECAM;
 • Société des Bollandistes.

Erkenning met ingang van 1 januari 2009:

 • Ziekenhuisvereniging van Brussel en van Schaarbeek - Universitair Verplegingscentrum Brugmann;
 • Kristelijke Mutualistische Solidariteit VZW.

Erkenning met ingang van 1 april 2010:

 • Centre d'expertise et de Ressources pour l'Enfance (CERE);
 • Vormingscentrum voor de begeleiding van het jonge kind (VBJK);
 • Association internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien (AISE);
 • Centrum voor Innovatie en Stimulatie van Medicijnontwikkeling Leuven (CISTIM Leuven);
 • Bodemkundige Dienst van België.

Erkenning met ingang van 1 januari 2012:

 • Nationale Proeftuin voor Witloof;
 • BB-consult;
 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groententeelt Oost-Vlaanderen
 • Passiefhuis-Platform.

Erkenning met ingang van 1 januari 2013:

 • Natuurpunt Studie;
 • Natagora;
 • Brussels Heart Center;
 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen;
 • Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten;
 • Inagro;
 • Vlaams Gebarentaalcentrum;
 • Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis;
 • Observatoire social européen;
 • Association pour le droit des Etrangers;
 • Belgische Rode Kruis - Transfusion Research Center.

Erkenning met ingang van 1 mei 2013:

 • Centre de Documentation et de Coordination Sociales - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie;
 • Agrobeheercentrum Ecokwadraat.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid