Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Oproep tot indienen van voorstellen voor de ondersteuning van NETWERK-ACTIVITEITEN met INDIA

Inleiding

In het kader van het samenwerkingsakkoord voor onderzoek en ontwikkeling tussen België en India vindt een derde oproep plaats voor voorstellen van netwerkactiviteiten.

Deze oproep wordt op 28.02.2017 door BELSPO gelanceerd en is beperkt tot lopende of voordien door BELSPO gefinancierde projecten (programma's (BRAIN.be (≥ 2012) , STEREO III, IAP VII (≥ 2012), ESA-PRODEX) en onderzoeksprojecten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen.


Hoe kan men aan de oproep deelnemen?

Gelieve het indieningsdossier te gebruiken.
Er is een check-list voorzien om de ontvankelijkheid van voorstellen na te gaan.


Deadline: 20 mei 2017, om 15 uur.


De evaluatiecriteria zijn de volgende
:

  • toegevoegde waarde van de netwerking
  • overeenstemming tussen de activiteiten en de planning met de doelstellingen
  • 'value for money'

Mocht u over de oproep klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder, via onze website


Contact

secr.coord@belspo.be

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid