Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

België - Zuid-Afrika samenwerking voor onderzoek en technologie

Oproep tot indienen van voorstellen voor de ondersteuning van
NETWERKINGSACTIVITEITEN met ZUID-AFRIKA

Inleiding

In het kader van het Memorandum of Understanding voor samenwerking in onderzoek en ontwikkeling tussen België en Zuid-Afrika, ondertekend in januari 2017, vindt een eerste oproep plaats voor voorstellen van netwerkactiviteiten.

De oproep heeft de volgende thematische foci: marien onderzoek en ruimte-onderzoek.

Hij is beperkt tot:


Hoe kan men aan de oproep deelnemen?

U vindt alle informatie in het informatiedocument van de oproep  informatiedocument, dat ook een check-list omvat waarmee u de de ontvankelijkheid van uw voorstel kan nagaan.
Gelieve voor de voorstelindiening het indieningsformulier te gebruiken: application form


Deadline:
20 september 2017, om 15 uur.

De evaluatiecriteria zijn de volgende:

  • Potentieel van de netwerkingsactiviteiten om tot langdurige partnershappen te leiden
  • Geschiktheid en haalbaarheid van het werkplan
  • Overeenstemming van het budget met het werkplan ('value for money')

Langs Zuid-Afrikaanse zijde wordt groot belang gehecht aan de deelname van  postdoctorale studenten ('postgraduates').

Mocht u over de oproep klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder, via onze website


Contact

secr.coord@belspo.be
brigitte.decadt@belspo.be

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid