Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

BRAIN-be
Belgian Research Action Through Interdisciplinary Networks

Op 5 oktober 2012 heeft de Ministerraad haar akkoord gegeven voor de lancering van de eerste fase (2012-2018) van het recurrent onderzoeksprogramma BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplanary Networks).

Het programma is opgebouwd rond 6 thematische assen:

 • Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
 • Geosystemen, heelal en klimaat
 • Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
 • Strategieën van de federale overheid
 • Belangrijke maatschappelijke uitdagingen
 • Collectiebeheer

En steunt de financiering van twee soorten onderzoeksprojecten:

 • netwerkprojecten (van vier jaar met een mogelijkheid van projecten van twee jaar) en,
 • pionierprojecten van maximum twee jaar.

Het Federaal Wetenschapsbeleid publiceert de eerste oproep voor netwerkprojecten (assen 2, 3 en 5) en voor pionniersprojecten.


Netwerkprojecten

 • As 2 - Geosystemen, heelal en klimaat
 • As 3 - Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
 • As 5 - Belangrijke maatschappelijke uitdagingen

Sluitingsdata

 • Blijk van belangstelling: 21 januari 2013
 • Onderzoeksvoorstellen: 18 februari 2013 om 12u00
  (een ontvangstbewijs zal u per mail toegezonden worden)

Documenten


Pioniersprojecten (enkel in te dienen door een FWI)

Sluitingsdata

 • Blijk van belangstelling: 31 januari 2013
 • Onderzoeksvoorstellen: 18 februari 2013 om 12u00
  (een ontvangstbewijs zal u per mail toegezonden worden)

Documenten


Infosessies

Informatie- en netwerkingsvergaderingen werden georganiseerd op 13 en 18 december 2012 bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.

Meer informatie over de oproep BRAIN-be kan gevonden worden op de website www.belspo.be/BRAIN-be.

 

Contacten

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden via het secretariaat

BRAIN-be@belspo.be
+32 (0)2 238 34 80 (Fr)
+32 (0)2 238 34 65 (Nl)

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid