Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

BRAIN-be
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks

Op 5 oktober 2012 heeft de Ministerraad haar akkoord gegeven voor de lancering van de eerste fase (2012-2017) van het recurrent onderzoeksprogramma BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplanary Networks).

Het programma is opgebouwd rond 6 thematische assen:

 • Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
 • Geosystemen, heelal en klimaat
 • Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
 • Strategieën van de federale overheid
 • Belangrijke maatschappelijke uitdagingen
 • Collectiebeheer

En steunt de financiering van twee soorten onderzoeksprojecten:

 • netwerkprojecten (van vier jaar met een mogelijkheid van projecten van twee jaar) en,
 • pionierprojecten van maximum twee jaar.

Meer informatie over het programma kan gevonden worden op de website www.belspo.be/BRAIN-be.

Het Federaal Wetenschapsbeleid publiceert de derde oproep voor netwerkprojecten (assen 2, 3 en 5) en voor pionniersprojecten.

Deze oproep zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.


Netwerkprojecten

 • As 2 - Geosystemen, heelal en klimaat
 • As 3 - Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
 • As 5 - Belangrijke maatschappelijke uitdagingen

As 2 - Geosystemen, heelal en klimaat

 • Heelal
 • Wetenschap ter ondersteuning van het Federaal Plan ‘Adaptatie aan klimaatverandering’ (FAP)
 • Wetenschap ter ondersteuning van de uitvoering van de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS)
 • Antarctica: exploitatie van atmosfeerwaarnemingen (ground-based) vanop het Prinses Elisabethstation

As 3 - Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
Gekruiste en interdisciplinaire exploitatie/valorisatie van het federaal erfgoed ...

 • ... toegepast op "Sleeping beauties"
 • ... m.b.t. tot socio-culturele ontmoetingen / confrontaties
 • ... m.b.t. tot gezondheid van de mens, dieren en milieu
 • ... m.b.t. tot BELGIUM 1900. De culturele, intellectuele en economische invloed van België ten tijde van de overgang van de 19e naar de 20e eeuw (1880-1914)
 • ... m.b.t. Food history - Onderzoek over voedselgeschiedenis

As 5 - Belangrijke maatschappelijke uitdagingen

 • de Digital Turn
 • de overgang naar een koolstofarme maatschappij die efficiënt omgaat met hulpbronnen:
  • de financiering van de overgang naar een koolstofarme maatschappij
  • een maatschappij die efficiënt omgaat met hulpbronnen: circulaire economie
  • ongelijkheden en redistributieve uitdaging van de overgang

Sluitingsdata

 • Blijk van belangstelling: 5 mei 2014 om middernacht
 • Onderzoeksvoorstellen:
  OPGELET: verlengd tot 3 juni 2014 om 12u00.
  (een ontvangstbewijs zal u per mail toegezonden worden)

Documenten


Pioniersprojecten (enkel in te dienen door een FWI)

Sluitingsdata

 • Blijk van belangstelling: 5 mei 2014 om middernacht
 • Onderzoeksvoorstellen:
  OPGELET: verlengd tot 3 juni 2014 om 12u00.
  (een ontvangstbewijs zal u per mail toegezonden worden)

Documenten


Informatiesessies

Een informatie- en netwerkingsvergadering wordt georganiseerd op donderdag 3 april en vrijdag 4 april 2014 bij BELSPO, Louizalaan 231, 1050 Brussel.
Om deel te nemen gelieve zich op voorhand in te schrijven voor donderdag 27 maart a.s. (beperkte plaatsen) via de volgende link

 • 3 april:
  • 9:30 - 12:00: As 3: Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
  • 14:00 - 16:30: As 2: Geosystemen, heelal en klimaat
 • 4 april:
  • 9:30 - 12:00: As 5: Belangrijke maatschappelijke uitdagingen
  • 14:00 - 16:30: pionniersprojecten

Presentatie

 

Contacten

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden via het secretariaat

BRAIN-be@belspo.be
+32 (0)2 238 34 80 (Fr)
+32 (0)2 238 36 12 (Nl)

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid