Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Duurzame productie- en consumptiepatronen (PODO 2)
Agro-voeding

CP/18: Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in een verstedelijkte omgeving

 • Eindrapport (pdf): Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in een verstedelijkte omgeving
  [te bestellen]
 • Bijlage (pdf): Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in een verstedelijkte omgeving
 • Résumé (pdf): Stratégies de survie pour une agriculture multifonctionelle en milieu urbain
 • Samenvatting (pdf): Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in een verstedelijkte omgeving
 • Summary (pdf): Development strategies for a multifunctional agriculture in peri-urban areas

CP/19: Op welke manier kan biologische landbouw bijdragen tot duurzame productie en consumptiepatronen?

 • Final report (pdf): How can organic farming contribute to sustainable production and consumption patterns?
  [te bestellen]
 • Résumé (pdf): Comment l'agriculture biologique contribue-t-elle aux modes de production et de consommation durables?
 • Samenvatting (pdf): Hoe kan biologische landbouw bijdragen aan duurzame productie- en consumptiepatronen?
 • Summary (pdf): How can organic farming contribute to sustainable production and consumption patterns?

CP/27: Ketenmodel voor de impactanalyse van contaminanten bij de productie van primaire voedingsmiddelen

CP/28: Algemeen kader voor de evaluatie van verschillende niveaus van duurzaamheid in Belgische landbouwsystemen - SAFE

 • Final report (pdf): Framework for assessing sustainability levels in Belgian agricultural systems - SAFE
  [te bestellen]

CP/29: Geïntegreerde aanpak voor de controle op residuen van coccidiostatica in eieren

CP/30: Mycotoxinecontaminatie van conventionele voedingsmiddelen en "bio" producten

CP/31: Risico-evaluatie van levensmiddelen: ontwikkeling en integratie van generische instrumenten voor predictieve microbiologie

 • Final report (pdf): Microbial food safety assessment: development and integration of generic predictive modeling tools
  [te bestellen]

CP/32: Traceren en authenticiteit bepalen van de GGO's en de ervan afgeleide producten in de voedingsmiddelensectoren

 • Final report (pdf): Tracing and authentification of GMOs and derived products in the food processing area
  [te bestellen]

CP/33: Ontwikkeling van bewustmakingsinstrumenten voor het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

CP/47: Randvoorwaarden voor een duurzaam agrarisch ruimtegebruik in de verstedelijkende netwerksamenleving

 • Eindrapport (pdf): Randvoorwaarden voor duurzaam agrarisch ruimtegebruik in een verstedelijkende netwerksamenleving
 • Bijlagen (pdf): Randvoorwaarden voor duurzaam agrarisch ruimtegebruik in een verstedelijkende netwerksamenleving
 • Résumé (pdf): Conditions connexes pour une utilisation durable de l’espace rural dans la société en réseau en voie d’urbanisation
 • Samenvatting (pdf): Randvoorwaarden voor duurzaam agrarisch ruimtegebruik in een verstedelijkende netwerksamenleving
 • Summary (pdf): Preconditions for sustainable land use by agriculture in urbanising network society

CP/56: Geïntegreerde evaluatie van mariene voedingsmiddelen: voedingswaarde, veiligheid en consumptieperceptie

 • Final report (pdf): Integrated evaluation of marine food items: nutritional value, safety, and consumer perception
  [te bestellen]
 • Annexes (pdf): Integrated evaluation of marine food items: nutritional value, safety, and consumer perception

CP/57: Interacties tussen mycotoxinen en anderen voedingscontaminanten: een nieuwe benadering in de voedselveiligheid

 • Final report (pdf): Interaction between mycotoxins and other food contaminants: a new safety concern

CP/58: Ontwikkeling van detectiemethode voor pathogene E. coli niet-0157 in voedingsmiddelen: een eerste stap in preventie

 • Final report (pdf): Development of detection method for non-0157-pathogenic-E. coli in food: first step in prevention

CP/59: Instrumenten en instituten ter ontwikkeling van lokale voedselsystemen

 • Final report (pdf): Instruments and institutions to develop local food systems
  [te bestellen]
 • Résumé (pdf): Outils et institutions pour le développement de systèmes alimentaires locaux
 • Samenvatting (pdf): Instrumenten en instellingen om lokale voedselsystemen te ontwikkelen
 • Summary (pdf): Instruments and institutions to develop local food systems

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid