Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Duurzame productie- en consumptiepatronen (PODO 2)
Energie

Programma CP: Seminarie van 28 maart 2003

 • Draft Backgroud document (pdf): Modèles de simulation en appui à la politique climatique belge - Simulatiemodellen ter ondersteuning van het Belgisch klimaatbeleid

Programma CP:

 • Final report (pdf): The role of renewable energy technologies in securing electrical supply in Belgium

CP/21: Optimale ontwikkelingen off-shore windenergie in België

CP/22: MARKAL/TIMES, een model ter ondersteuning van het broeikasgasbeleid

CP/23: Leidraad zonne-energie 2000-2025

CP/24: Klimaatverandering, internationale onderhandelingen - CLIMNEG II

CP/26: Mechanisme voor schone ontwikkeling: ontwerp van instrumenten en uitvoering

CP/50: Bepaling van de gezinsprofielen voor een efficiënter beheer van de energievraag

 • Rapport final (pdf): Détermination de profils des ménages pour une utilisation plus rationnelle de l'energie
  [te bestellen]
 • Annexes (pdf): Détermination de profils des ménages pour une utilisation plus rationnelle de l'energie
  Annexes dissociées:
  - Annexe 1 (pdf): Focus Group
  - Annexe 2 (pdf): Rapport entretiens in situ
  - Annexe 3 (pdf): Questionnaire quantitatif
  - Annexe 4 (pdf): Résultats de l'enquête quantitative
  - Annexe 5 (pdf): Rapport entretiens individuels
 • Samenvatting (pdf): Huishoudprofielen nader omschrijven voor een efficiënter energiebeheer aan de vraagzijde
 • Résumé (pdf): Détermination de profils de ménages pour une utilisation plus rationnelle de l’énergie
 • Summary (pdf): Specifying household profiles for more efficient energy demand-side management

CP/51: GreenMod-II: Dynamische, Regionale en Globale, Multi-Sectoriële Modellering van de Belgische Economie voor de Analyse van de Effecten, het Scenario en de Eigen Middelen

CP/52: Energieconsumptie in de residentiële sector: socio-technische factoren (SEREC)

 • Final report (pdf): Socio-technical factors influencing residential energy consumption (SEREC)
  [te bestellen]
 • Résumé (pdf): La consommation d’énergie dans le secteur résidentiel : facteurs socio-techniques (SEREC)

CP/53: Vloeibare biobrandstoffen in een globale context van bio-energie in België (LIBIOFUELS)

 • Final report (pdf): Liquid biofuels in Belgium in a global bio-energy context
  [te bestellen]
 • Annex I-J (pdf): Liquid biofuels in Belgium in a global bio-energy context. Annex I & J
 • Samenvatting (pdf): Vloeibare biobrandstoffen in een globale context van bio-energie in België
 • Résumé (pdf): Biocarburants liquides dans un contexte global de bio-énergie en Belgique
 • Summary (pdf): Liquid biofuels in Belgium in a global bio-energy context

CP/54: Verbetering van de voorspellingsbasis van windenergie in België

CP/55: Ontwikkeling van instrumenten ter evaluatie van het potentieel voor duurzame waterstof in België

 • Final report (pdf): Development of tools to evaluate the potential of sustainable hydrogen in Belgium
 • Samenvatting (pdf): Ontwikkeling van instrumenten ter evaluatie van het potentieel voor duurzame waterstof in België
 • Résumé (pdf): Développement d'outils d'évaluation du potentiel de l'hydrogène durable en Belgique
 • Summary (pdf): Development of tools to evaluate the potential of sustainable hydrogen in Belgium

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid