Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Duurzame productie- en consumptiepatronen (PODO 2)
Transport

CP/34: Innovatieve ruimtelijke analysetechnieken voor verkeersveiligheid

 • Final report (pdf): Innovative spatial analysis techniques for traffic safety
  [te bestellen]
 • Samenvatting (pdf): Innovatieve Ruimtelijke Analysetechnieken voor Verkeersveiligheid
 • Résumé (pdf): Techniques innovatives d'analyse spatiale en matière de sécurité routière
 • Summary (pdf): Innovative spatial analysis techniques for traffic safety

CP/35: Verhandelbare mobiliteitsrechten: haalbaarheid, socio-economische effectiviteit en maatschappelijk draagvlak

 • Eindrapport (pdf): Verhandelbare mobiliteitsrechten: haalbaarheid, socio-economische effectiviteit en maatschappelijk draagvlak
  [te bestellen]

CP/36: Evaluatie van kwalitatieve verschillen tussen modi voor goederentransport

CP/37: Een geïntegreerd instrument voor toetsing van lokale mobiliteitsplannen naar verkeersleefbaarheid en milieukwaliteit

 • Final report (pdf): An integrated instrument to evaluate effects of local mobility plans on traffic viability and the environment
  [te bestellen]

CP/38: Een economische analyse van verkeersveiligheid: theorie en toepassingen

 • Final report (pdf):Economic analysis of transport safety: theory and applications
  [te bestellen]
 • Résumé: Analyse économique de la sécurité routière: théorie et applications
 • Samenvatting (pdf): Economische analyse van verkeersveiligheid: theorie en toepassingen
 • Summary (pdf): Economic analysis of transport safety: theory and applications

CP/39: Optimalisatie van verkeersongevallenstatistieken (OPTIMA)

CP/40: Duurzaamheidseffecten van verkeersmanagementsystemen

 • Final report (pdf): Sustainability effects of traffic management systems

CP/41: Spatial analysis and modelling based on activities (SAMBA)

CP/42: Determinanten van modale keuze in verplaatsingsketens

 • Eindrapport (pdf): Determinanten van modale keuze in ketenverplaatsingen
  [te bestellen]
 • Samenvatting (pdf): Determinanten van modale keuze in ketenverplaatsingen
 • Résumé (pdf): Déterminants des choix modaux dans les chaînes de déplacements
 • Summary (pdf): Determinants of choice of mode in trips and trip chains

CP/43: Duurzaamheidevaluatie van technologieën en modi voor de transportsector in België

 • Final report (pdf): Sustainability assessment of technologies and modes for transport in Belgium
 • Bijlagen (pdf): Duurzaamheidevaluatie van technologieën en modi in de transportsector in België (SUSATRANS)

CP/44: Een basis voor een verdere groei van het intermodaal transport in België: onderzoek naar de "missing links"

 • Final report (pdf): Bases of a growth of intermodal transport in Belgium: The search of "Missing Links"
  [te bestellen]

CP/60: Demografie, geografie en mobiliteit: langetermijnvooruitzichten en beleidslijnen voor een duurzame ontwikkeling (MOBIDIC)

 • Rapport final (pdf): Démographie, géographie et mobilité: perspectives à long terme et politiques pour un développement durable (MOBIDIC)
  [te bestellen]

CP/61: Vervoerafhankelijkheid en vervoersautonomie van kinderen (10 - 13 jaar)

CP/62: De integratie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek met betrekking tot dagelijkse mobiliteit en sociale tijd (MOTUS&QUANLI)

 • Rapport final (pdf): MOTUS & QUANLI: Intégration des recherches quantitatives et qualitatives sur la mobilité quotidienne et les temporalités sociales
  [te bestellen]
 • Annexes (pdf): MOTUS & QUANLI: Intégration des recherches quantitatives et qualitatives sur la mobilité quotidienne et les temporalités sociales

CP/63: Impact van "gratis" openbaar vervoer op het verplaatsingsgedrag, een gevalstudie

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid