Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Global change, ecosystemen en biodiversiteit (PODO 2)
Terrestrische ecosystemen en biodiversiteit

EV/12: Koolstofopslag potentieel in verschillende terrestrische ecosystemen: kwantificatie en strategische exploratie (CASTEC)

 • Final report (pdf): Carbon sequestration potential in different Belgian terrestrial ecosystems: quantification and strategic exploration (CASTEC)
  [te bestellen]

EV/14: Modelleren van broeikasgas emissies uit Belgische terrestrische ecosystemen onder scenario’s van bodemgebruiks- en klimaatsverandering (METAGE)

EV/15: Diversiteit, ecologie en rol van saproxyle organismen in Belgische loofbossen (XYLOBIOS)

 • Final report (pdf): A research project to study patterns, roles and determinants of wood-dependent species diversity in Belgian deciduous forests (XYLOBIOS)
  [te bestellen]
 • Annexes (pdf): A research project to study patterns, roles and determinants of wood-dependent species diversity in Belgian deciduous forests (XYLOBIOS)

EV/26: Behoud en herstel van gefragmenteerde biodiversiteits-‘hot spots’: De kalkgraslanden van de Viroin-vallei (BIOCORE)

 • Final report (pdf): Conservation and restoration of fragmented biodiversity hot spots: Calcareous grasslands of South-Belgium (BIOCORE)
  [te bestellen]

EV/27: Invasieve planten in België: patronen, processen en monitoring (INPLANBEL)

EV/28: Studie van de biodiversiteit van appel: behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen (MALUS)

 • Final report (pdf): Studying apple biodiversity: opportunities for conservation and sustainable use of genetics resources (APPLE)
  [te bestellen]

EV/32: Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT)

 • Final report (pdf): Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk "WETMAT"

EV/33: Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken

 • Final report (pdf): Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin (MANUDYN I)
  [te bestellen]

EV/34: Algenbloeien: opkomend probleem voor gezondheid en duurzaam gebruik van oppervlaktewateren (B-BLOOMS)

 • Final report (pdf): Algal blooms: Emerging Problems for Health and Sustainable Use of Surface Waters (B-BLOOMS)
  [te bestellen]

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid