Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Kalender

Conferenties en colloquia

> 24-10-2014 | Duurzaam Human Resources Management

Bijdrage van toegepast onderzoek en reflectie rond het thema in het kader van de federale week van Duurzame Ontwikkeling.

Plaats: POD Wetenschapsbeleid - Louizalaan 231 - 1050 Brussel
Programma
Inschrijven voor 20 oktober 2014. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 100. Online inschrijvingsformulier

> 25-11-2014 | Wie zoekt die vindt. Op zoek naar investeerders voor start-ups en buy-outs in het nieuwe financieringsklimaat

Op het event zullen Prof. dr. ir. Sophie Manigart (UGent en Vlerick Business School) en Prof. dr. Miguel Meuleman (Vlerick Business School en UGent) de resultaten van hun recent onderzoek (in opdracht van Belspo) naar de financieringsmogelijkheden voor starters en overnemers presenteren. De reële effecten van verschillende financieringsalternatieven zullen belicht worden.

Plaats: Auditorium Quetelet, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Tweekerkenstaat 2 - Gent
Programma - Flyer - Project Belspo
Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Online inschrijvingsformulier


Conferenties, colloquia en educatieve activiteiten
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

Maart-November 2014 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Les Midis de l'Archéologie au Muséum (un mardi par mois)
Un cycle de huit conférences gratuites sur l'environnement, la vie quotidienne et l'alimentation de nos ancêtres.

2014 | Planetarium

Activiteiten in het Planetarium

vanaf 30.09.2014 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Conferenties rond Constantin Meunier (1-10)
Constantin Meunier. Struggle for Life. 10 lezingen in het Frans.

24/25.10.2014 & 05/06.12.2014| Koninklijke Bibliotheek van België

Europeana Collection Days
Op deze dagen kan je familieherinneringen, foto’s en documenten uit de Eerste Wereldoorlog delen met de rest van de wereld. Experts digitaliseren de documenten en objecten en voegen ze toe aan het online archief Europeana 1914-1918.

25.10.2014 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Colloquium: Belgisch archeologisch onderzoek in Egypte 2012-2014. Recente resultaten en vooruitzichten
Enigszins naar het voorbeeld van het colloquium dat in april 2012 te Caïro plaatsvond, wil deze studiedag de mogelijkheid bieden om zowel het grote publiek als vakgenoten te informeren over het veldwerk dat recentelijk door Belgische egyptologen in Egypte werd verricht. Niet alleen archeologisch onderzoek, maar ook epigrafische werkzaamheden komen hiervoor in aanmerking.

05.11.2014 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Workshop: Het leger in de Belgische geschiedenis: nieuwe perspectieven en uitdagingen
Een reflectie over de plaats van het militaire verleden in de Belgische geschiedschrijving, en de (potentiële) bijdrage van militaire historiografie aan de kennis van niet alleen de militaire, maar ook de politieke, sociale en culturele geschiedenis van België.

12.11.2014 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Conferentie met Lawrence Van Haecke, “Repressie na de Tweede Wereldoorlog: voorgeschiedenis en voorbereiding”

tot 25.11.2014 | Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie

50ste verjaardag Ruimte-aëronomie
Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) werd opgericht op 25 november 1964 en viert in 2014 haar 50st verjaardag.

27/28.11.2014 | Rijksarchief

Colloquium "Zegels in de Zuidelijke Nederlanden, 10de-16de eeuw. Sociale druk versus zelfbevestiging" (in samenwerking met het onderzoekscentrum Pratiques médiévales de l’écrit van de universiteit Namen)
Het Algemeen Rijksarchief (ARA, Brussel) viert in 2014 de 150e verjaardag van zijn verzameling zegelafgietsels. De campagne om in heel België afgietsels van zegels te maken werd in 1864 opgestart door rijksarchivaris Alexandre Pinchart en liep tot in de jaren 1980. Vandaag kan het ARA prat gaan op een indrukwekkende verzameling van 38.000 zegelafgietsels.

10.12.2014 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Conferentie met Jolande Withuis, “Juliana's vergeten oorlog” (met repliek van prof. Gustaaf Janssens)

12.12.2014 | Koninklijke Bibliotheek van België

Studiedag: Het Italiaanse boek in de oude Nederlanden en in het Prinsbisdom Luik tijdens de eerste moderniteit (16de-17de eeuw)
Deze studiedag wil ontmoetingen en uitwisselingen bevorderen tussen onderzoekers uit transversale vakgebieden rond de kwestie van de ontvangst van het Italiaanse boek in de oude Nederlanden en in het Prinsbisdom Luik.

> tot 14.12.2014 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Lezingen op zondagochtend


Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> tot 30.11.2014 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Tentoonstelling "Albert en Elisabeth: een film van een koninklijk leven"
Op basis van een selectie van deels onbekende filmdocumenten wordt een kwarteeuw uit het leven van het koningspaar getoond.
Belvue Museum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel

> tot 06.12.2014 | Rijksarchief

Namen ARCH.BE : Tentoonstelling kunstfotografie
In Rijksarchief Namen (boulevard Cauchy 41, 5000 Namen) loopt een tentoonstelling met werk van kunstfotografen onder de titel "Namur ARCH.BE - Entre-vues d'une odyssée d'archives". Gratis toegankelijk van dinsdag tot vrijdag, van 9.00 u tot 16.30 u en op zaterdag 8 november en zaterdag 5 december van 9.00 u tot 16.00 u. (tel. 081 65 41 98)

> tot 31.12.2014 | Koninklijke Bibliotheek van België

Foto(boeken)tentoonstelling in de algemene leeszaal
Van Axel Witsel met engelenvleugels tot oorlogsruïnes die u met een speciale 3D-bril kunt bekijken, de tijdelijke tentoonstelling in de algemene leeszaal heeft het allemaal. De Koninklijke Bibliotheek dook in haar brede collectie fotoboeken en verzamelt voor u een aantal boeiende Belgische en internationale exemplaren. 3D-brillen vindt u bij de foto’s.

> tot 11.01.2015 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Onsterfelijke prinsen. Pracht en praal van de Etruskische adel in Vulci
De grote Etruskische steden blijven mooie archeologische verrassingen opleveren! Op deze expositie komt u meer te weten over de opmerkelijke ontdekkingen die de opgravingen in de necropool van Osteria tijdens de lente van 2013 opleverden.

> tot 11.01.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Retrospectieve Constantin Meunier (1831-1905)
Deze expositie is de eerste volledige overzichtstentoonstelling van het werk van Constantin Meunier sinds de herdenkingstentoonstelling te Leuven in 1909.
Video - Persmap

> tot 11.01.2015 | Muziekinstrumentenmuseum

SAX200
In 2014 zal het 200 jaar geleden zijn dat Grote Belg Adolphe Sax (6 november 1814 - 7 februari 1894) in Dinant geboren werd. Deze uitzonderlijke verjaardag is de aanleiding voor een uitzonderlijke tentoonstelling in het Muziekinstrumentenmuseum. Wij maken onze vierde verdieping leeg om er een jaar lang de ultieme tentoonstelling over Sax in onder te brengen. De snaren en klavieren die er sinds de opening in juni 2000 stonden opgesteld, moeten even de baan ruimen voor Sax, sax en nog eens Sax!.

> tot 25.01.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Rubens - schetsen en zilverwerk
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verwelkomen twee uitzonderlijke zilverstukken, zilveren waterkan en –schaal (1635-36), geïnspireerd door Rubens. Deze bruikleen van het Colette en Pierre Bauchau Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wordt vergezeld door de nieuwe ophanging van geschilderde olieschetsen, prachtige voorproefjes van enkele van de grootste werken van de meester.

> tot 25.01.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Jean Dypréau. Van informeel kunstenaar tot paus van de Pop
Naar aanleiding van de publicatie van de verzamelde geschriften van jean Dypréau, wordt een selectie werken uit de verzameling Moderne Kunst getoond van kunstenaars die Dypréau nauw aan het hart lagen.

> tot 25.01.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Kokoschka & Gauguin doorgelicht. Wanneer het onzichtbare zichtbaar wordt
Twee belangrijke schilderijen – het Portret van Suzanne Bambridge van Paul Gauguin en de Trancespeler van Oskar Kokoschka – vormen het middelpunt van het experiment. Via een innovatieve methode – de “multispectraalanalyse” – leert u meer over deze schilderijen en worden de voordelen van deze werkwijze duidelijk voor de conservatie van kunstwerken.

> tot 28.02.2015 | Koninklijke Bibliotheek van België

Tentoonstelling SHOCK! 1914
Met de tentoonstelling SHOCK! 1914… Wat als er morgen oorlog uitbreekt? duiken het Algemeen Rijksarchief, het SOMA en de Koninklijke Bibliotheek van België in hun collecties om het relaas te brengen van de trauma’s die de bevolking opliep tijdens de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog, in de zomer en het najaar van 1914.

> tot 30.08.2015 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Hersenkronkels
Kraak je eigen brein. In onze nieuwe tentoonstelling ga je op ontdekking in je eigen hersenpan. Test de werking van je neuronen in het Cognitilab, exploreer je brein in een 3D-animatie dankzij de "Hersencel", en laat je (niet) beetnemen door de optische illusies. Video’s, spelletjes en andere interactieve toepassingen vervolledigen deze fascinerende reis door je brein...

> 2014-2015 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

Toekomstige tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 07.11.2014 - 11.01.2015 | Muziekinstrumentenmuseum

Maurizio Toffoletti
Beeldhouwer Maurizio Toff oletti werkt uitsluitend met marmer. Maar hoe kan dergelijk hard en moeilijk te bewerken materiaal tonen produceren? Enkel kijken zal niet volstaan. Daarom laat de kunstenaar toe om zijn beelden aan te raken, en ze op die manier te laten klinken. Geen bordjes ‘niet aanraken aub’, integendeel: kijken, voelen en luisteren.

> 14.11.2014 - 15.03.2015 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

LASCAUX
Dankzij de natuurgetrouwe reconstructie van de laat-paleolithische grot van Lascaux met zijn 20.000 jaar oude wandschilderingen, zullen bezoekers zich vanaf 14 november een uitstekend beeld kunnen vormen van schilderkunst die tot de oudste ter wereld wordt gerekend. Dat wereldpatrimonium is omwille van de goede conservatie niet toegankelijk voor het publiek zodat reconstructies noodzakelijk zijn.


En ook...

> tot 30.11.2014 | Nationale Plantentuin van België

Tentoonstelling "Plantentuin uitgelicht"

> tot 12.12.2014 | Nationale Plantentuin van België

Herfstkleurenwandeling

Over deze website

Uw privacy

© 2014 POD Wetenschapsbeleid