Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Kalender

Conferenties en colloquia

> 14.12.2015 │BELSPO

Conference on e-infrastructures in Belgium
E-Infrastructures in Belgium are available at federal or regional level: network, computing infrastructures. But what about the data?
Are researchers, research institutions and research projects aware of the existing e-infrastructures and services and their embedding in a larger European framework?
Are our Belgian e-infrastructures services an answer to the e-needs of Belgian researchers? And what about the sustainability?
Policy makers and funding agencies need to understand the requirements from e-infrastructure providers and users alike that a sustainable e-infrastructure environment is a must.
The day will be about existing e-infrastructures, about how to use them better and about what should come next.
Organised in a collaboration between: Belspo, EWI, SPW, Belnet, CÈCI and VSC.
Place: Koninklijke Bibliotheek - Bibliothéque Royale, Brussels
The program is available here.
Register for the day.


Conferenties, colloquia en educatieve activiteiten
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

2015 | Planetarium

Activiteiten in het Planetarium - Film: The Blind Man with Starry Eyes

2015 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

> 02.12.2015 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Terrorisme in België tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Ons land had tijdens de Tweede Wereldoorlog een terrorismeprobleem. Tenminste, zo typeerden de Duitsers graag het geweld van het verzet tegen het bezettingsbestuur en de collaboratie. Historicus Dimitri Roden verrichtte jarenlang onderzoek naar de manieren waarop het Duitse krijgsgerecht van België een veiliger land wilde maken. Voor de bezetter, welteverstaan.
Toegang gratis, maar gelieve u op voorhand in te schrijven.

> 03.12.2015 | Koninklijke Bibliotheek van België

Nocturne: Een avond vol poëzie
LIBRARIUM gaat de poëtische toer op!
Bewonder tijdens de rondleiding ‘Meesterwerken’ (18:00/19:30/20:30) de uitzonderlijke documenten die we tentoonstellen, maak een collagegedicht of een slamgedicht en ontdek wie de winnaars zijn van de wedstrijd ‘Kom maar dichter’ (doorlopend).

> 03/04.12.2015 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Internationale studiedag: "Doing justice in Wartime. Multiple Interplays Between Justice & Populations During the Two World Wars”
in het kader van de IUAP “Justice and Populations”, deze internationale studiedag een grassroots benadering. De studieobjecten zijn de complexe interacties tussen gerechtelijke actoren: individuen en sociale groepen enerzijds, het 'gerechtelijke systeem' anderzijds (politie, gerechtelijke en penitentiaire instellingen). De studiedag wil het ontstaan en het precieze functioneren onderzoeken van nieuwe praktijken, strategieën en vormen van onderhandeling tussen de bevolking en het formele rechtssysteem in deze specifieke oorlogscontext, en de impact van deze nieuwe onderhandelingen op de lange termijn.

> 07.12.2015 | Koninklijke Bibliotheek van België

Colloquium: Archieven of bibliotheken? Weinig gekende bestanden en verzamelingen zonder zichtbaar verband met hun bewaarplaats
In archiefbewaarplaatsen vindt men archief, in bibliotheken boeken. Hoewel deze logica vrij eenvoudig is, stemt ze niet altijd overeen met de realiteit. Bibliotheken kunnen inderdaad archiefstukken en handschriften bewaren, archiefbewaarplaatsen boeken, kranten en ander bibliotheekmateriaal. De toestand is dus veel complexer dan het op het eerste gezicht lijkt, en dit zowel voor de gebruikers als voor de beheerders van archieven en bibliotheken.

> 03.03.2016 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Opendeurdag in het KIK
Een unieke gelegenheid om op uw eigen tempo een kijkje te nemen achter de schermen van de studie en restauratie van kunstwerken, met in elke documentatiedienst, atelier en labo uitleg door gepassioneerde specialisten.


Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

2015 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

> tot 23.01.2016 | Koninklijke Bibliotheek van België

Van pen tot pers. De Emblemata Evangelica van Hans Bol
Hoe werden prenten in de 16de eeuw ontworpen, gesneden, gedrukt en verkocht? Hoe hebben kunstenaars als Hans Bol bijgedragen aan de ontwikkeling van de prentenkunst als eerste visuele massamedium?
Ontdek het aan de hand van originele documenten uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek van België. Vertrekkend vanuit de 'Emblemata Evangelica' belicht deze tentoonstelling de grafische industrie die in Antwerpen in de tweede helft van de 16de eeuw opbloeit. We leren Hans Bol kennen als een bedreven tekenaar, etser en miniaturist. Zijn werk vindt aansluiting bij dat van zijn beroemde tijdgenoot Bruegel: de prachtige landschappen die aan zijn fantasie ontspruiten, wemelen van de raak geobserveerde details.

> tot 24.01.2016 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

2050
Een korte geschiedenis van de toekomst
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Louvre slaan de handen in elkaar voor een exclusief en innovatief project! Schilderijen, sculpturen, foto’s, video’s, installaties en digitale kunst; meer dan 70 hedendaagse kunstwerken ondervragen onze toekomst tot aan de horizon van 2050. De tentoonstelling binnen de KMSKB kaart grote maatschappelijke thema’s aan zoals overconsumptie, mondiale conflicten, de uitputting van natuurlijke grondstoffen, sociale en economische ongelijkheden, de mutatie van de mens. Deze complexe thema’s vinden ook hun tegenhangers in positieve, constructieve en zelfs humoristische visies. Belgische en internationale artiesten zoals Sugimoto, Boetti, Kingelez, Warhol, LaChapelle, Gursky, Op de Beeck, Yongliang, Turk, Alÿs … nodigen ons uit tot reflectie over de toekomst.

> tot 24.01.2016 | Koninklijke Bibliotheek van België

Verlaine, cel nr. 252. Dichterlijke onrust
De dichter Paul Verlaine zat twee jaar opgesloten in de gevangenis in Bergen omdat hij op Rimbaud had geschoten. Hij schreef er enkele van zijn mooiste gedichten. Met behulp van onuitgegeven documenten uit private en publieke verzamelingen, zoals die van de Koninklijke Bibliotheek, neemt Bernard Bousmanne, conservator van het Handschriftenkabinet en curator van de tentoonstelling, u mee in de voetsporen van Verlaine, net als in een heldenroman. In het kader van Mons 2015.
LIBRARIUM
Parallel met de tentoonstelling ‘Verlaine, cel nr. 252’ neemt de dichtkunst bezit van LIBRARIUM met uitzonderlijke documenten, van Ovidius’ Metamorfosen tot Calligrammes van Apollinaire, zonder dat we sms-gedichten uit het oog verliezen.

> tot 31.01.16 | Hallepoort

Kleine soldaatjes van de Groote Oorlog
De tentoonstelling toont een uitzonderlijke verzameling van meer dan 1.000 objecten afkomstig uit de verschillende landen die in het conflict verwikkeld waren. In een tot de verbeelding sprekende opstelling brengen honderden soldaatjes, maar ook poppen, miniatuurdorpjes en gezelschapsspelen het verhaal tot leven.

> tot 26.02.2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Nieuwe ruimte ! Gao Xingjian. Ontluikend bewustzijn.
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verwelkomen zes monumentale werken van Gao Xingjian, speciaal op maat gemaakt van de zaal waarin ze tentoongesteld worden. In zijn representaties van een 'ontluikend bewustzijn' nodigt de artiest de bezoeker uit het beeld te doorkruisen en er, de inkt voorbij, de filosofie in haar existentiële naaktheid te ontdekken… een plek waar de musea (opnieuw) een contemplatieoord worden.

> tot 20.04.2016 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Djehoetihotep: 100 jaar opgravingen in Egypte
Naar aanleiding van het jubileum van de expeditie van Reisner in 1915 werden de egyptologen van de KU Leuven geïnspireerd om een unieke tentoonstelling op poten te zetten in het Jubelparkmuseum in Brussel. Het doel van deze tentoonstelling is te tonen hoe innovatieve methodes, toegepast op oude documentatie, kunnen bijdragen tot nieuwe inzichten. Digitale technieken maken het bijvoorbeeld mogelijk beschadigde en verspreid geraakte fragmenten in virtuele reconstructies terug samen te brengen. Door huidige satellietbeelden op oud kaartmateriaal te projecteren, kunnen we bovendien ook het landschap en de leefomgeving van het verleden visualiseren, en aan de hand van oude foto’s kan een beeld opgeroepen worden van het Egyptische landschap zoals het eruitzag voor de bouw van de Aswandam.

> tot 20.04.2016 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Sarcofagen: Onder de sterren van Noet
Van 15 oktober 2015 tot 20 april 2016 pakt het Jubelparkmuseum uit met een grote tentoonstelling over Egyptische sarcofagen. U krijgt een exclusieve inkijk in het restauratieproces en een beeld van de evolutie van de funeraire rituelen in het Oude Egypte. Eeuwigheid, opnieuw tot leven komen zoals Osiris, elke dag weer opkomen zoals de zon die geboren wordt in de schoot van de hemelgodin Noet…
De Oude Egyptenaren hadden hoge verwachtingen voor het leven na de dood!
De geheimen van de sarcofagen worden op de grote najaarstentoonstelling van het Jubelparkmuseum voor jong en oud uit de doeken gedaan.
Tussen de mummiekisten, dodenmaskers en katten in windsels wordt bovendien een heus restauratielabo geïnstalleerd! Stuk voor stuk gaan de lijkkisten van de Thebaanse priesters uit de in 1891 ontdekte cachette van Deir el-Bahari door de handen van de Italiaanse specialisten. En u mag meekijken!

> tot 28.08.2016 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

WoW – Wonders of Wildlife
Rennen, springen, jagen … Dieren bewegen vaak krachtig, precies, indrukwekkend, wild. Een kudde steenbokken springt van rots tot rots. Twee mannetjesbokken vechten een strijd uit om de macht. Een wolf zit op de hielen van everzwijnen. Leeuwinnen grijpen vluchtende zebra’s. Een tijger op topsnelheid, majestueus…
Alsof ze uit een natuurdocumentaire zijn geplukt, zie je de dieren nu in het echt en van dichtbij in acrobatische installaties, spectaculaire panorama’s en adembenemende scènes: sommige groepen balanceren alleen op één poot of staart! De taxidermist heeft met zijn precisie, wetenschappelijke kennis en kunstzinnige kijk van de opgezette stukken unieke kunstwerken gemaakt.
Het Museum raakt bij de actiescènes hier en daar aan het gedrag van de dieren, dan weer aan de conservatie van de soorten en hun habitat, met een vleugje biomechanica. In een sobere en verzorgde setting komen video’s en interactieve elementen volledig tot hun recht.


Toekomstige Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 20.01.2016 > 15.05.2016 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Van Floris tot Rubens: meestertekeningen uit een Belgische privéverzameling
De tentoonstelling toont negentig tekeningen van Hollandse en Vlaamse meesters uit de 16de en het begin van de 17de eeuw. Met veel zorg bijeengebracht door de verzamelaar, behoren deze bladen tot een van de meest boeiende en vruchtbare episodes uit de geschiedenis van de tekenkunst.

 


En ook...

> tot 15.01.2016 | Nationale Plantentuin van België

Expo Ginkgo biloba

> tot 13.03.2016 | Nationale Plantentuin van België

Expo Tree views

Over deze website

Uw privacy

© 2015 POD Wetenschapsbeleid