Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Kalender

Conferenties en colloquia

>


Conferenties, colloquia en educatieve activiteiten
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

2015 | Planetarium

Activiteiten in het Planetarium

> 11.02.2015 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Conferentie met Bénédicte Rochet (UNamur), "Etat, cinéma et propagande durant la Seconde Guerre mondiale"

> 03.03.2015 | Rijksarchief

Colloquium: The Great War from Below. Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium

> 26.03.2015 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Opendeurdag
Een uitzonderlijke gelegenheid om op eigen tempo een kijkje te nemen achter de schermen van de studie en restauratie van kunstwerken, met in elke documentatiedienst, atelier en labo uitleg door gepassioneerde specialisten.

> 15/17.06.2015 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Internationaal Symposium Paul Coremans
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) organiseert een internationaal symposium ter ere van zijn oprichter en eerste directeur Paul Coremans (1908-1965). Vijftig jaar na zijn overlijden, is het een unieke gelegenheid om terug te blikken op zijn bijzondere carrière. De impact van zijn innovatieve gedachten en visie rond de conservatie en restauratie van kunstwerken is op zowel nationaal als internationaal vlak van enorm belang geweest.

> 03/04.09.2015 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

SOIMA 2015: Unlocking sound&image heritage
Heb je unieke audio-, fotografische of videobestanden die internationale aandacht verdienen of ben je geïnteresseerd in digitale preservatie en creatief gebruik en toegang? Neem dan deel aan dit evenement! Samenwerking en uitwisseling van informatie en know-how tussen instellingen en specialisten is immers de sleutel tot het ontsluiten van dit erfgoed.


Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> tot 25.01.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Rubens - schetsen en zilverwerk
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verwelkomen twee uitzonderlijke zilverstukken, zilveren waterkan en –schaal (1635-36), geïnspireerd door Rubens. Deze bruikleen van het Colette en Pierre Bauchau Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wordt vergezeld door de nieuwe ophanging van geschilderde olieschetsen, prachtige voorproefjes van enkele van de grootste werken van de meester.

> tot 25.01.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Jean Dypréau. Van informeel kunstenaar tot paus van de Pop
Naar aanleiding van de publicatie van de verzamelde geschriften van jean Dypréau, wordt een selectie werken uit de verzameling Moderne Kunst getoond van kunstenaars die Dypréau nauw aan het hart lagen.

> tot 25.01.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Kokoschka & Gauguin doorgelicht. Wanneer het onzichtbare zichtbaar wordt
Twee belangrijke schilderijen – het Portret van Suzanne Bambridge van Paul Gauguin en de Trancespeler van Oskar Kokoschka – vormen het middelpunt van het experiment. Via een innovatieve methode – de “multispectraalanalyse” – leert u meer over deze schilderijen en worden de voordelen van deze werkwijze duidelijk voor de conservatie van kunstwerken.

> tot 11.02.2015 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Onsterfelijke prinsen. Pracht en praal van de Etruskische adel in Vulci
De grote Etruskische steden blijven mooie archeologische verrassingen opleveren! Op deze expositie komt u meer te weten over de opmerkelijke ontdekkingen die de opgravingen in de necropool van Osteria tijdens de lente van 2013 opleverden.

> tot 14.02.2015 | Koninklijke Bibliotheek van België - Paleis van Karel van Lotharingen

Tussen de lijnen. Tekeningen van oude meesters uit het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België
Deze winter vindt u enkele van de mooiste tekeningen van oude meesters in het Paleis van Karel van Lotharingen. Het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België dook in haar verzamelingen en selecteerde vijf fascinerende tekeningen van oude meesters die uw aandacht verdienen.

> tot 28.02.2015 | Koninklijke Bibliotheek van België

Tentoonstelling SHOCK! 1914
Met de tentoonstelling SHOCK! 1914… Wat als er morgen oorlog uitbreekt? duiken het Algemeen Rijksarchief, het SOMA en de Koninklijke Bibliotheek van België in hun collecties om het relaas te brengen van de trauma’s die de bevolking opliep tijdens de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog, in de zomer en het najaar van 1914.

> tot 15.03.2015 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

LASCAUX
Dankzij de natuurgetrouwe reconstructie van de laat-paleolithische grot van Lascaux met zijn 20.000 jaar oude wandschilderingen, zullen bezoekers zich vanaf 14 november een uitstekend beeld kunnen vormen van schilderkunst die tot de oudste ter wereld wordt gerekend. Dat wereldpatrimonium is omwille van de goede conservatie niet toegankelijk voor het publiek zodat reconstructies noodzakelijk zijn.

> tot 30.08.2015 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Hersenkronkels
Kraak je eigen brein. In onze nieuwe tentoonstelling ga je op ontdekking in je eigen hersenpan. Test de werking van je neuronen in het Cognitilab, exploreer je brein in een 3D-animatie dankzij de "Hersencel", en laat je (niet) beetnemen door de optische illusies. Video’s, spelletjes en andere interactieve toepassingen vervolledigen deze fascinerende reis door je brein...

> 2014-2015 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

Toekomstige tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 10.02.2015 - 31.05.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Portaels en de roep van de Oriënt (1841-1847)
Voor deze tentoonstelling konden de KMSKB putten uit onuitgegeven reiscorrespondentie en uit tekeningenfondsen die de kunstenaar in zijn atelier bijhield. Vierentwintig van de tentoongestelde werken op papier konden recent worden ingelijfd bij de collecties van de KMSKB.

> 28.02.2015 - 28.06.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

CHAGALL
Voor deze grote retrospectieve tentoonstelling brengt het museum meer dan 200 werken van Marc Chagall van over de hele wereld samen. Zijn vroege schilderijen vanaf 1908 tot zijn laatste, monumentale schilderwerken uit de jaren ’80 illustreren de artistieke carrière van de schilder rijkelijk.

> 03.04.2015 - 31.01.16 | Hallepoort

Kleine soldaatjes van de Groote Oorlog
De tentoonstelling toont een uitzonderlijke verzameling van meer dan 1.000 objecten afkomstig uit de verschillende landen die in het conflict verwikkeld waren. In een tot de verbeelding sprekende opstelling brengen honderden soldaatjes, maar ook poppen, miniatuurdorpjes en gezelschapsspelen het verhaal tot leven.


En ook...

> 14 & 15.02.2015 | Nationale Plantentuin van België

Winterweekend in de Plantentuin

> tot 20.03.2015 | Nationale Plantentuin van België

Winterwandeling

> 21.03.2015 - 30.04.2015 | Nationale Plantentuin van België

Magnolia's

> 04-05-06.04.2015 | Nationale Plantentuin van België

Ikebanatentoonstelling

Over deze website

Uw privacy

© 2015 POD Wetenschapsbeleid