Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Kalender

Conferenties en colloquia

> 11/13-09-2014 | Colloquium naar aanleiding van 75 jaar Academia Belgica

De Academia Belgica van Rome heeft het genoegen zijn internationaal colloquium aan te kondigen met als titel "Renovatio, inventio, absentia imperii. Van het Romeinse Rijk tot hedendaags imperialisme" dat van 11 tot 13 september 2014 te Brussel zal plaatsvinden in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning.
Het colloquium, dat de 75ste verjaardag van de instelling viert, wordt georganiseerd in samenwerking met het Belgisch Historisch Instituut te Rome en de Nationale Stichting Prinses Marie-José.

Programma
Gelieve uw deelname online te bevestigen op volgend adres


Conferenties, colloquia en educatieve activiteiten
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

Maart-November 2014 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Les Midis de l'Archéologie au Muséum (un mardi par mois)
Un cycle de huit conférences gratuites sur l'environnement, la vie quotidienne et l'alimentation de nos ancêtres.

2014 | Planetarium

Activiteiten in het Planetarium

10.09.2014 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Oorlog op de schoolbanken. Middelbaar onderwijs tijdens de Tweede Wereldoorlog door Sarah Van Ruyskensvelde (KU Leuven)

10.09.2014 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Ghent Altarpiece International Study Day
Deze studiedag is bestemd voor kunsthistorici, curatoren, conservatoren-restaurateurs, wetenschappers en andere kenners van de Vroegnederlandse schilderkunst. In de ochtendsessie zullen in zes lezingen een hele reeks aspecten van het huidige onderzoek en de conservatie-restauratiebehandeling van het Lam Godsveelluik aan bod komen. In de namiddag kan u het conservatieatelier in het Gentse Museum voor Schone Kunsten bezoeken van achter een glazen wand en op informele wijze de leden van het conservatieteam en van onderzoeksteams ontmoeten. U wordt tevens uitgenodigd op een bezoek aan de Sint-Baafskathedraal en aan de twee tentoonstellingen over het Lam Gods in het Caermersklooster.

20.09.2014 - 21.09.2014 | Koninklijke Bibliotheek van België

Open Monumentendagen
Begin september neemt de Koninklijke Bibliotheek van België deel aan de Open Monumentendagen en richt ze de schijnwerpers zowel op het omhulsel – het gebouw – als op zijn inhoud – de collecties – als wezenlijke componenten van het Brussels en Belgisch erfgoed.

20.09.2014 - 21.09.2014 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Open Monumentendagen
Thema: Geschiedenis en herinnering. Kers op de taart: Het Horta-Lambeauxpaviljoen is uitzonderlijk ook geopend. De Hallepoort neemt eveneens deel aan het evenement

21.09.2014 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Opendeurdag in het KIK!
Op zondag 21 september 2014 opent het KIK zijn deuren in het kader van de Open Monumentendagen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een uitzonderlijke gelegenheid om op uw eigen tempo een kijkje te nemen achter de schermen van de studie en restauratie van kunstwerken, met uitleg door gepassioneerde specialisten.

vanaf 30.09.2014 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Conferenties rond Constantin Meunier (1-10)
Constantin Meunier. Struggle for Life. 10 lezingen in het Frans.

11.10.2014 | Rijksarchief

Studienamiddag 'Demografie en genealogie'
De studienamiddag 'Demografie en genealogie' vindt plaats op zaterdag 11 oktober 2014 in het Rijksarchief te Leuven (Vaartstraat 24).
Deelname is gratis. Inschrijving via rijksarchief.leuven@arch.be vóór 30 september.

14/16.10.2014 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Salt weathering of buildings & stone sculptures
The conference aims to bring together conservators, engineers, architects, students and experienced researchers and to contribute to the promotion of research within the field of salt weathering of porous materials.

05.11.2014 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Workshop: Het leger in de Belgische geschiedenis: nieuwe perspectieven en uitdagingen
Een reflectie over de plaats van het militaire verleden in de Belgische geschiedschrijving, en de (potentiële) bijdrage van militaire historiografie aan de kennis van niet alleen de militaire, maar ook de politieke, sociale en culturele geschiedenis van België.

tot 25.11.2014 | Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie

50ste verjaardag Ruimte-aëronomie
Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) werd opgericht op 25 november 1964 en viert in 2014 haar 50st verjaardag.

12.12.2014 | Koninklijke Bibliotheek van België

Studiedag: Het Italiaanse boek in de oude Nederlanden en in het Prinsbisdom Luik tijdens de eerste moderniteit (16de-17de eeuw)
Deze studiedag wil ontmoetingen en uitwisselingen bevorderen tussen onderzoekers uit transversale vakgebieden rond de kwestie van de ontvangst van het Italiaanse boek in de oude Nederlanden en in het Prinsbisdom Luik.


Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 07.09.2014 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Albert en Elisabeth. Een film van een koninklijk leven
Zoals ieder jaar opent het Koninklijk Paleis in Brussel zijn deuren voor het publiek op dinsdag 22 juli 2014. Ook dit jaar is het thema “Wetenschap en cultuur op het Paleis”. Op basis van een selectie van deels nooit eerder vertoonde filmbeelden wordt een kwarteeuw uit het leven van het koningspaar geschetst. De bezoeker ontdekt zo een modern koppel dat het contact met de bevolking opzoekt.

> tot 11.01.2015 | Muziekinstrumentenmuseum

SAX200
In 2014 zal het 200 jaar geleden zijn dat Grote Belg Adolphe Sax (6 november 1814 - 7 februari 1894) in Dinant geboren werd. Deze uitzonderlijke verjaardag is de aanleiding voor een uitzonderlijke tentoonstelling in het Muziekinstrumentenmuseum. Wij maken onze vierde verdieping leeg om er een jaar lang de ultieme tentoonstelling over Sax in onder te brengen. De snaren en klavieren die er sinds de opening in juni 2000 stonden opgesteld, moeten even de baan ruimen voor Sax, sax en nog eens Sax!.

> tot 25.01.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Kokoschka & Gauguin doorgelicht. Wanneer het onzichtbare zichtbaar wordt
Twee belangrijke schilderijen – het Portret van Suzanne Bambridge van Paul Gauguin en de Trancespeler van Oskar Kokoschka – vormen het middelpunt van het experiment. Via een innovatieve methode – de “multispectraalanalyse” – leert u meer over deze schilderijen en worden de voordelen van deze werkwijze duidelijk voor de conservatie van kunstwerken.

> tot 30.08.2015 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Hersenkronkels
Kraak je eigen brein. In onze nieuwe tentoonstelling ga je op ontdekking in je eigen hersenpan. Test de werking van je neuronen in het Cognitilab, exploreer je brein in een 3D-animatie dankzij de "Hersencel", en laat je (niet) beetnemen door de optische illusies. Video’s, spelletjes en andere interactieve toepassingen vervolledigen deze fascinerende reis door je brein...

> 2014-2015 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

Toekomstige tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 02.09.2014 - 25.01.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Jean Dypréau. Van informeel kunstenaar tot paus van de Pop
Naar aanleiding van de publicatie van de verzamelde geschriften van jean Dypréau, wordt een selectie werken uit de verzameling Moderne Kunst getoond van kunstenaars die Dypréau nauw aan het hart lagen.

> 20.09.2014 - 11.01.2015 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Retrospectieve Constantin Meunier (1831-1905)
Deze expositie is de eerste volledige overzichtstentoonstelling van het werk van Constantin Meunier sinds de herdenkingstentoonstelling te Leuven in 1909.

> 11.09.2014 - 28.02.2015 | Koninklijke Bibliotheek van België

Tentoonstelling SHOCK! 1914
Met de tentoonstelling SHOCK! 1914… Wat als er morgen oorlog uitbreekt? duiken het Algemeen Rijksarchief, het SOMA en de Koninklijke Bibliotheek van België in hun collecties om het relaas te brengen van de trauma’s die de bevolking opliep tijdens de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog, in de zomer en het najaar van 1914.

> 14.11.2014 - 15.03.2015 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

LASCAUX
Dankzij de natuurgetrouwe reconstructie van de laat-paleolithische grot van Lascaux met zijn 20.000 jaar oude wandschilderingen, zullen bezoekers zich vanaf 14 november een uitstekend beeld kunnen vormen van schilderkunst die tot de oudste ter wereld wordt gerekend. Dat wereldpatrimonium is omwille van de goede conservatie niet toegankelijk voor het publiek zodat reconstructies noodzakelijk zijn.


En ook...

> 05.09.2014 | Nationale Plantentuin van België

Wandelparcours Planten op uw bord

> 06.09.2014 - 17.10.2014 | Nationale Plantentuin van België

Inheemse bomenwandeling

> 11/12.10.2014 | Nationale Plantentuin van België

Ikebanatentoonstelling

> 30.11.2014 | Nationale Plantentuin van België

Tentoonstelling "Plantentuin uitgelicht"

Over deze website

Uw privacy

© 2014 POD Wetenschapsbeleid