Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Kalender

Conferenties en colloquia

22 juli tot 4 september 2016
Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2016 «CARTOGRAPHIAE»

Koninklijk Paleis, Paleizenplein, Brussel
Zoals ieder jaar opent het Koninklijk Paleis te Brussel zijn deuren voor het publiek op woensdag 22 juli 2016, onder het thema « Wetenschap en cultuur op het Paleis ».
Het Koninklijk Paleis, de Kanselarij van de Eerste Minister en het Federaal Wetenschapsbeleid hebben een beroep gedaan op de Federale Wetenschappelijke Instellingen voor het organiseren van de tentoonstelling “CARTOGRAPHIAE” met de steun van het Nationaal Geografisch Instituut. Zij wensen hiermee de bezoeker attent te maken op het belang van de wetenschap en van het wetenschappelijk onderzoek en ze grijpen de gelegenheid aan om minder bekende collecties van het federaal erfgoed aan het grote publiek te tonen.
Naar goede gewoonte zal Technopolis®, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie ook dit jaar aanwezig zijn. Zij presenteren dit jaar een interactieve tentoonstelling over sport en beweging in het kader van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Tot slot organiseert de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed een originele tentoonstelling met als titel Elisabeth. Passie voor de kunst met de steun van de Koning Boudewijnstichting.
[Informatie]

7-11 november 2016
North Sea Open Science Conference 2016

Tijdens de North Sea Open Science Conference 2016 worden verschillende topics behandeld: fundamenteel en toegepast onderzoek, marien management (lessen getrokken uit succesvolle en minder succesvolle activiteiten), innovatieve concepten rond metingen en gegevensbeheer, biologische en fysico-chemische aspecten uit de Noordzee en daarbuiten. Om een echte dialoog tussen de deelnemers te bevorderen, moedigen we het gebruik van andere technieken dan de traditionele presentaties aan. Neem deel aan deze unieke wetenschap-beleid-maatschappij-triologie over de Noordzee!
Van 7 tot 11 november 2016 organiseren de OD Natuur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Belgisch Biodiversiteitsplatform, de North Sea Open Science Conference 2016 in Oostende. Vanaf nu en tot 15 mei kan je een abstract insturen. Vroegboeken kan tot 30 juni 2016.
[Informatie en registratie]Conferenties, colloquia en educatieve activiteiten
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 22.07.2016 tot 04.09.2016 | Koninklijk Paleis, Paleizenplein, Brussel

Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2016 «CARTOGRAPHIAE»
Zoals ieder jaar opent het Koninklijk Paleis te Brussel zijn deuren voor het publiek op woensdag 22 juli 2016, onder het thema « Wetenschap en cultuur op het Paleis ».
Het Koninklijk Paleis, de Kanselarij van de Eerste Minister en het Federaal Wetenschapsbeleid hebben een beroep gedaan op de Federale Wetenschappelijke Instellingen voor het organiseren van de tentoonstelling “CARTOGRAPHIAE” met de steun van het Nationaal Geografisch Instituut. Zij wensen hiermee de bezoeker attent te maken op het belang van de wetenschap en van het wetenschappelijk onderzoek en ze grijpen de gelegenheid aan om minder bekende collecties van het federaal erfgoed aan het grote publiek te tonen.
Naar goede gewoonte zal Technopolis®, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie ook dit jaar aanwezig zijn. Zij presenteren dit jaar een interactieve tentoonstelling over sport en beweging in het kader van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Tot slot organiseert de Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed een originele tentoonstelling met als titel Elisabeth. Passie voor de kunst met de steun van de Koning Boudewijnstichting.
[Informatie]

> 17|18.09.2016 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Opendeurdagen in het KIK
In het kader van de Open Monumentendagen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit jaar rond het thema Stijlen gerecycleerd, opent het KIK op zaterdag 17 en zondag 18 september aanstaande zijn deuren voor het grote publiek.
De neostijlen in Brussel vormen de rode draad van dit unieke bezoek achter de schermen van het onderzoek en de restauratie van kunstwerken.

> 10.10.2016 | Rijksarchief in België

Internationaal congres: Recht om vergeten te worden versus recht om te herinneren In mei 2016 keurde het Europees Parlement een nieuwe Europese wet goed die de bescherming van natuurlijke personen moet verbeteren waar het de verwerking van hun persoonsgegevens betreft. Eén van de nieuwe rechten die ingang vindt, is het 'recht op vergetelheid'. Wat zijn de implicaties hiervan voor de archiefsector? Hoe moeten we in de toekomst omgaan met persoonsgegevens in overheidsarchieven? Wat met het recht om te herinneren? Het Rijksarchief neemt met de organisatie van een internationaal congres op 10 oktober 2016 het voortouw om een stand van zaken op te maken over ‘recht om vergeten te worden versus recht om te herinneren’. Op 4 mei 2016 keurde het Europees Parlement de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed: de nieuwe Europese wet die de bescherming van natuurlijke personen moet verbeteren waar het de verwerking van hun persoonsgegevens betreft. De AVG introduceert ook een aantal nieuwe rechten voor het individu, waaronder het recht op gegevenswissing of ‘recht op vergetelheid’ (art. 17). Archivarissen en al degenen die archiefdocumenten gebruiken voor onderzoek en hergebruik – historici, juristen, onderzoeksjournalisten, medewerkers van studie- en documentatiecentra, studenten, vertegenwoordigers van verenigingen voor familie- en heemkunde en vele anderen – maken zich grote zorgen over de implicaties die het recht om vergeten te worden zal hebben op hun werkveld en vragen zich luidop af in welke mate archieven in de toekomst nog kunnen blijven voldoen aan criteria als leesbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit, volledigheid enz. Op 10 oktober 2016 wil het Rijksarchief een stand van zaken opmaken tijdens een internationaal congres over het thema ‘recht om vergeten te worden versus recht om te herinneren’ dat zal doorgaan in het Paleis der Academiën in centrum Brussel.

> 19|21.10.2016 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

EECHB2016 International Conference
We are pleased to announce the 2nd International Conference on Energy Efficiency and Comfort of Historic Buildings (EECHB 2016) of which Hilde De Clercq, Head of the Laboratories department of the KIK-IRPA, is member of the Organizing Committee and International Scientific Committee. This event will take place in the city of Brussels (BE) from the 19th until the 21st of October 2016. International experts and stakeholders will be invited to share the latest developments and experiences for improving the energy efficiency and comfort of historic buildings while preserving their historic character, inherent values and integrity.

> 27|28.10.2016 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Relics @ the Lab Workshop
On 27 and 28 October the Royal Institute for Cultural Heritage (KIK-IRPA) organises the international workshop Relics @ the Lab. The workshop will be held in English. Over the past decade the scientific interest in relics and kindred artefacts has grown enormously. Without any doubt relics as well as relic shrines and associated objects have played a prominent role in European history since the introduction of Christianity. While in the past primary, secondary as well as tertiary relics were merely studied in relation to their religious and (art) historical background, recently the rise of a more scientific and archaeological approach is noticed. Nowadays researchers become more interested in the origin and nature of these sacred objects and ask different questions:
· What information can relics give us about the people buried in the shrines? Who were these people? What do we know about the way they lived? When did they live? What about diseases and other disabilities?
· What information can be retrieved from the objects kept with the relics and made of textile, wood, stone or metal. What was their purpose? Are they contemporaneous to the relic or are they older or younger additions? Why would they have been added? How should we preserve them?
Scientists of many different disciplines are involved in the study of relics and kindred artefacts, but till now there was no real forum for these people to exchange ideas and discuss methods. Therefore the Royal Institute for Cultural Heritage (KIK-IRPA, Brussels) is organising a two-day workshop on the scientific study of relics. During this meeting we want to give analytical scientists, textile specialists, conservators, anthropologists, historical researchers, people involved in 3D-reconstruction as well as radiocarbon dating specialists a forum to exchange ideas about relics.

> 2016 | Planetarium

Activiteiten in het Planetarium - Film: The Blind Man with Starry Eyes
Nieuwe planetariumfilm: Solar Superstorms.


Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

2016 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

> tot 21.08.2016 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Andres Serrano
De fotografie van Andres Serrano, een belangrijke figuur van de hedendaagse kunstwereld, onthult een vaak storende realiteit. Het oeuvre van de Amerikaanse kunstenaar is doordrongen van geloof, dood, seks en geweld. Zij vormen de leidraad doorheen de retrospectieve in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
Naast deze krachtige thema’s laat de tentoonstelling Serrano ook zien als een aandachtige getuige van de wereld en de mens. Uiterst symbolische beelden uit al zijn fotoreeksen illustreren in de Musea zijn volledige carrière. Censuur en kunstvandalisme worden ook opgeroepen aan de hand van vier gevandaliseerde kunstwerken. Door Serrano’s werk te tonen, bekrachtigen we onze fundamentele waarden. Tegen wreedheid en onverdraagzaamheid. Tegen obscurantisme en onmenselijkheid.
Gelijktijdig wordt Serrano’s nieuwe fotoreeks in de Brusselse straten tentoongesteld: “Denizens of Brussels”, een aantal aangrijpende portretten van daklozen in onze hoofdstad.

> tot 21.08.2016 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

David Altmejd - Reuzen
Op 18 maart 2016 opent de tentoonstelling “Reuzen” van de Canadese kunstenaar David Altmejd (1974) in het forum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Zes kolossale neo-barokke sculpturen zullen de centrale ontmoetingsruimte op spectaculaire wijze inpalmen. Nietsvermoedend wordt de toevallige bezoeker opgenomen in dit verwarrend spel van spiegeling en exces.

> tot 27.08.2016 |  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
                             Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
                             Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
                             Koninklijke Bibliotheek van België
                             Museum voor Natuurwetenschappen
                             Planetarium van Brussel

Meet 100 masters
Welke schatten vind je in onze Brusselse musea?
Van 18/05/2016 tot 27/08/2016 onthullen de permanente museumcollecties de geheimen van hun meest kostbare en bijzondere werken! 100 dagen lang staan 100 topstukken in niet minder dan 41 musea in de spotlights. Via een exclusief programma word je uitgenodigd om dit schitterende Belgische erfgoed in Brussel te komen bewonderen. Van de iguanodons van Bernissart uit de prehistorie tot Magritte, Horta, Peyo of Fabre, de Brusselse musea zullen je verbluffen met duizenden jaren artistiek, geschiedkundig, wetenschappelijk en technisch vernuft! De campagne #100Masters is uniek in de wereld, zowel door de verscheidenheid aan deelnemende musea als door de bijzondere aandacht die wordt besteed aan de vaste collecties.
Dit alles verpakt in een zeer ongewoon concept… te ontdekken op www.100masters.brussels!

> tot 28.08.2016 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

WoW – Wonders of Wildlife
Rennen, springen, jagen … Dieren bewegen vaak krachtig, precies, indrukwekkend, wild. Een kudde steenbokken springt van rots tot rots. Twee mannetjesbokken vechten een strijd uit om de macht. Een wolf zit op de hielen van everzwijnen. Leeuwinnen grijpen vluchtende zebra’s. Een tijger op topsnelheid, majestueus…
Alsof ze uit een natuurdocumentaire zijn geplukt, zie je de dieren nu in het echt en van dichtbij in acrobatische installaties, spectaculaire panorama’s en adembenemende scènes: sommige groepen balanceren alleen op één poot of staart! De taxidermist heeft met zijn precisie, wetenschappelijke kennis en kunstzinnige kijk van de opgezette stukken unieke kunstwerken gemaakt.
Het Museum raakt bij de actiescènes hier en daar aan het gedrag van de dieren, dan weer aan de conservatie van de soorten en hun habitat, met een vleugje biomechanica. In een sobere en verzorgde setting komen video’s en interactieve elementen volledig tot hun recht.

> tot 10.09.2016 | Koninklijke Bibliotheek van België

Leeuwenpoten en koningshoofden
De Koninklijke Munt draagt haar imposante verzameling van meer dan 6.000 stukken over aan het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. Een deel ervan is vanaf 22 april 2016 te zien in de Algemene leeszaal van de Bibliotheek. Van munten tot ministempels. U ontdekt er de munt- en penningproductie in België, van de 17de eeuw tot nu.

> tot 26.02.2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Gao Xingjian - Ontluikend bewustzijn
Zes monumentale werken van Gao Xingjian, speciaal op maat gemaakt van de zaal waarin ze tentoongesteld worden. In zijn representaties van een 'ontluikend bewustzijn' nodigt de artiest de bezoeker uit het beeld te doorkruisen en er, de inkt voorbij, de filosofie in haar existentiële naaktheid te ontdekken… een plek waar de musea (opnieuw) een contemplatieoord worden.
Gao Xingjian, Nobelprijswinnaar in de literatuur in 2000 en Fransman van Chinese afkomst, beschouwt zichzelf een 'tussenpersoon' tussen de Oosterse wereld die zijn identiteitsbasis vertegenwoordigt en de Westerse wereld waarvan hij de moderniteitsidee bespreekt. Zijn werk vormt ook een overgang tussen het schilderij en het geschreven woord.

> tot 16.03.2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Bruegel. Unseen Masterpieces
When art meets technology

Dankzij een grote waaier aan online en plaatselijk toegankelijke ervaringen, biedt dit unieke initiatief iedereen de mogelijkheid zich te verdiepen in Bruegel’s meesterwerken door toegang te verlenen tot de kleinste details van elk schilderij en de kennis van experts. De kunstliefhebber duikt in de wereld van de schilder en ontdekt er al die onverwachte elementen die het geniale talent van de Vlaamse meester bewijzen. In het kader van de 450e sterfdag van Bruegel in 2019, komt het initiatief voor dit evenement van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, in samenwerking met het Google Cultural Institute. Dit innovatieve project brengt de grote internationale musea, merendeels Europees, samen rond de figuur van Bruegel en is het resultaat van diepgaande reflecties over de huidige museale veranderingen in het digitale tijdperk.


Toekomstige Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 07.10.2016 > 22.01.2017 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Congo Art Works
De tentoonstelling onthult voor het eerst in België een deel van de collectie van historicus Bogumil Jewsiewicki (Université Laval, Canada), die het KMMA recent verworven heeft. Het betreft schilderijen verzameld tussen 1968 en 2011. De tentoonstelling wil de populaire schilderkunst uit de Democratische Republiek Congo in de kijker zetten als een volwaardige kunstvorm met dezelfde waarde als muziek, dans of theater.

> 21.10.2016 > 12.02.2017 | Jubelparkmuseum

Ukiyo-e - De mooiste japanse prenten
Vanaf vrijdag 21 oktober 2016 kunt in het Jubelparkmuseum terecht voor een prestigieuze tentoonstelling van Japanse prenten uit eigen bezit. Het is sinds 1989 geleden, in het kader van Europalia Japan, dat zo’n uitgebreide tentoonstelling wordt georganiseerd voor eigen publiek. De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van de 150ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen België en Japan.
De 416 meesterwerken die u te zien zult krijgen, onderstrepen de wereldfaam van de verzameling. Wegens de lichtgevoeligheid van de prenten en hun uitzonderlijk goede staat van bewaring wordt vanaf 19 december 2016 de eerste selectie vervangen door een tweede.
De tentoonstelling brengt een overzicht van de Japanse prentkunst vanaf de eerste stappen in zwart-wit (omstreeks 1720) tot aan de verderzetting van de traditie aan het begin van de 20ste eeuw. De nadruk ligt op de sublieme ontwerpen in polychromie (18de en 19de eeuw) die al aan het einde van de 19de eeuw de westerse verzamelaars en kunstenaars in vervoering brachten. Hiervoor werd geselecteerd uit de Japanse prentencollectie van het Jubelparkmuseum zelf, die meer dan 7500 exemplaren telt en dankzij de grote hoeveelheid prenten in de oorspronkelijke kleuren, wereldfaam geniet.


En ook...

> 28.05.2016 > 25.09.2016 | Nationale Plantentuin van België

Expo Achilles Cools en Brenine

> 01.09.2016 > 15.10.2016 | Nationale Plantentuin van België

Inheemse bomenwandeling
Een ontdekkingstocht tussen de bomen uit onze streken? Tuurlijk, deze groene bondgenoten waarvan de namen ons zo bekend in de oren klinken hebben nog heel wat geheimen te onthullen. Zeg niet zomaar eik tegen eender welke eik! Wil je het verschil weten tussen een boswilg en een schietwilg? Aan de kassa ontvang je de gratis wandelfolder. Hiermee kan je op eigen tempo het uitgestippeld parcours afleggen tussen berken, elzen en kornoeljes. De folder bevat leuke anekdotes en weetjes over de kenmerken, het gebruik en de geneeskracht van onze bomen.

> 15.10.2016 > 16.10.2016 | Nationale Plantentuin van België

Expo Ikebana herfst
Het is een mooie traditie waar de Plantentuin aan vasthoudt: al jaren stellen de ikebana-artiesten geregeld hun mooiste werken tentoon. Ikebana is niet zomaar bloemschikken. Het is een kunstvorm die eeuwen geleden ontstond uit een boeddhistisch ritueel waarbij bloemen werden geofferd aan de geesten van de overledenen. Bij het maken van een bloemstuk wordt alles uit de natuur gebruikt: takken, bladeren, gras, mos, fruit en bloemen.


Over deze website

Uw privacy

© 2016 POD Wetenschapsbeleid