Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Kalender

Conferenties en colloquia

22.07.2015 > 06.09.2015 | KONINKLIJK PALEIS - Paleizenplein - Brussel

Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2015
Tentoonstelling ‘Insecta, Het insectenrijk’

Het Koninklijk Paleis van Brussel opent vanaf 22 juli aanstaande en gedurende de hele zomer opnieuw zijn deuren voor het grote publiek, een uitstekende gelegenheid om de nieuwe tentoonstelling Wetenschap en Cultuur in het Paleis te ontdekken... (www.monarchie.be)

Dit jaar ontvangt het Paleis, in samenwerking met de Kanselarij van de Eerste Minister en BELSPO, de tentoonstelling Insecta, Het insectenrijk. De organisatie van die tentoonstelling is in handen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (www.kmkg-mrah.be/nl/expositions/insecta), met de medewerking van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk Filmarchief.

Het gaat om een uitzonderlijke tentoonstelling door haar thema en inhoud: entomologie en kunst komen elkaar tegen rond het insect, een wezentje dat ons tegelijk afstoot en boeit en dat door de eeuwen steeds een rijke artistieke inspiratiebron is geweest voor de mens. Aldus biedt INSECTA de gelegenheid om diverse domeinen van de wetenschap te ontdekken en een weloverwogen selectie van buitengewone stukken tentoon te stellen, alle afkomstig uit de federale wetenschappelijke instellingen, samen met hun entomologische modellen. Met deze tentoonstelling draagt BELSPO bij tot de vulgarisatie van kennis en de valorisatie van de federale verzamelingen, tot ieders genoegen.

Tentoonstelling ‘Insecta, Het insectenrijk’
Koninklijk Paleis, Paleizenplein, Brussel
Van 22 juli tot en met 6 september 2015 - gratis toegang


Conferenties, colloquia en educatieve activiteiten
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

2015 | Planetarium

Activiteiten in het Planetarium - Film: The Blind Man with Starry Eyes

2015 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

> 12.08.2015 | Planetarium

Nacht van de Vallende Sterren op de Koninklijke Sterrenwacht van België
Kom op woensdag 12 augustus van 22.00 u. tot 01.00 u. vallende sterren observeren vanop de bijzondere site van de Koninklijke Sterrenwacht van België in gezelschap van professionele en amateur astronomen! Voor de eerste keer wordt het publiek uitgenodigd om de sterrenhemel te komen ontdekken tussen de majestueuze koepels van de Brusselse Sterrenwacht. Omdat de historische telescopen van de Sterrenwacht niet geëigend zijn voor de observatie van deze avond, worden in het midden van het park amateurtelescopen opgesteld om een zo groot mogelijk aantal mensen de schoonheid van de sterrenhemel te laten ontdekken. Op het moemnt van de observatie beleven we meteen ook het maximum van de jaarlijkse Perseïden meteorenzwerm. Er is dus een zeer grote kans dat we een aantal vallende sterren zullen zien voorbij schieten.
Inschrijving is verplicht, het aantal plaatsen is beperkt!

> 03/04.09.2015 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

SOIMA 2015: Unlocking sound&image heritage
Heb je unieke audio-, fotografische of videobestanden die internationale aandacht verdienen of ben je geïnteresseerd in digitale preservatie en creatief gebruik en toegang? Neem dan deel aan dit evenement! Samenwerking en uitwisseling van informatie en know-how tussen instellingen en specialisten is immers de sleutel tot het ontsluiten van dit erfgoed.

> 17/19.09.2015 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

What Ever Happened to the People?
Humans and Anthropomorphs in the Rock Art of Northern Africa

Gedurende dit driedaagse colloquium focussen internationale specialisten op menselijke en antropomorfe voorstellingen in rotskunst uit Noord-Afrika.

> 12/26.10.2015 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

RE-ORG Belgium Workshop
Towards a museum storage reorganization network. You are not alone!
De eerste editie van RE-ORG Belgium zal plaatsvinden in Brussel op het KIK en in de KMKG, en komt tot stand in samenwerking met FARO.  De deelname zal beperkt worden tot musea uit België en Luxemburg. Het doel is om op een nationaal en subregionaal niveau zeven teams van twee RE-ORG experten.

> 14/15.10.2015 | Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse maatschappij

Internationale colloquium War & Fatherland. Nations, Identities and the First World War
Dit najaar vindt het internationale colloquium War & Fatherland. Nations, Identities and the First World War plaats. Vooraanstaande historici uit binnen- en buitenland gaan er twee dagen in debat over nationalisme en collectieve identiteiten tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.

> 22/24.10.2015 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Symposium Flesh, gold and wood
Het KIK organiseert in Brussel zijn 16de Kunsthistorisch seminarie getiteld Flesh, Gold and Wood. The Saint-Denis altarpiece in Liège and the question of partial paint practices in the 16th century. De recente behandeling van het Brusselse retabel van de kerk van Saint-Denis te Luik door het KIK heeft een rijke oogst aan nieuwe informatie opgeleverd over de genese en de uitvoering van dit unieke monumentale altaarstuk.


Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

2015 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

> tot 30.08.2015 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Wandtapijten uit de tijd van Keizer Karel
een kleine maar uitzonderlijke tentoonstelling van Brusselse wandtapijten, opgebouwd rond een van de befaamdste kunstwerken uit zijn collectie. Dit wandtapijt toont een tafereel uit de legende van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavel, overigens de legende waaruit de Brusselse Ommegang is ontstaan. Op dat werk onderscheidt men, omringd door een luisterrijke hofhouding, meerdere leden van de aartshertogelijke familie die in het begin van de 16de eeuw over de Nederlanden regeerde.

> tot 30.08.2015 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Hersenkronkels
Kraak je eigen brein. In onze nieuwe tentoonstelling ga je op ontdekking in je eigen hersenpan. Test de werking van je neuronen in het Cognitilab, exploreer je brein in een 3D-animatie dankzij de "Hersencel", en laat je (niet) beetnemen door de optische illusies. Video’s, spelletjes en andere interactieve toepassingen vervolledigen deze fascinerende reis door je brein...

> tot 15.09.2015 | Koninklijke Bibliotheek van België

De schoonheid van de oorlog. Waterloo 1815-2015
200 jaar na Waterloo opent historicus en beeldend kunstenaar Koen Broucke een artistieke dialoog tussen kunstwerken uit het verleden en hedendaagse creaties. Curator en kunstenaar Koen Broucke wil de hedendaagse toeschouwer aan het denken zetten over de manier waarop oorlog wordt weergegeven. In dat licht heeft de titel 'De schoonheid van de oorlog' iets schokkends.
LIBRARIUM
Naar analogie met de tentoonstelling De schoonheid van de oorlog.
Waterloo 1815-2015 betreedt LIBRARIUM het slagveld.

> tot 08.11.2015 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Reuzemaskers uit Congo. Etnografisch erfgoed van de Belgische jezuïeten
Na het schetsen van de historische en culturele achtergrond toont de tentoonstelling maskers die gebruikt worden bij het mukanda ritueel (mannelijke initiatie) van de Yaka en de Suku, volkeren uit het zuidwesten van de DRCongo. De maskers zijn, samen met andere tentoongestelde voorwerpen, gelinkt aan het verzamelen en het etnografisch onderzoek door de jezuïetenpaters in Belgisch-Congo, die sinds de jaren 1910 nauwe banden hebben met het KMMA. Deze objecten zijn uitzonderlijk door hun sterke beeldende kwaliteit en zijn voor het meerendeel nooit eerder getoond aan het publiek, noch gepubliceerd.

> tot 31.01.16 | Hallepoort

Kleine soldaatjes van de Groote Oorlog
De tentoonstelling toont een uitzonderlijke verzameling van meer dan 1.000 objecten afkomstig uit de verschillende landen die in het conflict verwikkeld waren. In een tot de verbeelding sprekende opstelling brengen honderden soldaatjes, maar ook poppen, miniatuurdorpjes en gezelschapsspelen het verhaal tot leven.

> tot 26.02.2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Nieuwe ruimte ! Gao Xingjian. Ontluikend bewustzijn.
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België verwelkomen zes monumentale werken van Gao Xingjian, speciaal op maat gemaakt van de zaal waarin ze tentoongesteld worden. In zijn representaties van een 'ontluikend bewustzijn' nodigt de artiest de bezoeker uit het beeld te doorkruisen en er, de inkt voorbij, de filosofie in haar existentiële naaktheid te ontdekken… een plek waar de musea (opnieuw) een contemplatieoord worden.


Toekomstige Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 11.09.2015 > 24.01.2016 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

2050
Een korte geschiedenis van de toekomst
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Louvre slaan de handen in elkaar voor een exclusief en innovatief project! Schilderijen, sculpturen, foto’s, video’s, installaties en digitale kunst; meer dan 70 hedendaagse kunstwerken ondervragen onze toekomst tot aan de horizon van 2050. De tentoonstelling binnen de KMSKB kaart grote maatschappelijke thema’s aan zoals overconsumptie, mondiale conflicten, de uitputting van natuurlijke grondstoffen, sociale en economische ongelijkheden, de mutatie van de mens. Deze complexe thema’s vinden ook hun tegenhangers in positieve, constructieve en zelfs humoristische visies. Belgische en internationale artiesten zoals Sugimoto, Boetti, Kingelez, Warhol, LaChapelle, Gursky, Op de Beeck, Yongliang, Turk, Alÿs … nodigen ons uit tot reflectie over de toekomst.

> 15.09.2015 > 20.04.2016 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Sarcofagen: Onder de sterren van Noet
Van 15 oktober 2015 tot 20 april 2016 pakt het Jubelparkmuseum uit met een grote tentoonstelling over Egyptische sarcofagen. U krijgt een exclusieve inkijk in het restauratieproces en een beeld van de evolutie van de funeraire rituelen in het Oude Egypte. Eeuwigheid, opnieuw tot leven komen zoals Osiris, elke dag weer opkomen zoals de zon die geboren wordt in de schoot van de hemelgodin Noet…
De Oude Egyptenaren hadden hoge verwachtingen voor het leven na de dood!
De geheimen van de sarcofagen worden op de grote najaarstentoonstelling van het Jubelparkmuseum voor jong en oud uit de doeken gedaan.
Tussen de mummiekisten, dodenmaskers en katten in windsels wordt bovendien een heus restauratielabo geïnstalleerd! Stuk voor stuk gaan de lijkkisten van de Thebaanse priesters uit de in 1891 ontdekte cachette van Deir el-Bahari door de handen van de Italiaanse specialisten. En u mag meekijken!

 


En ook...

> 31.08.2015 | Nationale Plantentuin van België

Expo Serres chaudes

> 11.11.2015 | Nationale Plantentuin van België

Tentoonstelling Tinctoria

> 01.10.2015 - 15.01.2016 | Nationale Plantentuin van België

Expo Ginkgo biloba

> 14.11.2015 - 13.03.2016 | Nationale Plantentuin van België

Expo Tree views

Over deze website

Uw privacy

© 2015 POD Wetenschapsbeleid