Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > De organisatie

Kwaliteit- en Milieubeheer

Sinds meer dan tien jaar al maakt onze administratie gestaag vorderingen voor een uitmuntende dienstverlening aan de burgers en heeft zij in het licht van haar permanente ontwikkeling de basis voor een efficiënte werking gelegd.

Het was snel duidelijk dat rekening diende te worden gehouden met onze impact op het milieu, omdat die direct aan onze opdrachten is gelinkt. De toekenning van het label 'Ecodynamische onderneming' in 2002 en de registratie van ons milieumanagementsysteem volgens het EMAS-reglement in 2007, zijn een overduidelijk bewijs van onze inspanningen en prestaties als innoverend bestuur dat het milieu en het erfgoed in acht neemt en bezorgd is om de burger. Opmerkelijk is dat wij in 2007 een van de allereerste federale overheidsdiensten waren die erkend werden om onze inzet voor het milieu.
Na de verbetering van onze werking voor een beperktere impact op het milieu, streefden wij een kwaliteitsvollere dienstverlening aan de burger na, door een werkmethode in te voeren waarbij permanent en op lange termijn naar doeltreffende en optimale processen wordt gezocht.
Om onpartijdig te blijven hebben wij in dit opzicht gekozen voor een internationaal erkend en extern gevalideerd systeem, te weten een kwaliteitsmanagementsysteem dat aan de norm ISO 9001 beantwoordt. Voor de invoering daarvan en om coherent te zijn met ons milieubeleid, hebben wij geopteerd voor een geïntegreerd kwaliteits- en milieusysteem.

Als overheidsbestuur zijn wij innoverend te werk gegaan met de invoering vanaf 2010 van een geïntegreerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem, gecertificeerd conform de vereisten van de norm ISO 9001 en geregistreerd overeenkomstig de Europese verordening 1221/2009 (EMAS) voor onze zetel (Belspo Louiza). Uit dat systeem blijkt duidelijk hoe modern onze klant- en resultaatgerichte manier van werken is, wat van Belspo de enige federale administratie van die omvang maakt met een dergelijke certificering !

In juni 2013 werden onze certificering ISO 9001 en onze EMAS-registratie verlengd voor de periode 2013-2016.

Certificaat ISO 9001 -  Kwaliteitsmanagementsysteem (.pdf nieuw venster) Validatieverklaring - Communautair Milieubeheer- en Milieuauditsysteem (EMAS) (.pdf nieuw venster) Label Ecodynamische onderneming (.pdf nieuw venster) Link naar het platform e-Notification/Bulletin Der Aanbestedingen (nieuw venster)

Over deze website

Uw privacy

© 2016 POD Wetenschapsbeleid