Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > De organisatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015

De Bestuursovereenkomst omschrijft de respectieve verplichtingen van de bevoegde minister enerzijds en die van Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) anderzijds, en bepaalt de voorwaarden voor de verwezenlijking van de opdrachten van openbare dienst die bij of krachtens de wet aan het Federaal Wetenschapsbeleid zijn toevertrouwd.

De overeenkomst beschrijft hoe de aan het Federaal Wetenschapsbeleid toevertrouwde opdrachten moeten worden uitgevoerd, welke verbeteringen noodzakelijk zijn om deze opdrachten beter uit te voeren en welke middelen hiervoor nodig zijn.

Over deze website

Uw privacy

© 2016 POD Wetenschapsbeleid