Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Belgisch lucht- en ruimtevaartbeleid

Belgische actoren en hun bevoegdheden - Belgian Space Actors

Bij het ingeven van een nieuwe actor, is het wenselijk om ook de technische domeinen waarin deze actor ervaring in heeft alsook door te sturen.
Deze technische domeinen, volgens ESA, kunnen terug gevonden in de ESA technology tree.
Het wordt geapprecieerd dat informatie over de projecten met ESA en/of de Europese Commissie ook worden doorgestuurd, zodat een betere representatie in de toekomst van de actor mogelijk is door Belspo.
De gegeven informatie zal openlijk beschikbaar zijn, het is dus volledig aan de actor om te beslissen wat ze willen delen met Belspo.

Alle documenten in verband met harmonisatie (technische dossiers, presentaties, roadmaps, lijst van actoren) kunnen via deze link teruggevonden worden. Login en paswoord kunnen aangevraagd worden bij de verantwoordelijke bij Belspo voor harmonisatie.


Bedrijfsnaam:

E-mail:

Boodschap:


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid