Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Belgisch lucht- en ruimtevaartbeleid

Belgische ruimtevaartwet

Nationaal register voor ruimtevoorwerpen

Dit register wordt aangelegd en bijgehouden conform de Wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (zoal gewijzigd door de Wet van 1 december 2013), in het bijzonder de bepalingen van hoofdstuk V, alsook het koninklijk besluit van 19 maart 2008 houdende uitvoering van sommige bepalingen van deze wet.

De vermeldingen van het Register, samen met andere informatie en gegevens betreffend het ruimtevoorwerp, worden genotificeerd aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, overeenkomstig met de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties van 27 januari 1967 inzake de beginselen waaraan de activiteiten van de Staat zijn onderworpen bij het onderzoek en gebruik van de kosmische ruimte, met inbegrip van de Maan en andere hemellichamen, alsook de Aanbevelingen tot de bevordering van de praktijk van Staten en van internationale intergouvernementele organisaties inzake de registratie van ruimtevoorwerpen, als gedragen door Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nr 62/101, van 17 december 2007.

Alleen de volgende ruimtevoorwerpen worden opgenomen in het Nationaal Register voor Ruimtevoorwerpen:

  • ruimtevoorwerpen die gelanceerd worden ten opdracht van de Belgische Staat of van een overheid die de Staat daartoe vertegenwoordigd krachtens de wet of een overeenkomst;
  • ruimtevoorwerpen het lanceren waarvan de Staat geassocieerd wordt, aangezien zijn gans of gedeeltelijk deelname in de financiering van de missie.

De informatie op dit register worden vermeld zonder inbreuk te plegen aan de rechten van derde personen.

Lijst van ruimtevoorwerpen


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid