Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Belgisch lucht- en ruimtevaartbeleid

Belgische ruimtevaartwet

Repertorium van machtigingen
voor activiteiten van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen

Dit repertorium wordt aangelegd en gehouden conform de Wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (zoal gewijzigd door de Wet van 1 december 2013), alsook het koninklijk besluit van 19 maart 2008 houdende uitvoering van sommige bepalingen van deze wet.

Het repertorium neemt de door de Minister krachtens de hierboven vermeld wet en koninklijk besluit aangegeven machtigingen op. De inhoud van het repertorium komt niet noodzakkelijk overeen met de inhoud van het Nationaal Register voor Ruimtevoorwerpen. Uiteraard, mogen sommige door België geregistreerd voorwerpen betrokken worden in activiteiten uitgevoerd buiten het toepassingsgebied van de Belgische wet, terwijl sommige onder de Belgische wet geopereerd voorwerpen geregistreerd mogen worden door andere Staten.

De informatie in de bijgevoegde documenten worden gepubliceerd zoals die door de operator gegeven en onder zijn exclusieve aansprakelijkheid.

Repertorium van machtigingen verleend krachtens de wet van 17/9/2005

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid