Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Belgisch lucht- en ruimtevaartbeleid

Belgisch ruimtevaartbeleid: een snel veranderende context

De internationale context waarin de grote Europese ruimtevaartprojecten zich in de jaren zeventig en tachtig voltrokken, onderging begin de jaren negentig een ingrijpende gedaanteverandering onder invloed van diverse factoren:

  • de politieke aardverschuiving in de voormalige Oostbloklanden, die samenwerkingsmogelijkheden opende met het Russische ruimtevaartpotentieel;
  • de doorbraak van Japan als nieuwe ruimtemogendheid en de versteviging van de Amerikaanse leiderspositie op ruimtevaartgebied;
  • de opkomst van burgerlijke ruimtevaartmarkten, met name voor telecommunicatie, directe teletransmissie en multimedia, waardoor de rol van de ruimte in een informatiemaatschappij op planetaire schaal scherper op de voorgrond trad;
  • de snelle ontwikkeling van ruimtetoepassingen van algemeen belang, gebonden aan het gebruik van satellieten;
  • de budgettaire beperkingen, zowel in Europa als in Noord-Amerika, waardoor diverse ruimtevaartprogramma's werden afgeremd of bekeken;
  • de belangstelling van de Europese Unie voor de ruimtevaart als beleidsinstrument.

Hierdoor moest het Europese Ruimtevaart Agentschap zijn beleidsaanpak bijsturen, door de doelstellingen beter af te stemmen op de beschikbare budgettaire middelen in de Lidstaten.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid