Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Lucht- en ruimtevaarttoepassingen

De directie lucht- en ruimtevaarttoepassingen is belast met het dagelijks beheer van de Belgische ruimtevaartinspanningen, op Europees niveau (Europese ruimtevaartorganisatie of Europese Unie) of op bilateraal niveau (Frankrijk, Rusland, Argentinië). Zij is ook verantwoordelijk voor de bijdrage van de Belgische Staat aan de luchtvaartprogramma’s Airbus.

België is sinds een dertigtal jaar actief op ruimtegebied en stond mee aan de basis van de oprichting van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA). De ruimtevaartactiviteiten zijn goed voor 178 miljoen euro waarvan 167 miljoen euro is vastgelegd voor de deelname aan de ESA-programma’s. Met zijn inzet beheert de dienst alle ruimteprogramma’s inzake ruimtewetenschappen, aardobservatie, navigatie, telecommunicatie, internationaal ruimtestation, ruimteverkenning, lanceerraketten en technologische en wetenschappelijke programma’s.

Daartoe staat hij permanent in contact met de industriële en wetenschappelijke wereld voor een maximale betrokkenheid van deze laatste bij de verschillende programma’s. De industriëlen uit deze sector hebben zich tevreden uitgelaten over de ondersteuning dat ons departement, in haar huidige vorm, aan hen biedt. Bijzondere aandacht gaat naar de ontwikkeling van hoogtechnologische producten, waarbij een maximale investeringsreturn op de financiële inspanningen van ons land wordt gewaarborgd.

Wat de bilaterale samenwerking betreft, moet de aandacht worden gevestigd op onze samenwerking met Frankrijk (SPOT en Pléiades), Rusland en Argentinië (observatiesatelliet SAOCOM). In het kader van een nationaal onderzoeksprogramma inzake aardobservatie worden de gegevens afkomstig van die satellieten wetenschappelijk geëxploiteerd, waarbij de nodige knowhow wordt gecreëerd om de gegevens te interpreteren.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid