Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Aardobservatie

Aardobservatie

Teledetectie door middel van satellieten behoort tot een geheel aan spitstechnologische methodes die informatie vergaren, samen brengen en verwerken voor de opvolging van atmosferische, terrestrische en mariene fenomenen, zowel natuurlijke als antropogene: meteorologie, vegetatiegroei, stedelijke ontwikkeling, wijzigende zeewaterkwaliteit zowel als seismische en vulkanische activiteit, overstromingen, ontbossing, erosie, verwoestijning, vervuiling, ozonconcentraties...

Nationaal onderzoeksprogramma inzake aardobservatie

Sinds 1984 heeft België het belang ingezien van de toepassingen van teledetectie vanuit de ruimte, en heeft naast haar engagement in het Franse programma SPOT en haar bijdrage aan de activiteiten van de ESA (Europees Ruimtevaartagentschap), EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) en ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), heeft ze een nationaal onderzoeksprogramma inzake aardobservatie opgericht, oorspronkelijk genaamd Telsat. Ook vandaag voert dit programma, nu onder de naam STEREO 2, de Belgische strategie uit, met als doel:

  • het gebruik van satellietdata als informatiebron te generaliseren
  • simultaan bij te dragen aan de infrastructuur, de support en het gebruik van gegevens
  • teledetectie te introduceren bij de operationele diensten
  • de Belgische wetenschappelijke expertise te consolideren en de opname ervan mogelijk te maken in clusters met een internationale uitstraling

De gefinancierde projecten kaderen in de prioritaire thema's gebaseerd op de doelstellingen van het GMES-initiatief (Global Monitoring for the Environment and Security):

  • globale opvolging van de vegetatie en de evolutie van terrestrische ecosystemen;
  • beheer van het milieu op regionaal en lokaal niveau: kustzones, binnenwateren, bodems, bossen, biodiversiteit, landbouw-, stedelijke en randstedelijke zones;
  • gezondheid en humanitaire hulp;
  • veiligheid en risicobeheer.

De programma's VEGETATION en PROBA-V

Het VEGETATION-programma is een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese ruimtevaartactoren: België, Frankrijk, Italië, Zweden en de Europese Commissie. In 1998 wordt dit geënt op het SPOT-programma. Het VEGETATION-systeem bestaat uit twee observatie-instrumenten in orbit en daarmee verbonden infrastructuren op de grond. De instrumenten aan boord van de satellieten SPOT 4 en SPOT 5 zijn sensoren die speciaal zijn ontwikkeld voor de studie, op globaal niveau, van de staat van de vegetatie en de ruimtelijke en temporele evolutie ervan.

Een van de belangrijkste bijdragen van België aan het VEGETATION-programma is de financiering van het Centrum voor beeldverwerking VEGETATION (CTIV) gehuisvest in het VITO te Mol, dat de behandeling, archivering en distributie van VEGETATION-gegevens verzorgt. Sinds 1 januari 2007 heeft het CTIV de exclusiviteit van de VEGETATION-beelddistributie over enkele 10.000en gebruikers verspreid over de wereld.

De continuïteit van het VEGETATION-programma wordt voorzien door ESA, die in het kader van GMES de ontwikkeling van een satellietconstellatie genaamd 'Sentinel' geïmplementeerd heeft. Een van de missies van het Sentinelprogramma is effectief de aanlevering van globale gegevens door middel van het satellietenduo Sentinel-3A en -3B. Maar terwijl SPOT 5 maar voorzien is te werken tot 2013, zullen de Sentinel-3-satellieten niet voor 2015 gelanceerd worden.

Teneinde de continuïteit van de aanlevering van globale gegevens te verzorgen tussen het einde van SPOT 5 en de lancering van Sentinel-3, heeft België beslist een satelliet te bouwen met de naam Proba-V (met "V" zoals... vegetatie). Deze kleine satelliet zou tegen 2012 klaar kunnen zijn om gelanceerd te worden en zal een operationele levensduur hebben van 3 tot 5 jaar. Het instrument, dat eveneens van Belgische makelij is, is een verkleinde en jongere versie van de VEGETATION-sensor, met vooral een verhoging van de ruimtelijke resolutie.
Lees meer op de PROBA-V website...

Belgian Earth Observation Platform
Het Belgisch platform voor teledetectie biedt u een zo compleet en relevant mogelijke informatie aan over activiteiten gerelateerd aan teledetectie, met een klemtoon op het Belgisch onderzoek terzake.
Lees meer op de BEO-Platform website...

EOEdu - Een kijk op onze planeet
Educatieve website over aardobservatie dmv satellieten.
Lees meer op de EOEdu website...

Projectendatabank FEDRA
Lees in de projectendatabank meer over de Belgische onderzoeksprogramma's inzake aardobservatie:
'STEREO II' - 'STEREO I' - Wetenschappelijke begeleiding van de exploitatie van het 'Vegetation' instrument, of Telsat 4.

Over deze website

Uw privacy

© 2014 POD Wetenschapsbeleid