Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Collectieve hulpverlening

Geboorte- en adoptiepremie

Personeelsleden krijgen bij een geboorte of een adoptie een premie van 100 euro per kind.

Het aanvraagformulier en het getuigschrift ad hoc moeten rechtstreeks naar het administratief secretariaat van de sociale dienst worden gestuurd.

Bij die aanvraag dient het volgende document te worden gevoegd:

  • voor de geboortepremie: een ongezegeld afschrift van de geboorteakte.
  • voor de adoptiepremie: een ongezegeld afschrift uit het bevolkingsregister.

De aanvraag dient te gebeuren binnen het jaar na de geboorte of de adoptie.

N.B. Als beide ouders in een wetenschappelijke instelling of bij het Federaal Wetenschapsbeleid werken, krijgen zij één premie.

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid