Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Collectieve hulpverlening

Aankoop bril of lenzen

Om alle personeelsleden de mogelijkheid te geven een tegemoetkoming te krijgen van de Sociale dienst, wordt er een afzonderlijke tegemoetkoming voorzien los van het medische dossier.
De tegemoetkoming los van het medisch dossier is verplicht voor de personeelsleden zelf en niet voor de gezinsleden en de gepensioneerde personeelsleden. De kosten voor de aankoop van een bril of lenzen van de gezinsleden en de gepensioneerde personeelsleden blijven zoals vroeger vervat in het medische dossier.

topAlgemene voorwaarden

Om van de tegemoetkoming te kunnen genieten, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De bril of lenzen moeten worden voorgeschreven door een oogarts. De bril of de lenzen moeten zijn aangekocht ten laatste 6 maanden na de datum van het voorschrift.
 • De tegemoetkoming kan gevraagd worden om de drie jaar.

topDe tegemoetkoming van de Sociale dienst

De tegemoetkoming van de Sociale dienst bedraagt:

Voor een bril

 • Voor het montuur: de aankoopprijs met een maximum van 50 euro ongeacht het niveau van het personeelslid.
 • In de brilglazen:
  • Aankoop vanaf 1 januari 2019:
   • voor de personeelsleden van niveau A: een tegemoetkoming van 10% in de kostprijs van de glazen of lenzen met een maximum van 50 euro.
   • voor de personeelsleden van niveau B: een tegemoetkoming van 15% in de kostprijs van glazen of lenzen met een maximum van 75 euro.
   • voor de personeelsleden van niveau C: een tegemoetkoming van 20% in de kostprijs van glazen of lenzen met een maximum van 100 euro.
   • voor de personeelsleden van niveau D: een tegemoetkoming van 25% in de kostprijs van glazen of lenzen met een maximum van 125 euro.

Voor lenzen

Voor de lenzen geldt dezelfde tegemoetkoming als voor de glazen, maar de maximumbedragen mogen worden verhoogd met 50 euro.

topAanvraag voor een tegemoetkoming

De aanvraag wordt gericht aan het secretariaat van de Sociale dienst en bevat:

 • een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming in de kosten van een bril of lenzen,
 • een kopie van het voorschrift van de oogarts met vermelding van de correcties,
 • een bewijs van tussenkomst van mutualiteit, en eventueel hospitalisatieverzekering of werkgever,
 • de originele factuur van de opticien (prijs montuur+glazen/lenzen) en het bewijs van betaling.

top


Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid