Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Collectieve hulpverlening

Preventieve geneeskunde


Kankeronderzoek

De Sociale Dienst biedt onder voorwaarden een financiële tegemoetkoming bij een preventief kankeronderzoek.
Het preventief kankeronderzoek richt zich tot vrouwelijke personeelsleden vanaf 25 jaar en mannelijke personeelsleden vanaf 45 jaar. De tegemoetkoming bedraagt maximum 10 €. Aanvragen tot tegemoetkoming kunnen bekomen worden bij het secretariaat.


Antigriepvaccinatie

Doel

De sociale dienst moedigt alle gepensioneerden van 65 jaar en ouder aan om zich te laten inenten tegen de griep.

Indiening van de aanvragen, tegemoetkoming

  • Elke aanvraag moet worden ingediend bij het sociaal secretariaat door middel van het formulier ad hoc (zie hierna), samen met de bewijsstukken (kwijtschriften van het ziekenfonds voor het doktersbezoek, factuur van de apotheker met het niet terugbetaalde bedrag van het ziekenfonds voor het vaccin).
  • De aanvraag wordt zo vlug mogelijk en uiterlijk op 15 december van het lopende jaar ingediend. Voor de onkosten gemaakt tijdens de maand december, wordt deze ten laatste op 31 januari van het jaar nadien ingediend.
  • De tegemoetkoming van de sociale dienst bedraagt maximaal 10 € per jaar en per begunstigde (enkel voor de gepensioneerde agent). Die tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het RIZIV-tarief, na aftrek van het door het ziekenfonds terugbetaalde bedrag.

top

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid