Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Collectieve hulpverlening

Hospitalisatieverzekering

Aan de actieve begunstigden van de Sociale Dienst

U kunt zelf online op de website van AG Insurance wijzigingen aanbrengen in uw hospitalisatieverzekering.
Richtlijnen

Aan de actieve begunstigden van de Sociale Dienst

Als u een hospitalisatieverzekering bij AG heeft, krijgt u van AG Insurance het aanbod om u aan te sluiten bij Dental Flex (tandverzorging) of AMBUCARE: alle inlichtingen* en vragen* omtrent deze diensten alsook elke vraag in verband met de nieuwe kaart die u heeft ontvangen dient u rechtstreeks tot AG insurance te richten.

Ter herinnering en voor alle duidelijkheid:
de Sociale Dienst komt niet tussen in deze aanvullende verzekeringen.

*Call center: 02/644.12.05
Link: FedWeb BOSA


Nieuws over de collectieve hospitalisatieverzekering: AG Insurance

AG Insurance en de federale overheidsdienst P&O - FOR, vertegenwoordigd door de minister van Ambtenarenzaken, hebben onlangs een contract afgesloten voor een periode van zes jaar.

Dat contract heeft betrekking op alle statutaire en contractuele personeelsleden, hun echtgeno(o)t(e) of partner, alsook de kinderen van het gezin (onder bepaalde voorwaarden), en treedt in werking op 1 januari 2018.

Om die verzekering toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, heeft de raad van bestuur van de sociale dienst besloten het bedrag van de basispremie voor de actieve personeelsleden en de gepensioneerden op zich te nemen tot hun 67e verjaardag. Voor de andere begunstigden blijft de tegemoetkoming in de basispremie onveranderd.

Links naar een samenvatting van de polis en de informatiebrochure:Meer informatie

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de inschrijving, premies en andere modaliteiten neem je het best contact op met de sociale dienst of de personeelsdienst van je organisatie.

Call center AG Insurance
Voor de Nederlands- en Duitstaligen

Tel.: 02 664 12 05
E-mail: hospitalisatiefed@aginsurance.be
Fax: 02 664 75 20

Voor de Franstaligen

Tel : 02 664 12 04
Email: hospitalisationfed@aginsurance.be
Fax: 02 664 75 20

(Bron: Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie)

topFormulieren

Wie moeite ondervindt bij het invullen van één van de formulieren, of voor alle andere informatie: wend je tot de contactpersoon van de sociale dienst.

top

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid