Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Eindeloopbaan - Gepensioneerden

Eindeloopbaan - Gepensioneerden

Aanbod voor de gepensioneerden

Voordelen uit ons aanbod gelden ook voor de gepensioneerden:

Specifiek voor de gepensioneerden in ons aanbod is de tegemoetkoming in de antigriepvaccinatie:

Antigriepvaccinatie

De sociale dienst moedigt alle gepensioneerden van 65 jaar en ouder aan om zich te laten inenten tegen de griep.

Indiening van de aanvragen, tegemoetkoming

  • Elke aanvraag moet worden ingediend bij het sociaal secretariaat door middel van het formulier ad hoc (zie hierna), samen met de bewijsstukken (kwijtschriften van het ziekenfonds voor het doktersbezoek, factuur van de apotheker met het niet terugbetaalde bedrag van het ziekenfonds voor het vaccin).
  • De aanvraag wordt zo vlug mogelijk en uiterlijk op 15 december van het lopende jaar ingediend. Voor de onkosten gemaakt tijdens de maand december, wordt deze ten laatste op 31 januari van het jaar nadien ingediend.
  • De tegemoetkoming van de sociale dienst bedraagt maximaal 10 € per jaar en per begunstigde (enkel voor de gepensioneerde agent). Die tegemoetkoming wordt toegekend op basis van het RIZIV-tarief, na aftrek van het door het ziekenfonds terugbetaalde bedrag.

Receptie voor de gepensioneerden aan het einde van het jaar

Alle personeelsleden die met pensioen gaan worden doorgaans op het einde van dat jaar gevierd. Bij die gelegenheid ontvangen de aanwezigen een geschenk.

Culturele uitstappen

Verder organiseert de sociale dienst ook culturele uitstappen voor hen.

Gepensioneerden die graag op de hoogte blijven van voor hen georganiseerde activiteiten, sturen het algemeen inlichtingenblad voor gepensioneerden ingevuld terug naar de sociale dienst.

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid