Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Algemene informatie

De begunstigden

De sociale dienst richt zich tot:

a) de personeelsleden die behoren tot het Federaal Wetenschapsbeleid

b) de personeelsleden die behoren tot de 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen die onder de bevoegdheid van de Minister van Wetenschapsbeleid vallen

c) de gepensioneerde personeelsleden die, op het ogenblik van hun pensionering behoorden tot een van de bovenstaande categorieën

d) de weduwen, weduwnaars en wezen waarvan de echtgenoot, de echtgenote of de ouder, op het ogenblik van zijn of haar overlijden, behoorden tot een van de bovenstaande categorieën (a, b of c)

e) de gezinsleden van voornoemde personeelsleden onder a en b, die deel uitmaken van hetzelfde huishouden en onder hetzelfde dak wonen.

Begunstigden dienen bij het eerste contact met de sociale dienst het volgende algemeen inlichtingenblad in te vullen. Elke begunstigde wordt ook verzocht de eventuele wijzigingen in zijn administratieve en familiale toestand mee te delen aan het secretariaat.

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid