Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Algemene informatie

Welkom

De sociale dienst Wetenschapsbeleid kan heel wat voor u als begunstigde betekenen. Zo is er de hospitalisatieverzekering, die door ons wordt beheerd en waarvan we tussenkomen in een deel van de premie. Jaarlijks organiseren we een Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten. Er is een terugbetaling van een percentage van de medische kosten die u of uw gezin heeft. We geven een geboorte- en adoptiepremie. Er is een tussenkomst bij de aankoop van een bril of lenzen. We betalen een stukje terug van de gemaakte kosten voor kinderopvang tijdens de grote vakantie... en nog veel meer. Het loont zeker de moeite om verder een kijkje te nemen op deze website.

Bij individuele problemen spelen de sociaal assistenten een belangrijke rol en bieden individuele hulpverlening aan. Indien U een vraag hebt, kan u in alle vertrouwen met hen contact opnemen. Ze zijn gebonden door een plicht tot beroepsgeheim over wat hen in vertrouwen wordt meegedeeld. Zij zullen u zo goed mogelijk zelf helpen, of anders deskundig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde diensten.

De contactpersonen voor de sociale tegemoetkomingen, verdere informatie en individuele bijstand zijn de sociaal assistenten of het secretariaat van de sociale dienst.

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid