Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Stikstof-oxide en stikstofcyclus in de Antarctische met zee-ijs bedekte zone (OCeANIC)

Onderzoeksproject BL/12/C63 (Onderzoeksactie BL)


Personen :


Beschrijving :

Beschrijving

Het onderzoek heeft tot doel onderzoek uit te voeren met oog op een beter begrip van de stikstof cyclus en van de gerelateerde procutie van stikstofoxide. In de Zuidelijke Ocean Zee- ijs en in de waterkolonnen.

Onderzoeksresulaten moeten toelaten om:
i) het belang van zee-ijs biogeochemie m.b.t. de nitrogencylcus in zee-ijs en onderliggend water te evalueren;
ii) de productie van N2O in te schatten in het zee-ijs en onderliggende water lagen ;
iii) evalueren van de lucht-zee en van de lucht-ijs N2O fluxen. Met oog op meer inzicht in het belang van de met zee-ijs overdekte oppervlakte als een 'sink' of als een bron voor N2O voor de atmosfeer.

Als preciese resultaten worden verwacht:
- N&O isotopische samenstellingen van de meeste vaste N vormen (.., nitrous oxide)
- belang van het nitrificatieproces in zee-ijs en onderliggend water
- karakerisering van de aard van de nitrificatie in het Antarctisch Zee-ijs. En begrip van wat de N20 productie controleert , met in het bijzonder de rol van nitrificatie en de-nitrificatie;
- Impact van smeltwater (zee ijs en ijsplaten) op de lucht-ijs-zee N2O uitwisselingen;
-inzicht in de controlerende processen voor de verdeling van vaste N en isototpen tussen de bovenste en de onderste delen van de meridionale thermohalyne circulatie en interfaces (zee-ijs en gemengde lagen).
- N2O fluxen tussen atmosfeer, zee-ijs en waterkolonnen
- Calibratie voor palaeoceanogaphische studies gebruik makend van sedimentaire N isotopen in de polaire Antarctische zone.

Bijdragen tot beantwoording van vragen van FUTUREARTH projecten SOLAS (Surface Ocean Lower Atmosphere Study) en IMBER (Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research).
De samenwerking is ook geïntegreerd in het SCOR project (Scientific Committee on Oceanic Research) t, in GEOTRACES (marine biogeochemical cycles of trace elements and isotopes) en in werkgroepen van BEPSII (Biogeochemical Exchange Processes at the Sea-Ice Interfaces). OCEANIC is ook gïntegreerd in expertgroepen van SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research), ASPeCt (Antarctic Sea Ice Research and Climate) en ICED (Integrated Climate and Ecosystem Dynamics).

Chinese partners:

Liyang Zhan , zhanliyang@tio.org.cn
Third Institute of Oceanography
Key laboratory of Global Change and Marine-Atmospheric Chemistry

Wei-Ping Sun
sunwp1998@hotmail.com
The Second Institute of Oceanography, SOA
Lab of Marine Ecosystem&Environment

Voor meer informatie over het onderzoek:

Projectcoördinator

Bruno Delille
Bruno.Delille@ulg.ac.be
Université de Liège
Chemical Oceanography Unit
Quartier Agora, Allée du 6 Aout, 19. 4000 Liège, Belgium

Programmabeheerder:
Brigitte Decadt
deca@belspo.beOver deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid