Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Opvolging van Invasieve Uitheemse Soorten: Valoriseren van data ter ondersteuning van beleid en beheer (TrIAS)

Onderzoeksproject BR/165/A1/TrIAS (Onderzoeksactie BR)


Personen :

 • M.  GROOM Quentin - Nationale Plantentuin van België (NPB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • Mme  WELBY Sarah - Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochimie (CODA)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • Dr.  VAN HOEY Gert - Instituut voor landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • M.  ADRIAENS Tim - Instituut voor natuur- en bosonderzoek (IN)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • M.  VAN SCHAEYBROECK Bert - Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • Mevr.  EGGERMONT Hilde - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • Mevr.  VANDERHOEVEN Sonia - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • M.  BARBIER Yvan - Région Wallonne (REGWAL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • Prof. dr.  JACQUEMART Anne-Laure - Université Catholique de Louvain (UCL)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • Dr.  LENS Luc - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • M.  MONTY Arnaud - Université de Liège (ULG)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • M.  VAN DE KERCHOVE Ruben - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021
 • M.  VERLEYE Thomas - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/12/2016-15/3/2021

Beschrijving :

PROJECT BESCHRIJVING


Beeld u een toekomst in waarin we dynamisch, van jaar tot jaar, de spreiding van uitheemse soorten kunnen traceren, opduikende soorten kunnen identificeren, hun huidige en toekomstige risico kunnen inschatten en beleid op een accurate en data-gedreven manier kunnen informeren. Eén die gebaseerd is op Open Science en Open Data infrastructuur. Door gebruik te maken van internationale biodiversiteitsstandaarden en faciliteiten, zal interoperabiliteit, herhaalbaarheid en duurzaamheid worden gegarandeerd. Bovendien zal men het proces kunnen adapteren aan toekomstige vereisten binnen een voortdurend evoluerend beleid van invasieve soorten, zowel lokaal als internationaal.

In recente jaren heeft België besluitsvorminginstrumenten ontwikkeld om het beleid rond invasieve uitheemse soorten te informeren, inclusief informatiesystemen, early warning initiatieven, en protocols voor risico-analyse. Echter, de huidige workflow van biodiversiteitsobservaties naar wetenschap en beleid is traag, niet gemakkelijk herhaalbaar, en de focus is vaak taxonomisch, ruimtelijk en temporeel gelimiteerd. Dit vloeit voornamelijk voort uit de diversiteit aan betrokken actoren, en de gesloten en gefragmenteerde aard van de biodiversiteitsdata. Het gevolg hiervan zijn aanzienlijke kennisleemtes voor invasieve uitheemse soorten, zowel wat betreft wetenschap als beleid.

Wij zullen gebruik maken van expertise en kennis verkregen uit negen, zowel gewezen als lopende BELSPO projecten en initiatieven: Alien Alert, Invaxen, Diars, INPLANBEL, Alien Impact, Ensis, CORDEX.be, Speedy en het Belgian Biodiversity Platform.

Het project zal voortbouwen op twee componenten: 1) Het opzetten van een data mobilization framework voor uitheemse soortendata afkomstig van diverse bronnen; en 2) de ontwikkeling van datagedreven procedures voor risico-evaluatie gebaseerd op risico-modellering, risico-analyse en risico-kartering. We zullen gebruik maken van faciliteiten zoals Global Biodiversity Information Facility (GBIF), standaarden van de Biodiversity Information Standards organization en expertise van Lifewatch om een systematische workflow te garangeren. Data van uitheemse soorten zal verzameld worden dankzij een grote set regionale, nationale en internationale initiatieven, inclusief citizen science met een brede focus (zowel mariene, terrestisch als zoetwater). Observatie-data zullen worden gepubliceerd op GBIF. In parallel zal er ook een checklist van Belgische invasieve soorten worden opgesteld, uitgaande van verscheidene taxonomische en project-gebaseerde checklists.

De combinatie van observatie-data en checklists zullen de basis vormen voor de indicatoren voor opkomende soorten; hun niveau van invasiviteit in België; de veranderingen in hun invasieve status en de identificatie van gebieden en soorten die door biologische invasies kunnen worden geïmpacteerd.

Data-gedreven risico-evaluatie van de geidentificeerde opkomende soorten zal ondersteund worden door niche- en klimaatmodellering, als ook door consequente risicokartering. De resulterende risicokaarten zullen de risico-analyses uitgevoerd met het recent ontwikkelde Harmonia+ protocol complementeren, om zo ook het risico te kunnen inschatten van opkomende soorten voor biodiversiteit en gezondheid (van mens, plant en dier).

Door het gebruik van open data zullen we garanderen dat geïnteresseerde stakeholders uit België en daarbuiten gebruik zullen kunnen maken van de informatie die wij genereren. Door de principes van Open Data te hanteren, zorgen we ervoor dat iedereen de workflow kan gebruiken en aanpassen voor verschillende scenario’s en regio’s. De checklist zal gebruikt worden op nationaal niveau, maar zal ook dienst doen als Belgische referentie voor internationale databases (IUCN - GRIIS, EASIN) en impact evaluaties (IPBES, SEBI). De workflow zal ook worden gedeeld met GEO BON, het Invasivesnet network en de COST Actions Alien Challenge en ParrotNet. De observaties en uitkomsten van risico-analyses zullen gebruikt worden om wetenschappelijk gefundeerd advies te geven voor de implementatie van de IAS reglementering op regionale, federale en EU niveaus. We zullen de technologie ook openstellen voor andere toepassingen binnen conservatie.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid