NL FR EN
www.belgium.be

Sociale kost van legale en illegale drugs in Belgïe (SOCOST)

Onderzoeksproject DR/65 (Onderzoeksactie DR)

Personen :

Beschrijving :

Voorgaande innovatieve onderzoeksprojecten, gefinancierd door het Federaal Onderzoeksprogramma Drugs van Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), hebben zich gefocust op de evaluatie van overheidsuitgaven voor drugs (legaal en illegaal). Hierbij kunnen we refereren naar de studies van Drugs in cijfers I (De Ruyver et al., 2004), II (De Ruyver et al., 2007) en III (Vander Laenen et al., 2011). De sociale en economische last van drugs op de Belgische maatschappij wordt weliswaar omvangrijker beschouwd dan het overheidscomponent. Enkel sociale kost studies kunnen de maatschappelijke kost van verslavende substanties in kaart brengen. Deze sociale kost studies worden toegepast om de kosten resulterend uit middelengebruik te meten en ze vormen een fundamentele stap voor het analyseren van het drugsbeleid (Moore & Caulkins, 2006).

De huidige studie ‘Sociale kost van legale en illegale drugs in België’, met de acroniem SOCOST, beoogt de eerste meting van de sociale kosten voor verslavende substanties in België. De term ‘substanties’ wordt gebruikt als overkoepelende term voor illegale drugs, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie. De volgende vijf centrale onderzoeksdoelstellingen kunnen onderscheiden worden:

(1) Afbakenen van het concept ‘sociale kost’ (en de scope) en opmaken van een inventaris van de diverse methoden, gehanteerd in (inter)nationale onderzoeken, om de sociale kosten voor verslavende substanties (tabak, alcohol en psychoactieve medicatie) te meten.
(2) Screenen van bestaande nationale en internale data(banken) die kunnen worden gehanteerd om de sociale kosten van België te meten.
(3) Eerste meting uitvoeren van de sociale kosten (en baten) voor legale en illegale drugs in België.
(4) Opstellen van een SWOT-analyse van de onderzoeksmethode en het formuleren van voorstellen om toekomstige metingen te verbeteren.
(5) Formuleren van algemene conclusies en beleidsaanbevelingen op basis van de resultaten uit de eerste meting van sociale kosten in België

De onderzoeksdoelstellingen worden bewerkstelligd door het uitvoeren van een literatuurstudie, analyse van (inter)nationale data(banken), dataverzameling –en analyse en SWOT-analyse.

Documentatie :

Studievoormiddag "Wie betaalt de rekening? De sociale kost van legale en illegale drugs in België" (28-04-2016) Programma


 • Persartikel

  The social cost of legal and illegal drugs in Belgium : summary (SOCOST)  Vander Laenen, Freya - Lievens, Delfine - Pauwels, Lieven ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2016 (SP2641)
  [Om te downloaden

  De sociale kost van legale en iiegale drugs in België : samenvatting  Vander Laenen, Freya - Lievens, Delfine - Pauwels, Lieven ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2015 (SP2642)
  [Om te downloaden

  Le coût social des drogues légales et illégales en Belgique : résumé  Vander Laenen, Freya - Lievens, Delfine - Pauwels, Lieven ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2015 (SP2643)
  [Om te downloaden

  The social cost of legal and illegal drugs in Belgium : final report (SOCOST)  Vander Laenen, Freya - Lievens, Delfine - Pauwels, Lieven ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2689)
  [Om te downloaden