NL FR EN
www.belgium.be

Airconditioning en gezondheid : evaluatie van de rol van biocontaminanten

Onderzoeksproject HH/50/027 (Onderzoeksactie HH)

Personen :

  • Dr.  NOLARD Nicole - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 30/11/1990-30/11/1994

Beschrijving :

Doel van het programma is de graad van biocontaminatie te bepalen in de gebouwen met luchtregeling in België en nader toe te lichten welke klachten en welke ziektesymptomen bij de werknemers te wijten zijn aan de biocontaminatie van de luchtregelingsinstallaties.