NL FR EN
www.belgium.be

Validatie van microbiologische en chemische methodes voor werkplaatscontrole

Onderzoeksproject PS/19 (Onderzoeksactie PS)

Personen :

 • Prof.  LOGNAY Georges - Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/1999-30/9/2003
 • Prof.  MARLIER Michel - Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/1999-30/9/2003
 • Dr.  NOLARD Nicole - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/1999-30/9/2003
 • Dr.  CHASSEUR Camille - Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/10/1999-30/9/2003

Beschrijving :

Ontwikkeling van objectieve en efficiënte analytische instrumenten waarmee de aanwezigheid van biologische (fungoïde broedknoppen) en chemische (door schimmels geproduceerde MVOC’s) agentia beoordeeld kan worden die in het werkmilieu schadelijk kunnen zijn.

1. Identificatie van mycologische en chemische risicofactoren die verbonden zijn aan de aanwezigheid en verspreiding van micro-organismen op de werkplaats. Het betreft het aanvullen van de preventieve en interventionistische diagnosebenaderingen die strikt genomen op het vlak liggen van de mycologie (nemen, kweken en identificeren van levende schimmels) door middel van de validatie van objectieve evaluatiemethodes van de hele fungus.

2. Documentair (wetenschappelijk en technisch) opzoekingswerk betreffende de thematiek, dat beschikbaar gesteld zal worden van een publiek van potentiële gebruikers.

Documentatie :

Validation des méthodes microbiologique et chimiques de contrôle des lieux de travail : rapport final    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1301)
[Om te downloaden

Validation of microbiological and chemical inspections for the workplaces : final report    Brussels : Federal Science Policy, 2004 (SP1302)
[Om te downloaden

Validation des méthodes microbiologique et chimiques de contrôle des lieux de travail : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1303)
[Om te downloaden

Validatie van de microbiologische en chemische methoden ter controle van de arbeidsplaats : samenvatting    Brussel :Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1304)
[Om te downloaden

Validation of microbiological and chemical inspections for the workplaces : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2004 (SP1305)
[Om te downloaden

Bibliografische referenties :

Approche qualitative de la prise de conscience du risque professionnel chez les adolescents.  Coppieters Y., Piette D. Santé Publique 13, 2001 

Approches diagnostiques de l'asthme professionnel.  Vandenplas O., Larbanois A., Delwiche J.P. Rev Mal Respir 19, 2002 

Association between body mass index, smoking and respiratory health problems in adolescents.  Coppieters Y., Piette D. Soumis pour publication., 2002 

Asthme en Belgique.  Coppieters Y. , Bazelmans C. Sanomètre 35, 2001/Jun 

Astma en roken.  Decaestecker K., Keymeulen L., Moerloose K., Joos G. Tijdschrift voor Geneeskunde, 2004 

Cigarette Smoke Exposure causes Allergic Sensitization in Mice  Moerloose, K., Joos G.F., Pauwels R.A. (Manuscript in preparation), 2004 

Comparison of FEVI and specific airway conductance in assessing airway response to occupational agents.  Larbanois A., Delwiche JP., Jamart J., Vandenplas O. Allergy 58, 2003 

Definition and types of work-related asthma : a nosological approach.  Vandenplas O., Malo J.L. Eur Respir J 21, 2003 

Determinants of perceived occupational risk in young people.  Coppieters Y., Piette D. Soumis pour publication, 2003 

Développement et évaluation de l'utilisation d'un CD-ROM interactif destiné aux élèves à risque de maladies professionnelles : le cas de l'asthme professionnel.  Coppieters Y., Parent F., Piette D. Promotion & Education 10(2), 2003 

Epidémiologie de l'asthme professionnel en Belgique.  Larbanois A., Vandenplas O., Bugli C., Kempeneers EY., Nemery B. (Submitted for publicataion in 2004), 2003 

Etude sur l'efficacité des actions de prévention de l'asthme professionnel : utilisation de l'analyse verticale.  Coppieters Y., Nemery B., Piette D. Santé Publique 15, 2003 

Etude sur les connaissances des risques professionnels chez les adolescents.  Coppieters Y., Piette D. Médecine du Travail & Ergonomie 38, 2001 

Evaluation des risques, une approche pluridisciplinaire en santé publique.  Coppieters Y., Parent F., Lagasse R., Piette D. Environnement, Risques et Santé, 3, 2004 

Fever and eutrophilic alveolitis caused by a vanadium-based catalyst.  Vandenplas O., Binard-Van Cangh F., Grégoire J., Brumagne A., Larbanois A. Occup Environ Med 59, 2002 

Health and socio-economic impact of work-related asthma.  Vandenplas O., Toren K., Blanc P.D. Eur Respir J 22, 2003 

Health inequalities : self-reported complaints and their predictors in pupils from Belgium.  Coppieters Y., Piette D., Kohn L., De Smet P. Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique 50(2), 2002 

Immunological deteminants of ventilatory changes induced in mice by dermal sensitization and respiratory challenge with toluene diisocyanate.  Tarkowski M., Vanoirbeek J.A.J., H.M. Vanhooren, Ceuppens J.L., Nemery B., Hoit P.H.M. Submitted for publication., 2002 

Kinetics of an intratracheally administered chromium catalyst in rats.  VANOIRBEEK J.A.J., HOET P.H.M., VERBEKEN E.K., HAUFROID V., DINSDALE D., LISON D., NEMERY B. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 66, 2003 

Longitudinal study of work related respiratory symptoms in workers at risk of occupational asthma.  Coppieters Y., Piette D. Publication en cours, 2003 

Occupational asthma caused by natural rubber latex : outcome according to cessation or reduction of exposure.  Vandenplas O., Jamart J., Delwiche J.P., Evrard G., Larbanois A. J Allergy Clin Immunol 109, 2002 

Occupational asthma for the clinician.  NEMERY B. Breathe 1, 2004 

Occupational asthma in sypmtomatic workers exposed to natural rubber latex : evaluation of diagnostic procedures.  Vandenplas O., Binard-Van Cangh F., Brumagne A., Caroyer J.M., Thimpont J., Sohy C., Larbanois A., Jamart J. J Allergy Clin Immunol 107, 2001 

Persistent asthma following accidental exposure to formaldehyde.  Vandenplas O., Fievez P., Delwiche J.P., Boulanger J., Thimpont J. Allergy 59, 2004 

Reactive fall-out ov World trade Cente dust (Editorial).  NEMERY B. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 168, 2003 

Respiratory response to toluene diisocyanate depends on prior frequency and concentration of dermal sensitization in mice.  VANOIRBEEK J.A.J., TARKOWSKI M., VERBEKEN K., CEUPPENS J.L., NEMERY B., HOET P.H.M. Toxicological Sciences 80, 2004 

Short-Term Cigarette Smoke Exposure Enhances. Airway Inflammation in Mice.  Katrien B. Moerloose, Romain A. Pauwels, and Guy F. Loos. American Journal of respiratory and critical care medicine 172, 2005 

Short-Term Smoke Exposure Enhanses Allergic Airway Inflammation in Mice  Moerloose K., Pauwels R.A. and Joos G.F. (submitted), 2005 

Socio-economic consequences of occupational asthma in Belgium.  Vandenplas O., Larbanois A., Jamaart J. Médecine du Travail et Ergonomie 34, 2002 

Socioeconomic gradient related to respiratory complaints in pupils.  Coppieters Y., Piette D. Thorax Electronic, http://thorax.bmjjournals.com//cgi/57/6/513, 2002 

Socio-economic outcome of subjects experiencing asthma symptoms at work.  Larbanois A., Jamart J., Delwiche JP., Vandenplas O. Eur. Respir . J. 19, 2002 

Targetting of risks before professional life : the example of occupational asthma.  Coppieters Y., Piette D. Patient Education and Counceling 55, 2004 

The prevention of occupational asthma.  CULLINAN P., TARLO S., NEMERY B. European Respiratory Journal, 22, 2003 

Time Course of Exposure to Cigarette Smoke and Allergen in a Mouse Model  Mierloose, K., Pauwels R.A., Joos G.F. (Manuscript in preparation)., 2003 

Validity of methods to predict the respiratory sensitising potential of chemicals. A study with a piperidinyl chlorotriazine derivative that caused an outbreak of occupational asthma.  VANOIRBEEK J.A.J., MANDERVELT C., CUNNINGHAM A.R., HOET P.H.M., XU H., VANHOOREN H.M., NEMERY B. Toxicological Sciences, 76, 2003