Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en
Hedendaagse maatschappij

Als Belgisch kenniscentrum voor de geschiedenis van de grote politieke, sociale en culturele conflicten van de XXe eeuw, verricht het SOMA onderzoek, verzamelt en ontsluit documenten in verband met de wereldoorlogen en de hedendaagse maatschappij. Het centrum bezit een bibliotheek met meer dan 62.000 boeken en brochures, alsook heel wat persknipsels, een belangrijke collectie private en publieke (beheersovereenkomst met het Rijksarchief) archieven en een omvangrijke fototheek en mediatheek.

Het centrum fungeert als portaal voor het onderzoek op het gebied van de hedendaagse geschiedenis in België en knoopt zodoende bevoorrechte relaties aan met alle universiteiten en wetenschappelijke instellingen van het land. Het neemt bovendien deel aan de internationale netwerken die verwante instellingen verenigen.

Het SOMA publiceert een Berichtenblad, een wetenschappelijk tijdschrift en monografieën, het organiseert studiedagen, colloquia en seminaries. Het is ook gestart met de digitalisering van zijn verzamelingen. Op dit ogenblik zijn er al 172.000 foto’s geïnventariseerd en gescand.

Het SOMA heeft zich onderscheiden door een belangrijke publicatie over de medewerking van de Belgische overheden aan de Jodenvervolging tijdens de Duitse bezetting.

Vanaf 1 januari 2016 wordt het CegeSoma geïntegreerd in het Rijksarchief. Het CegeSoma vormt vanaf die datum de vierde Operationele Directie (OD4) van het Rijksarchief.
De opdrachten van OD4 / CegeSoma veranderen niet.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid