Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

ERA-net AXIS
Gezamenlijke oproep voor internationale onderzoeksvoorstellen

Graag kondigen wij de lancering aan van de gezamenlijke oproep AXIS rond de cross (X)-sectorale impact van klimaatveranderingen en trajecten voor duurzame transformatie.

Het ERA-NET AXIS is een netwerk van 11 financieringsorganisaties uit 10 Europese landen opgericht ter bevordering van grens - en gemeenschapsoverschrijdend onderzoek, met als algemene doelstelling meer samenhang, integratie en robuustheid bij het klimaatimpactonderzoek en de koppeling ervan aan de bestaande maatschappelijke behoeften. Daartoe wil AXIS in het kader van die oproep voor voorstellen internationale competenties bundelen en de grenzen tussen de wetenschappelijke gemeenschappen overstijgen via inter- en transdisciplinaire onderzoeksprojecten.

Doelstelling

Het doel van AXIS is zich collectief in te spannen om de kennisbasis te verbreden die maatschappijen helpt bij hun transitie naar duurzaamheid, vooral door een geïntegreerd inzicht in de maatschappelijke, politieke en milieugebonden impact en in de aan de klimaatverandering verbonden risico's. Die inspanningen beogen ook bij te dragen tot nauwkeurigere ramingen en beter gekwantificeerde onzekerheden gezien de te verwachten klimaateffecten verbonden aan verschillende plausibele sociaaleconomische scenario's en verschillende scenario's met betrekking tot de koolstofemissie en de bijbehorende opwarmingsniveaus. Uiteindelijk zal dat onderzoek ertoe leiden dat meer klimaateffectgegevens worden gebruikt in operationele klimaatdiensten (bijvoorbeeld de Copernicus Climate Change Service, C3S) en ter onderbouwing van het adaptatiebeleid voor een minder kwetsbaar milieu en meer veerkracht in de toekomst.

Onderzoeksthema's

Deze AXIS-oproep is opgebouwd rond drie aan elkaar gelinkte thematische prioriteiten:

  1. Beoordeling van de impact van de klimaatverandering tussen sectoren onderling en op verschillende schalen;
  2. Integratie in de economische modellen van de ramingen van de biofysische impact van de klimaatverandering;
  3. Ontwikkeling van trajecten om de langetermijndoelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen, rekening houdende met interacties met de SDG's die nauw zijn gelinkt aan het SDG 13 ("klimaatactie")

Regels en toelatingscriteria van BELSPO (BUDGET MOET WORDEN BEVESTIGD!)


Indieningsdatum voorafgaandelijke registraties:
18 juni 2018, 17:00 CEST
Indiening volledige voorstellen:
8 oktober 2018, 17:00 CEST

Kandidaten die zijn geselecteerd om een volledig voorstel (stap 2) in te dienen, worden begin juli 2018 gecontacteerd.

Meer informatie:

JPI Climate - AXIS

BELSPO Contact Point (FCP)

Martine Vanderstraeten
Federaal Wetenschapsbeleid
Louizalaan 231 - 1050 Brussels
Tel: +32 (0)2 238 36 10

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid