Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Onderzoeksprogramma op het gebied van aardobservatie "STEREO III"
(Support to the exploitation and Research in Earth Observation)

Vijfde oproep tot voorstellen

Ter uitvoering van de beslissing van de Ministerraad op 15 november 2012 betreffende de uitvoering van de Belgische ruimtevaartstrategie heeft de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid op 19 september 2013 het STEREO III programma goedgekeurd.

De thematische onderzoeksprioriteiten zijn de volgende:

 • Globale monitoring van vegetatie en evolutie van grote landecosystemen
 • Beheer van de leefomgeving (water, bodem, bossen, natuurgebieden en biodiversiteit, landbouw, kustgebieden, stedelijke zones en stadsrand...) op lokale en regionale schaal
 • Interactie tussen (verandering in) bodembedekking en klimaatsverandering
 • Epidemiologie en humanitaire hulp
 • Veiligheid en risicomanagement

Deze oproep betreft exploratieprojecten

Sluitingsdatums

 • Blijken van belangstelling (verplicht): 4 mei 2018 om 16u
 • Onderzoeksvoorstellen: 14 september 2018 om 16u

Documenten ter beschikking van de geïnteresseerden (enkel in Engels):

Contactpersonen:

 • Joost Vandenabeele:
  Tel: +32 (0)2 238 35 23

 • Jean-Christophe Schyns:
  Tel: +32 (0)2 238 35 91

 • e-mail: SRIII@belspo.be

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid