Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

België - Zuid-Afrika samenwerking voor onderzoek en technologie

Oproep tot indienen van voorstellen voor de ondersteuning van
NETWERKINGSACTIVITEITEN (2018)

Inleiding

In het kader van het Memorandum of Understanding voor samenwerking in onderzoek en technologie tussen België en Zuid-Afrika, ondertekend in januari 2017, vindt een oproep plaats voor voorstellen van netwerkactiviteiten.
De oproep wordt op 14.03.2018 gezamenlijk door BELSPO en NRF (National Research Foundation, Zuid-Africa) gelanceerd.

De oproep is beperkt tot lopende of voordien door BELSPO gefinancierde projecten, vanaf 2012, (BRAIN.be, STEREO IIIESA-PRODEX) en tot onderzoeksprojecten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen.


Hoe kan men aan de oproep deelnemen?

U vindt alle informatie in het informatiedocument van de oproep dat ook een check-list omvat waarmee u de de ontvankelijkheid van uw voorstel kan nagaan.
Gelieve voor de voorstelindiening het indieningsformulier te gebruiken.


Deadline:
4 mei 2018, om 15 uur.

De evaluatiecriteria zijn de volgende:

  • Potentieel van de netwerkingsactiviteiten om tot langdurige partnershappen te leiden
  • Wetenschappelijke en technische verdienste
  • internationale dimensie
  • Geschiktheid en haalbaarheid van het werkplan
  • Overeenstemming van het budget met het werkplan (value for money)

Langs Zuid-Afrikaanse zijde wordt groot belang gehecht aan de deelname van postgraduaat studenten.

Mocht u over de oproep klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder, via onze website


Contact

secr.coord@belspo.be
brigitte.decadt@belspo.be

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid