Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

België-Vietnam samenwerking voor onderzoek en technologie
Oproep tot indienen van onderzoeksvoorstellen 2018


Inleiding

In het kader van het samenwerkingsakkoord voor onderzoek en ontwikkeling tussen België en Viëtnam (BELSPO/MOST) vindt een nieuwe oproep plaats voor voorstellen van onderzoeksactiviteiten. Deze oproep wordt op 15 maart 2018 tegelijk door BELSPO en door  MOST gelanceerd.
De focus van de oproep is 'Climate change and Disaster Resilence' (CLIMDIS).


Oproepprocedure

De oproep is beperkt tot voorstellen die gelinkt zijn aan:

  • projecten die door BELSPO gefinancierd zijn in het kader van de programma's
    SSD (Science for support sustainable development), BRAIN-be, STEREO III en ESA-PRODEX (oproepen vanaf 2012) of van bilaterale programma's BL
  • onderzoeksprojecten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen. 


Hoe kan men aan de oproep deelnemen?

U vindt alle informatie in het informatiedossier.
Gelieve het indieningsdossier te gebruiken voor uw voorstelindiening.
Er is een check-list voorzien om de ontvankelijkheid van voorstellen na te gaan


Deadline:
24 mei 2018, om 15 uur.


De evaluatiecriteria zijn de volgende
:

  • Wetenschappelijke en technische kwaliteit
  • Kwaliteit van het consortium
  • Potentiële impact voor onderzoek, maatschappij en beslissingsname
  • Geschiktheid van ingezette middelen (value for money)

Mocht u over de oproep klachten hebben, dan kan u deze melden aan onze klachtenbeheerder, via onze website


Contact

secr.coord@belspo.be

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid