Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Kalender

Conferenties en colloquia

> 25-04-2019 | Studiedag

Naar een nieuw alcoholbeleid in België?
Is er in België nood aan een nieuw alcoholbeleid? Centraal tijdens de studiebijeenkomst staat de presentatie van de aanbevelingen van twee recente onderzoeksprojecten aangaande de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie en de regulering van alcoholmarketing. Aansluitend op de presentatie van de onderzoeken geven drie gezondheidsexperts hun visie op het huidige en toekomstige alcoholbeleid.
Doelgroep: belanghebbenden uit de verslavings- en gezondheidszorg, vertegenwoordigers uit de alcohol-, marketing- en horecasector, beleidsmakers en onderzoekers die werken rond de thema’s alcohol(beleid) en marketing, en andere deskundigen en belanghebbenden die interesse hebben voor dit onderwerp.
[Programma] [Inschrijven]



Conferenties, colloquia en educatieve activiteiten
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 11-04-2019 | Planetarium
> 11-05-2019 | Planetarium
> 11-06-2019 | Planetarium
> 11-07-2019 | Planetarium

Pieter De Buysser | Robin
The Tip of the Tongue
Theater - Iedere 11de van de maand, om 11 minuten na 20 uur.
Een filantroop met een joekel van een vooruitgangsgeloof en een spraakgebrek bouwt een schip. Er is een fameuze kromming in de ruimtetijd, er is een meisje dat even genoeg heeft van de Messias en er is een in de ruimte verloren detective waar niemand nog naar zoekt. Een draagbare deeltjesversneller, een majestueus zwart gat en een dozijn balkspiraalvormige sterrenstelsels. Een politiek en filosofisch detectiveverhaal. Een fundamentele, kosmologische spraakoefening. The Tip of the Tongue tracht de wereld niet in kaart te brengen: ze tekent een andere kaart. En dat alles in 11 dimensies, met 11 fabels, in zes keer 11 minuten.
Schrijver, filosoof en verhalenverteller Pieter De Buysser ging tijdens het Kunstenfestivaldesarts 2017 in première met The Tip of the Tongue, op locatie in het Planetarium van Brussel. Nu herneemt hij de voorstelling een heel seizoen lang: iedere 11de van de maand, om 11 minuten na 20 uur
Taal: Nederlands, English, Français (NL gesproken, boventitels FR/EN)
Duur: 1 u 30 min
Tickets: €18 / €14 / €10
Tickets via Kaaitheater: www.kaaitheater.be/nl/agenda/the-tip-of-the-tongue-0
Organisatie: Kaatheater i.s.m. Planetarium Brussel

> 12-04-2019 | Planetarium

Exceptional conference of astronauts at the Planetarium
Jaxa astronaut Chiaki Mukai
NASA astronaut John Grunsfeld
- doors open at 18:00
- Planetarium Brussels, Avenue de Bouchout 10 - 1020 Brussels
- free, no registration needed
- the conference will be followed by a Q&A session and a movie on Hubble
- interested people are invited to continue the evening at
  Volkssterrenwacht Mira (Grimbergen) for a star-gazing session
- note: la conférence sera donnée en anglais / de lezing gaat door in het Engels.


Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 2019 | Planetarium

Smurfen op de Sterrenwacht!
Een voormalige directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België was een goede vriend van Peyo. Samen vatten ze het idee op om de nieuwigheden in het aardwetenschappelijk onderzoek aan de Sterrenwacht te illustreren aan de hand van de Smurfen. Zo verschijnen vanaf 1966 niet minder dan 18 wenskaarten met de vrolijke kleine blauwe mannetjes, geïnspireerd door het onderzoek en de instrumenten van de Sterrenwacht. Deze kaarten worden hier samen met enkele van de geïllustreerde instrumenten tentoongesteld.

> tot 21-04-2019 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

INCA Dress Code: Pracht en praal uit de Andes
De Inca’s en hun voorgangers zijn vermaard om hun ceramiek, edelsmeedkunst en bouwwerken in ongebakken leemtichels en kolossale uitgehouwen stenen… maar hoe waren ze gekleed? Textiel bezat een bijzondere status omdat het gezien werd als een zeer waardevol product: de Inca’s gebruikten het niet enkel om zich te kleden, maar ook als symbool van macht en identiteit, als offerande of als ruilmiddel. De tentoonstelling geeft de bezoeker de kans om de verfijning en beheersing van de weefkunst te bewonderen, naast de kleurenpracht van textiel en pluimen, evenals schitterende sieraden in goud, zilver en schelp.

> tot 19-05-2019 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

DUTCH SPRING
Rembrandt, Frans Hals en andere topstukken uit de Hollandse School te (her)ontdekken in de KMSKB
Na een langverwachte renovatie en in het kader van het Rembrandtjaar, heropent het museum de zalen gewijd aan de uitzonderlijke permanente verzameling van de Hollandse School. Met een honderdtal topstukken kunnen de bezoekers de meester-schilders van de Gouden Eeuw in al hun pracht en praal herontdekken. Tegelijkertijd zetten twee tijdelijke tentoonstellingen het artistieke talent van Nederland verder in de kijker: de familieportretten van Frans Hals, en een kabinet met prachtige 18de-eeuwse tekeningen!

> tot 21-07-2019 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Wim Delvoye
Wim Delvoye, een centraal figuur in de Belgische kunstscène, staat bekend om zijn vaak bijtende humor, zijn voorliefde voor technologische experimenten en zijn ongebreidelde en uiteenlopende productiviteit. Zijn reputatie strekt al lang verder dan de grenzen van zijn vaderland, met recente tentoonstellingen in landen zoals Canada, Azerbeidzjan, Rusland, Luxemburg en zelfs Iran.
De tentoonstelling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, die in nauwe samenwerking met de kunstenaar is ontwikkeld, toont een breed panorama van zijn recente productie en benadrukt het multidisciplinaire aspect van zijn kunst. De werken van Wim Delvoye vloeien voort uit een ontmoeting tussen ambacht en de meest geavanceerde industriële productietechnieken.

> tot 01-09-2019 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Teddy & Beer
een tentoonstelling die kinderen met hun beer bezoeken.
Als kind had je waarschijnlijk een knuffelbeer. Maar ken je de echte beren wel? Ontdek ze in Teddy & Beer! In onze tentoonstelling leer je veel over hun evolutie en hun ontmoetingen met de prehistorische mensen. Wanneer en waar zijn de beren ontstaan? Hoelang leven mensen en beren in Europa samen? Leefden er holenberen in onze gewesten? Maakten prehistorische mensen er jacht op? De tentoonstelling doorgrondt ook hun levenswijze. Hoeveel soorten beren zijn er nu nog? Wat zijn hun kenmerken? Wie zijn ze? Waar leven ze? Zijn ze echt zo lomp? Zijn er goede zwemmers, klimmers of hardlopers bij? Eten ze uitsluitend honing? Nemen ze allemaal een lange winterrust? Zou de yeti een beer zijn?

> tot 26-02-2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Gao Xingjian - Ontluikend bewustzijn
Zes monumentale werken van Gao Xingjian, speciaal op maat gemaakt van de zaal waarin ze tentoongesteld worden. In zijn representaties van een 'ontluikend bewustzijn' nodigt de artiest de bezoeker uit het beeld te doorkruisen en er, de inkt voorbij, de filosofie in haar existentiële naaktheid te ontdekken… een plek waar de musea (opnieuw) een contemplatieoord worden.
Gao Xingjian, Nobelprijswinnaar in de literatuur in 2000 en Fransman van Chinese afkomst, beschouwt zichzelf een 'tussenpersoon' tussen de Oosterse wereld die zijn identiteitsbasis vertegenwoordigt en de Westerse wereld waarvan hij de moderniteitsidee bespreekt. Zijn werk vormt ook een overgang tussen het schilderij en het geschreven woord.

> tot 16-03-2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Bruegel. Unseen Masterpieces
When art meets technology

Dankzij een grote waaier aan online en plaatselijk toegankelijke ervaringen, biedt dit unieke initiatief iedereen de mogelijkheid zich te verdiepen in Bruegel’s meesterwerken door toegang te verlenen tot de kleinste details van elk schilderij en de kennis van experts. De kunstliefhebber duikt in de wereld van de schilder en ontdekt er al die onverwachte elementen die het geniale talent van de Vlaamse meester bewijzen. In het kader van de 450e sterfdag van Bruegel in 2019, komt het initiatief voor dit evenement van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, in samenwerking met het Google Cultural Institute. Dit innovatieve project brengt de grote internationale musea, merendeels Europees, samen rond de figuur van Bruegel en is het resultaat van diepgaande reflecties over de huidige museale veranderingen in het digitale tijdperk.

> tot 21-06-2020 | Hallepoort

Back to Bruegel
Experience the 16th century

De Hallepoort spreekt, als uitzonderlijk bewaard deel van de middeleeuwse stadsomwalling van Brussel, tot de verbeelding. In 2019 wordt ze virtueel ook de toegangspoort tot Bruegels universum. Laat je meevoeren door middel van virtual reality technologie in de werken van de schilder. Beleef zo, en oog in oog met authentieke objecten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de 16de eeuw aan de lijve: van schatten uit de Nieuwe wereld, over muziek- en meetinstrumenten tot wapens en wapenrustingen. Bovenop de oude stadpoort, heb je een indrukwekkend uitzicht over de stad. Dankzij hightech verrekijkers word je ondergedompeld in Brussel en de ommelanden uit Bruegels tijd.


Toekomstige Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 23-04-2019 > 28-07-2019 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Agnès Guillaume
4 MY’s +

Hoewel de titel van Agnès Guillaumes tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in eerste instantie enigmatisch lijkt, is hij in feite vanzelfsprekend. Hij verwijst naar vier projecties (My Nights, My Fears, My Thoughts en My Roots), aangevuld met een vijfde werk, de videotriptiek You said Love is Eternity.
De dualiteit van de titel weerspiegelt Guillaumes werk, dat steeds tot contemplatie uitnodigt en een verscheidenheid aan betekenissen oproept. De titels van de kunstwerken doen een autobiografisch aspect vermoeden, maar is dit wel zo?

> 23-04-2019 > 18-08-2019 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Thomas Lerooy
Behind the Curtain

De Belgische kunstenaar Thomas Lerooy (°1981) staat bekend als beeldhouwer en tekenaar. In Behind the Curtain, de tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, toont hij voor het eerst ook schilderijen naast sculpturen.
In het raadselachtige werk van Lerooy lijken verschillende realiteiten door elkaar te lopen, elk met hun eigen wetmatigheden. De toeschouwer tuimelt van de ene beeldtaal in de andere, doorheen verschillende gelaagdheden, waarbij dood en eeuwigheid elkaar ontmoeten. Hetzelfde geldt voor thema’s als schoon- en lelijkheid, orde en chaos, show en intimiteit, drama en humor.

> 15-10-2019 > 16-02-2020 | Koninklijke Bibliotheek

The World of Bruegel in Black and White
Iedereen kent Bruegel als wereldberoemd schilder, maar wist u dat Bruegel in zijn tijd vooral bekend was om zijn prenten? Dit is de eerste – en mogelijk de laatste – keer dat u de kans krijgt om Bruegels prenten van dichtbij te bewonderen. De Koninklijke Bibliotheek van België bewaart een complete en ongeëvenaarde collectie die tijdens het Bruegeljaar exclusief wordt tentoongesteld. De tentoonstelling ‘The World of Bruegel in Black and White’ neemt u mee in de imaginaire wereld van deze Vlaamse meester.


En ook...

> Plantentuin Meise

 


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid