Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Actualiteit

Kalender

Conferenties en colloquia
Conferenties, colloquia en educatieve activiteiten
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 2018 | Planetarium

Activiteiten in het Planetarium - Nieuwe planetariumfilm: Explore.

> 11-12-2018 | Planetarium
> 11-01-2019 | Planetarium
> 11-02-2019 | Planetarium
> 11-03-2019 | Planetarium
> 11-04-2019 | Planetarium
> 11-05-2019 | Planetarium
> 11-06-2019 | Planetarium
> 11-07-2019 | Planetarium

Pieter De Buysser | Robin
The Tip of the Tongue
Theater - Iedere 11de van de maand, om 11 minuten na 20 uur.
Een filantroop met een joekel van een vooruitgangsgeloof en een spraakgebrek bouwt een schip. Er is een fameuze kromming in de ruimtetijd, er is een meisje dat even genoeg heeft van de Messias en er is een in de ruimte verloren detective waar niemand nog naar zoekt. Een draagbare deeltjesversneller, een majestueus zwart gat en een dozijn balkspiraalvormige sterrenstelsels. Een politiek en filosofisch detectiveverhaal. Een fundamentele, kosmologische spraakoefening. The Tip of the Tongue tracht de wereld niet in kaart te brengen: ze tekent een andere kaart. En dat alles in 11 dimensies, met 11 fabels, in zes keer 11 minuten.
Schrijver, filosoof en verhalenverteller Pieter De Buysser ging tijdens het Kunstenfestivaldesarts 2017 in première met The Tip of the Tongue, op locatie in het Planetarium van Brussel. Nu herneemt hij de voorstelling een heel seizoen lang: iedere 11de van de maand, om 11 minuten na 20 uur
Taal: Nederlands, English, Français (NL gesproken, boventitels FR/EN)
Duur: 1 u 30 min
Tickets: €18 / €14 / €10
Tickets via Kaaitheater: www.kaaitheater.be/nl/agenda/the-tip-of-the-tongue-0
Organisatie: Kaatheater i.s.m. Planetarium Brussel


Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

2018 | Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Pop-up Museum

Tijdens de sluiting voor renovatie zijn we een pop-up museum: je kan ons op verschillende plaatsen tijdelijk zien opduiken met tentoonstellingen en activiteiten.

2018 | Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Victor Horta: online fototentoonstelling
Gedurende het hele jaar 2018 neemt het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium deel aan het project Horta Inside Out door zowel het grote publiek als specialisten een vlotte toegang te bieden tot zijn verzameling negatieven die talrijke verwezenlijkingen van de architect Victor Horta in beeld brengen. Onze fototheek bevat immers honderden foto’s van gebouwen ontworpen door de grootmeester van de art nouveau- en art deco-architectuur in België. Het merendeel ervan is gelegen in het Brussels Gewest, maar er zijn ook enkele voorbeelden in Vlaanderen en in Wallonië.

> 2018 | Planetarium

Smurfen op de Sterrenwacht!
Een voormalige directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België was een goede vriend van Peyo. Samen vatten ze het idee op om de nieuwigheden in het aardwetenschappelijk onderzoek aan de Sterrenwacht te illustreren aan de hand van de Smurfen. Zo verschijnen vanaf 1966 niet minder dan 18 wenskaarten met de vrolijke kleine blauwe mannetjes, geïnspireerd door het onderzoek en de instrumenten van de Sterrenwacht. Deze kaarten worden hier samen met enkele van de geïllustreerde instrumenten tentoongesteld.

> tot 30-12-2018 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Opening van de juwelierszaak Wolfers Frères
Een creatie van architect Victor Horta

105 jaar na de plechtige inhuldiging van de juwelierszaak Wolfers Frères in 1912, zal de winkel opnieuw in zijn authentieke opstelling worden getoond. Daarvoor werd in het Jubelparkmuseum een zaal vrijgemaakt van quasi dezelfde oppervlakte en vorm als de ruimte die Victor Horta had voorzien in het gebouw gelegen in de Arenbergstraat in Brussel. Op basis van een grondige historische studie worden de vitrines en toonbanken geplaatst zoals Horta ze had voorzien. Daarvoor werd de kleine, voorlopige opstelling van het meubilair in het museum ontmanteld en werden de opgeslagen interieurelementen uit de reserves gehaald. Ook de oorspronkelijke toegangsdeuren zullen worden geïntegreerd. Zo zullen de bezoekers de zaal betreden zoals vroeger het uitgelezen cliënteel de juwelierszaak binnen wandelde.
Het winkelinterieur wordt volgens de regels van de kunst gerestaureerd. Al het meubilair, gemaakt van Cubaans mahonie werd inmiddels gereinigd en de originele vernislaag werd hersteld. De fluweelbekleding van de binnenzijde van de toonkasten wordt opnieuw geweven naar het voorbeeld van de originele stof. Het patina van het bronsbeslag wordt opgefrist. Daardoor zal de oorspronkelijke kleurenharmonie zoals Victor Horta die bedacht had, opnieuw zichtbaar worden: een sublieme combinatie van donkerrood gepolitoerd mahonie, donkergroen fluweel en goudaccenten van het beslag, dat alles in harmonie met de mauve kleur van de muren. Door deze doorgedreven restauratie en wederopbouw zullen de bezoekers als het ware terechtkomen in de exclusieve Brusselse zaak van luxeobjecten.

> tot 06-01-2019 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Alex - De Kunst van Jacques Martin
Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Alex organiseerden Uitgeverij Casterman, het internationale stripfestival van Angoulême en de Cité internationale de la bande dessinée et de l’image een unieke tentoonstelling gewijd aan het werk van Jacques Martin. Deze grote retrospectieve was, vanaf haar inhuldiging op 25 januari 2018 tijdens het festival van Angoulême tot 13 mei 2018, te zien in het Stripmuseum van Angoulême. Binnenkort komt de tentoonstelling ook naar het Museum Kunst & Geschiedenis, ter gelegenheid van het Stripfeest in Brussel (14-16/09), in samenwerking met visit.brussels.
Ze biedt een overzicht van vier decennia -tussen 1948 en 1988- creatief werk van Jacques Martin. Met Alex als centrale figuur gaat de tentoonstelling ook in op de unieke stijl van Jacques Martin, gaande van zijn vroegste publiciteitsopdrachten tot het latere werk waarin zijn persoonlijke grafische en narratieve stijl tot volle wasdom is gekomen.
Voor haar Brusselse editie wordt de scenografie van de tentoonstelling volledig vernieuwd en geïntegreerd in de museumzalen waar de prestigieuze collecties van de Oudheid zijn ondergebracht. Er worden 150 originelen per thema samengebracht (onder meer: historische referenties en thema’s als ‘de vrouw’ en ‘de verbeelding’). Ze stellen het œuvre van Jacques Martin voor door de avonturen van zijn legendarische held te belichten.

> tot 06-01-2019 | Algemeen Rijksarchief

Brussel, november 1918. Van oorlog naar vrede?
In het Museum BELvue loopt de tentoonstelling 'Brussel, november 1918'. De tentoonstelling werd opgezet door het CegeSoma op basis van archiefstukken die worden bewaard in het Rijksarchief. De expo geeft een inkijk in het leven tijdens de laatste oorlogsmaanden en de eerste maanden na de Wapenstilstand, met focus op Brussel. Op 11 november 1918 komt een einde aan de Grote Oorlog. Dit betekent voor Brussel het einde van een bezetting die bijna 50 maanden geduurd heeft. Hoe beleven de Brusselaars het einde van de oorlog en aan welke grote uitdagingen moet Brussel in deze periode het hoofd bieden? Enerzijds wordt de net bevrijde stad geconfronteerd met de opvang van vluchtelingen en terugkeer van strijders en bannelingen, en moeten tegelijk de sanitaire problemen worden aangepakt, terwijl Brussel anderzijds ook alles in het werk moet stellen om de sociale vrede na te streven en een nieuwe democratie te organiseren. Aan de hand van historische foto’s, archieffilms en voorwerpen uit die tijd dompelt deze tentoonstelling – in drie talen – je onder in het roerige Brussel van 1918. Een tentoonstelling van CegeSoma/Rijksarchief in het kader van de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog.

> tot 27-01-2019 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Berlijn
Het Berlijn van de jaren 20, een mythische en kosmopolitische metropool, onderging een ongeziene transformatie. De sociale, politieke en technologische veranderingen brachten een heuse omwenteling teweeg in de naoorlogse maatschappij en kunstwereld.
“Berlijn 1912-1932” zet deze cruciale periode in de schijnwerpers. Vertrekkend vanuit een Belgisch standpunt ten opzichte van de Duitse kunstwereld, focust de tentoonstelling op een dagelijkse realiteit die schommelt tussen crisis en utopie, ravage en euforie, ellende en decadentie. Deze “Golden ‘twenties” komen weer tot leven via 200 werken van belangrijke kunstenaars als Otto Dix, Raoul Hausmann, Ernst Ludwig Kirchner, Kazimir Malevich, Aleksandr Rodchenko, Max Beckmann, George Grosz, Hannah Höch…
Laat je meeslepen door schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, foto’s, films en architectuurelementen en ontdek één van de meest fascinerende periodes uit onze geschiedenis.

> tot 27-01-2019 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Serge Vandercam & Hugo Claus
Het vlot van de Medusa

Bevriend sinds hun deelname aan de CoBRagroep (1948-1951), vinden Serge Vandercam (1924-2005) en Hugo Claus (1929-2008) elkaar terug aan het begin van de jaren 60. Serge Vandercam die in het Italiaanse Albisola woont, creëert talrijke werken met schrijvers in de pure CoBRa-traditie. Tijdens een reis door Denemarken in 1961 ontdekt hij de Man van Tollund die hem doet teruggrijpen naar een brutale en libertaire figuratie. Hugo Claus volgt het werk van de schilder en schrijft een gedicht dat in 1963 verschijnt ter gelegenheid van een tentoonstelling van Vandercam in Rotterdam.
Het jaar daarop werken zij verder samen rond een thema dat men als de synthese van hun onderzoek kan beschouwen. De twee kameraden wisselen van rol: Claus schildert en Vandercam schrijft. Het vlot van de Medusa verwijst naar het nieuwsfeit dat Géricault op transcendente wijze weergeeft in zijn groot schilderij van 1818-1819: schipbreuk, afrekeningen en kannibalisme maken het vlot tot een concentraat van onmenselijkheid. Het verwijst rechtstreeks naar de wrede opoffering die de Man van Tollund moest ondergaan.
Met de reeks van vijf schilderijen die ze in een soort lyrische roes realiseerden, getuigen Claus en Vandercam van de blijvende, rebelse en libertaire CoBRa-principes.

> tot 24-03-2019 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

INCA Dress Code: Pracht en praal uit de Andes
De Inca’s en hun voorgangers zijn vermaard om hun ceramiek, edelsmeedkunst en bouwwerken in ongebakken leemtichels en kolossale uitgehouwen stenen… maar hoe waren ze gekleed? Textiel bezat een bijzondere status omdat het gezien werd als een zeer waardevol product: de Inca’s gebruikten het niet enkel om zich te kleden, maar ook als symbool van macht en identiteit, als offerande of als ruilmiddel. De tentoonstelling geeft de bezoeker de kans om de verfijning en beheersing van de weefkunst te bewonderen, naast de kleurenpracht van textiel en pluimen, evenals schitterende sieraden in goud, zilver en schelp.

> tot 01-09-2019 | Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Teddy & Beer
een tentoonstelling die kinderen met hun beer bezoeken.
Als kind had je waarschijnlijk een knuffelbeer. Maar ken je de echte beren wel? Ontdek ze in Teddy & Beer! In onze tentoonstelling leer je veel over hun evolutie en hun ontmoetingen met de prehistorische mensen. Wanneer en waar zijn de beren ontstaan? Hoelang leven mensen en beren in Europa samen? Leefden er holenberen in onze gewesten? Maakten prehistorische mensen er jacht op? De tentoonstelling doorgrondt ook hun levenswijze. Hoeveel soorten beren zijn er nu nog? Wat zijn hun kenmerken? Wie zijn ze? Waar leven ze? Zijn ze echt zo lomp? Zijn er goede zwemmers, klimmers of hardlopers bij? Eten ze uitsluitend honing? Nemen ze allemaal een lange winterrust? Zou de yeti een beer zijn?

> tot 26-02-2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Gao Xingjian - Ontluikend bewustzijn
Zes monumentale werken van Gao Xingjian, speciaal op maat gemaakt van de zaal waarin ze tentoongesteld worden. In zijn representaties van een 'ontluikend bewustzijn' nodigt de artiest de bezoeker uit het beeld te doorkruisen en er, de inkt voorbij, de filosofie in haar existentiële naaktheid te ontdekken… een plek waar de musea (opnieuw) een contemplatieoord worden.
Gao Xingjian, Nobelprijswinnaar in de literatuur in 2000 en Fransman van Chinese afkomst, beschouwt zichzelf een 'tussenpersoon' tussen de Oosterse wereld die zijn identiteitsbasis vertegenwoordigt en de Westerse wereld waarvan hij de moderniteitsidee bespreekt. Zijn werk vormt ook een overgang tussen het schilderij en het geschreven woord.

> tot 16-03-2020 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Bruegel. Unseen Masterpieces
When art meets technology

Dankzij een grote waaier aan online en plaatselijk toegankelijke ervaringen, biedt dit unieke initiatief iedereen de mogelijkheid zich te verdiepen in Bruegel’s meesterwerken door toegang te verlenen tot de kleinste details van elk schilderij en de kennis van experts. De kunstliefhebber duikt in de wereld van de schilder en ontdekt er al die onverwachte elementen die het geniale talent van de Vlaamse meester bewijzen. In het kader van de 450e sterfdag van Bruegel in 2019, komt het initiatief voor dit evenement van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, in samenwerking met het Google Cultural Institute. Dit innovatieve project brengt de grote internationale musea, merendeels Europees, samen rond de figuur van Bruegel en is het resultaat van diepgaande reflecties over de huidige museale veranderingen in het digitale tijdperk.

> tot 21-06-2020 | Hallepoort

Back to Bruegel
Experience the 16th century

De Hallepoort spreekt, als uitzonderlijk bewaard deel van de middeleeuwse stadsomwalling van Brussel, tot de verbeelding. In 2019 wordt ze virtueel ook de toegangspoort tot Bruegels universum. Laat je meevoeren door middel van virtual reality technologie in de werken van de schilder. Beleef zo, en oog in oog met authentieke objecten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de 16de eeuw aan de lijve: van schatten uit de Nieuwe wereld, over muziek- en meetinstrumenten tot wapens en wapenrustingen. Bovenop de oude stadpoort, heb je een indrukwekkend uitzicht over de stad. Dankzij hightech verrekijkers word je ondergedompeld in Brussel en de ommelanden uit Bruegels tijd.

 


Toekomstige Tentoonstellingen
van de musea en de wetenschappelijke instellingen

> 18-12-2018 > 24-03-2019 | Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Maurice Wyckaert
Retrospectieve

Na Jules Schmalzigaug, Ferdinand Schirren, Marc Mendelson, Lismonde en Walter Leblanc, eren de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België met de retrospectieve van Maurice Wyckaert (1923-1996) nog één van de belangrijkste figuren van de naoorlogse kunst in België.
Na zijn studies aan de Académie de Bruxelles en het Vrije Atelier van Sint-Lambrechts-Woluwe, begint Maurice Wyckaert in de stijl van Jean Brusselmans. Aanvankelijk sterk beïnvloed door het Vlaamse expressionisme, schakelt hij stilaan over naar een lyrische abstractie in combinatie met kalligrafische elementen. De Germaanse cultuur en de laatste Amerikaanse kunstinnovaties brengen Wyckaert uiteindelijk tot zijn persoonlijke stijl. Kenmerkend is de uitbreiding van het kleurengebruik in de vele innerlijke landschappen.
Nauw verbonden met CoBRa via Asger Jorn en Serge Vandercam en als mede-oprichter van het tijdschrift Meridiaan en de galerij Taptoe in 1955, sluit Maurice Wyckaert aan bij de Internationale Situationniste en de Mouvement international pour un Bauhaus imaginiste. Op 28 september 1960 leest hij de « Déclaration au nom de la quatrième conférence de l’Internationale Situationiste » voor (Verklaring namens de vierde conferentie van de internationale situationisten) in het Instituut voor hedendaagse kunst.

> 21-06-2019 > 21-06-2020 | Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Back to Bruegel
Experience the 16th century

De Hallepoort spreekt, als uitzonderlijk bewaard deel van de middeleeuwse stadsomwalling van Brussel, tot de verbeelding. In 2019 wordt ze virtueel ook de toegangspoort tot Bruegels universum. Laat je meevoeren door middel van virtual reality technologie in de werken van de schilder. Beleef zo, en oog in oog met authentieke objecten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de 16de eeuw aan de lijve: van schatten uit de Nieuwe wereld, over muziek- en meetinstrumenten tot wapens en wapenrustingen. Bovenop de oude stadpoort, heb je een indrukwekkend uitzicht over de stad. Dankzij hightech verrekijkers word je ondergedompeld in Brussel en de ommelanden uit Bruegels tijd.


En ook...

> Plantentuin Meise

 


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid