Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > De organisatie

Milieubeheer

Sinds meer dan tien jaar al maakt onze administratie gestaag vorderingen voor een uitmuntende dienstverlening aan de burgers en heeft zij in het licht van haar permanente ontwikkeling de basis voor een efficiënte werking gelegd.

Het was snel duidelijk dat rekening diende te worden gehouden met onze impact op het milieu, omdat die direct aan onze opdrachten is gelinkt. De toekenning van het label 'Ecodynamische onderneming' in 2002 en de registratie van ons milieumanagementsysteem volgens het EMAS-reglement in 2007, zijn een overduidelijk bewijs van onze inspanningen en prestaties als innoverend bestuur dat het milieu en het erfgoed in acht neemt en bezorgd is om de burger. Opmerkelijk is dat wij in 2007 een van de allereerste federale overheidsdiensten waren die erkend werden om onze inzet voor het milieu.

In december 2016 werd onze EMAS-registratie verlengd voor de periode 2016-2019.

Validatieverklaring - Communautair Milieubeheer- en Milieuauditsysteem (EMAS) (.pdf nieuw venster) Link naar het platform e-Notification/Bulletin Der Aanbestedingen (nieuw venster)

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid