Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > De organisatie

Het Federaal Wetenschapsbeleid

Het is een open deur intrappen door te stellen dat ons land voor belangrijke uitdagingen staat. We denken bijvoorbeeld aan het verderwerken aan het halen van de Barcelona-doelstelling (3% van het BBP besteden aan onderzoek en ontwikkeling), meewerken aan het creëren van jobs en welzijn door innovatie, optimaliseren van de werking van de Belgische onderzoeksruimte en strijden tegen de klimaatwijzigingen. Het departement van het Federaal Wetenschapsbeleid en zijn 2.800 medewerkers dragen daar ruimschoots toe bij.

Met de door ons Departement beheerde onderzoeksprogramma’s reiken we de regering betrouwbare en valabele gegevens aan waarmee zij onderbouwde beslissingen kan nemen op het gebied van duurzame ontwikkeling, strijd tegen de klimaatwijzigingen, biodiversiteit, energie, gezondheid, mobiliteit en de informatiemaatschappij.

We beheren tevens de Belgische bijdrage aan de Europese ruimtevaartorganisatie. Die deelname van België, als vijfde grootste financier van de ESA, is van strategisch belang voor ons land en van essentieel belang voor onze bedrijven. Wij bieden bedrijven die aan de verschillende AIRBUS-programma’s wensen deel te nemen O&O-steun die onmisbaar is om zich te kunnen positioneren, nu er wereldwijd een onverbiddelijke strijd woedt in die sector.

De 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen, die deel uitmaken van het departement, bieden wetenschappers een uitzonderlijk onderzoekskader en –instrumentarium aan en huisvesten eveneens kunst- en historische collecties die jaarlijks meer dan 1,2 miljoen bezoekers komen bewonderen.

BELNET, ons nationaal onderzoeksnetwerk, levert snelle internetlijnen aan Belgische universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra en overheidsdiensten.

Het Federaal Wetenschapsbeleid coördineert tot slot de onderzoeksinspanningen van alle overheden van het land en zorgt ervoor dat onze onderzoekers kunnen inpassen in de internationale onderzoeksnetwerken. In die zin vormt het departement de kern van de Belgische onderzoeksruimte en een belangrijke pool van de Europese onderzoeksruimte.

Het Federaal Wetenschapsbeleid vertegenwoordigt bijna 30% van het totale Belgisch budget inzake onderzoek.

Het Federaal Wetenschapsbeleid vormt tevens een koepel over een aantal prestigieuze instellingen zoals de Academia Belgica in Rome, de Stichting Biermans-Lapôtre in Parijs, het meetstation op de Jungfraujoch in de Alpen, de Overzeese Academie voor Wetenschappen, het Belgisch Filmarchief, het Euro Space Center en het Von Karman Instituut. Deze instellingen bieden een bijkomende mogelijkheid voor onze onderzoekers om zich op internationaal vlak te profileren.

Validatieverklaring - Communautair Milieubeheer- en Milieuauditsysteem (EMAS) (.pdf nieuw venster) Link naar het platform e-Notification/Bulletin Der Aanbestedingen (nieuw venster)

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid