Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Onderzoek en toepassingen > Biological Resource Centre

Biological Resource Centre

BCCM
De Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms (BCCM™) bestaat uit zeven complementaire dienstverlenende cultuurverzamelingen voor onderzoeksdoeleinden:
1. BCCM/DCG diatomeeën
2. BCCM/IHEM biomedische gisten en schimmels
3. BCCM/ITM mycobacteriën
4. BCCM/LMBP plasmiden en DNA-banken
5. BCCM/LMG bacteriën
6. BCCM/MUCL agro-industriële gisten en schimmels
7. BCCM/ULC polaire cyanobacteriën
De coördinatie van deze verzamelingen berust bij een centraal team van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid. Het BCCM™-consortium heeft als opdracht om het biologisch materiaal van zijn verzamelingen, de bijbehorende informatie en zijn ervaring en technische kennis op het vlak van fundamentele en toegepaste (micro)biologie te delen met zijn partners uit academische en industriële kringen. De BCCM™-verzamelingen slaan zo de brug tussen wetenschappelijke expertise en hoogstaande dienstverlening.
Lees meer op de BCCM website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Biodiversity
Het Belgisch Biodiversiteitsplatform is het informatie- en communicatieplatform over wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteit in België. Het platform verleent bevoorrechte toegang tot basisgegevens en onderzoeksinformatie over biodiversiteit. Het bevordert de multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers onderling en tussen wetenschappers en beleidsmakers.
Lees meer op de Biodiversity website...

Over deze website

Uw privacy

© 2017 POD Wetenschapsbeleid