Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Onderzoek en toepassingen > Biological Resource Centre

Biological Resource Centre

BCCM
BCCM is het Belgische centrum voor microbiële genetische rijkdommen.
Het BCCM-consortium wil een partner zijn die oplossingen aanreikt door een kwaliteitsvolle dienstverlening op het vlak van microbieel en genetisch materiaal voor de academische en industriële gemeenschap.
Het BCCM-consortium bestaat uit 7 gedecentraliseerde Biological Resource Centres met complementaire expertise.
Het BCCM-consortium heeft als opdracht:

  • microbieel en genetisch materiaal te verzamelen, te bewaren en te verdelen,
  • dit biologisch materiaal te identificeren en te karakteriseren,
  • klantgerichte diensten aan te bieden,
  • de kennis over micro-organismen en over hun functie in ecosystemen te vergroten,
  • het gebruik van biologisch materiaal aan te moedigen.

Lees meer op de BCCM website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Biodiversity
Het Belgisch Biodiversiteitsplatform is het informatie- en communicatieplatform over wetenschappelijk onderzoek naar biodiversiteit in België. Het platform verleent bevoorrechte toegang tot basisgegevens en onderzoeksinformatie over biodiversiteit. Het bevordert de multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers onderling en tussen wetenschappers en beleidsmakers.
Lees meer op de Biodiversity website...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid