Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Onderzoek en toepassingen

De directie ‘Onderzoeksprogramma’s’ zet meerjarige onderzoeksprogramma’s op het getouw met als referentiekader internationale beslissingen en -overeenkomsten of regerings- en ministeriële verklaringen.

Die programma’s zijn multidisciplinair en bieden onderzoek in netwerkverband aan. Europese onderzoeksploegen krijgen de kans zich bij projecten aan te sluiten wanneer er oproepen voor voorstellen worden gelanceerd, terwijl de POD Wetenschapsbeleid op haar beurt kan aansluiten op het programma ERA-NET van de Europese Commissie.

De volgende programma’s bevinden zich in verschillende onderzoeksstadia:

  • Thematische programma’s die grote maatschappelijke problematieken aansnijden zoals klimaatverandering en de sociaal-economische en milieugebonden gevolgen ervan, energie, transport, het mariene milieu en zoet water, biodiversiteit en Antarctica, de problemen in verband met immigratie, sociale zekerheid, drugs, gezondheid, vergrijzing, veiligheid...
  • Een programma ‘Technologische attractiepolen’ voor de verbetering van de relatie tussen onderzoek en ontwikkeling.

De POD Wetenschapsbeleid ondersteunt ook meer structurele activiteiten, te weten:

  • Thematische platformen ter ondersteuning van de besluitvorming onder andere op het gebied van de biodiversiteit en de klimaatwijziging.
  • De Belgische verzamelingen voor microorganismen, als drager van het universitair en industrieel onderzoek. Zij bieden ook zeer gespecialiseerde diensten aan alle categorieën van particuliere en publieke gebruikers.
  • Een programma Agora ter ondersteuning van de ontwikkeling, de oprichting en de valorisatie van de federale gegevensbanken, met name inzake werkgelegenheid, sociale zekerheid, armoede, criminologie….

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid