Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Onderzoek en toepassingen > Staatsdienst met afzonderlijk beheer

Het Poolsecretariaat

Het Belgisch Poolsecretariaat, een staatsdienst met afzonderlijk beheer binnen BELSPO, staat in voor alle aspecten die te maken hebben met de werking en het beheer van het Belgisch onderzoekstation "Prinses Elisabeth" in Antarctica, meerbepaald het financiële, administratieve en materiële beheer van de Basis.
Het zorgt ervoor dat potentiële partners van de activiteiten van de basis kunnen worden betrokken bij de doelstellingen ervan zoals de uitvoering en de promotie van de wetenschappelijke activiteiten van de basis en de verspreiding van de wetenschappelijke kennis betreffende het Antarcticaonderzoek.
In dat kader is het met name belast met:

  • het onderhoud en de instandhouding van de Basis en zijn uitrusting;
  • de uitvoering en de promotie van de wetenschappelijke activiteiten van de Basis;
  • het wetenschappelijke programma van de Basis alsook de verspreiding van de wetenschappelijke kennis;
  • het nemen van alle nuttige initiatieven om de activiteiten van de Basis en van het Secretariaat te vergemakkelijken, te ondersteunen en uit te bouwen.

De beheersorganen van het Poolsecretariaat zijn de beleidsraad en de directeur.
Het Poolsecretariaat staat tevens in voor de coördinatie en uitvoering van de BELARE (Belgian Antarctic Research Expedition) campagnes.
De 2015-2016 campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met Defensie en AntarctiQ, een bvba gespecialiseerd in het onderhoud en het operationeel houden van de basis en de daarbij horende technische en wetenschappelijke logistiek en apparatuur.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid