Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Sociaal

DR: Drugs
Daar drugmisbruik in de samenleving een ernstig volksgezondheidsprobleem is wil dit programma een antwoord bieden op de meest prangende problemen rond druggebruik en drugverslaving. Voorkomen is beter is dan genezen, er wordt in dit programma dan ook gepleit voor doorgedreven preventie.
Lees meer op de Drugs website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

AGORA: onderzoeksinfrastructuur voor sociale wetenschappen
Voor goed onderzoek zijn goede gegevens nodig. Die gegevens worden zo mogelijk rechtstreeks door onderzoekers zelf verzameld (via bijvoorbeeld ad-hocenquêtes) of ook gelicht uit de talrijke geregistreerde administratieve informatie bij de federale overheid. Net zoals het laboratoriummateriaal bij de exacte wetenschappen vormen de gegevens dus, voor de vakgebieden met betrekking tot de sociale wetenschappen, een onderzoeksinfrastructuur.
Het programma AGORA beoogt bij te dragen tot het samenstellen/versterken/valoriseren van een kwalitatief hoogstaande onderzoeksinfrastructuur in België.
Lees meer op de AGORA website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

TA: Samenleving en Toekomst
Aan het begin van het nieuwe millennium beweegt België zich binnen een alsmaar complexer wordende sociale en economische realiteit. Het doel van dit programma is deze complexiteit te ontwarren en de wetenschappelijke kennis aan te reiken om de federale Staat de mogelijkheid te bieden de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Het programma “Samenleving en Toekomst” is opgebouwd rond de behoeften aan kennis – in het kader van de bevoegdheden van de federale Staat – waarvoor de sociale wetenschappen antwoorden kunnen aanreiken. De bedoeling van dit programma is onderzoek te bevorderen dat aan de volgende drie criteria beantwoordt:
> Relevant onderzoek voor de besluitvorming
> Onderzoek van hoog wetenschappelijk niveau
> Onderzoek waar de burgers bij zijn betrokken
Lees meer op de TA website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid