Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Onderzoek en toepassingen > Multidisciplinaire programma's

Multidisciplinaire programma's

BRAIN-be: Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks
BRAIN-be beoogt zowel tegemoet te komen aan de wetenschappelijke kennisbehoeften van de Federale Departementen als het wetenschappelijk potentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) te ondersteunen.
De strategische doelstellingen van het BRAIN-be programma werden gedefinieerd in functie van de federale visies en prioriteiten.
BRAIN-be is opgebouwd rond 6 thematische assen:
- Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
- Geosystemen, heelal en klimaat
- Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
- Strategieën van de federale overheid
- Belangrijke maatschappelijke uitdagingen
- Collectiebeheer
BRAIN-be 2.0 is opgebouwd rond 3 pijlers:
- Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende
  wereld
- Erfgoedwetenschap
- Federale maatschappelijke uitdagingen
BRAIN-be staat open voor de hele wetenschappelijke gemeenschap in België: universitaire instellingen, publieke wetenschappelijke inrichtingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk.
Lees meer op de BRAIN-be en BRAIN-be 2.0 website...

DIGIT (Digitaliseringsprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid)
Het programma BELSPO DIGIT-04 (2019-2024) heeft als doel de digitalisering te ondersteunen van het uitgebreide patrimonium in de federale musea, de bibliotheken, de onderzoeksinstellingen en de archiefinstellingen dat België heeft geërfd.
Lees meer op de DIGIT website...

IUAP: Interuniversitaire attractiepolen
Het doel van het IUAP programma is steun te verlenen aan in netwerkverband werkende excellerende ploegen inzake fundamenteel onderzoek uit de verschillende Gemeenschappen van ons land om hun gezamenlijke bijdrage te vergroten aan de algemene vooruitgang van de wetenschap en, in voorkomend geval, aan internationale wetenschappelijke netwerken.
Lees meer op de IAP website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid