Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Onderzoek en toepassingen > Multidisciplinaire programma's

Multidisciplinaire programma's

BRAIN-be: Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks
BRAIN-be beoogt zowel tegemoet te komen aan de wetenschappelijke kennisbehoeften van de Federale Departementen als het wetenschappelijk potentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) te ondersteunen.
De strategische doelstellingen van het BRAIN-be programma werden gedefinieerd in functie van de federale visies en prioriteiten.
BRAIN-be is opgebouwd rond 6 thematische assen:
- Ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
- Geosystemen, heelal en klimaat
- Cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
- Strategieën van de federale overheid
- Belangrijke maatschappelijke uitdagingen
- Collectiebeheer
BRAIN-be staat open voor de hele wetenschappelijke gemeenschap in België: universitaire instellingen, publieke wetenschappelijke inrichtingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk.
BRAIN-be steunt op financiering van twee soorten onderzoeksprojecten: netwerkprojecten en pioniersprojecten.
Lees meer op de BRAIN-be website...

IUAP: Interuniversitaire attractiepolen
Het doel van het IUAP programma is steun te verlenen aan in netwerkverband werkende excellerende ploegen inzake fundamenteel onderzoek uit de verschillende Gemeenschappen van ons land om hun gezamenlijke bijdrage te vergroten aan de algemene vooruitgang van de wetenschap en, in voorkomend geval, aan internationale wetenschappelijke netwerken.
De doelstellingen van het programma zijn:
> het toekennen van extra personele en materiële middelen aan onderzoekploegen die in internationale wetenschappelijke kringen al erkenning genieten;
> het stimuleren van intercommunautaire interacties en strakker aanhalen van de banden tussen universiteiten uit verschillende gemeenschappen om duurzame netwerken te vormen;
> het uitbouwen of tot stand brengen van samenwerkingsverbanden tussen teams uit verschillende instellingen en het bevorderen van de complementariteit en de interdisciplinariteit tussen die teams;
> het in staat stellen van jonge teams profijt te trekken van het excellerende milieu van een netwerk en de internationale uitstraling ervan om het excellerende niveau van het fundamenteel onderzoek in België te blijven garanderen.
Lees meer op de IAP website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid