Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

POD Wetenschapsbeleid

Musea en Wetenschappelijke instellingen

Onderzoek en toepassingen

Lucht- en ruimtevaart

Monitoring en evaluatie van onderzoek en innovatie (MERI)

 • Inleiding
  • Wie zijn wij?
  • Wat zijn WTI-statistieken?
  • Hoe komen WTI-statistieken in België tot stand?
  • Onderzoek en innovatie - Selectie van indicatoren
 • Publicaties
  • Beleidsrapporten & sleutelindicatoren
  • Statistics in Brief
  • Wetenschappelijke publicaties
  • Studiereeks
  • Discussiedocumenten
 • Onderzoek
  • O&O-statistieken
  • Statistieken over bio- en nanotechnologie
  • Methodologische nota's
  • Nomenclaturen
  • Afkortingen
 • Innovatie
  • Innovatiestatistieken (CIS vragenlijsten)
  • Nomenclaturen
 • Andere WTI-statistieken
  • Doctoraats-diplomahouders
  • Wetenschappelijke publicaties en bibliometrie
  • Document Database (Invent)
  • Belgische deelname aan de kaderprogramma's (op basis van eCorda)
 • Budgettaire overheidskredieten voor O&O
  • Overzicht 1989-2016 van het BOKOO-totaal (per overheid)
  • Overzicht 1989-2016 per institutionele of functionele bestemming
  • Overzicht 1989-2016 per sociaal-economische doelstelling
  • Per jaar, per institutionele of functionele bestemming en per sociaal-economische doelstelling (6 groepen)
 • Monitoring
  • Innovationdata.be
  • BRISTI
  • RIO
  • IPP
  • Onze data bij andere instellingen (Eurostat, OESO)

Internationale samenwerking en coördinatie

Cultuur, onderwijs en onderzoek

Onze websites

 • Agora - Onderzoeksinfrastructuur voor sociale wetenschappen
 • Belnet - Belgian network
 • BCCM - Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen
 • BEO-Platform - Belgian Earth Observation Platform
 • BePoles - Belgian Polar Platform
 • Biodiversity - Belgisch Biodiversiteitsplatform
 • BRAIN-be - Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks
 • COST - COST-België
 • Council - Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB)
 • Drugs - Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs
 • EOEdu - Een kijk op onze planeet
 • EUREKA - EUREKA België
 • Fisc - Fiscaliteit voor O&O
 • IAP - Interuniversitaire attractiepolen
 • North Sea - The Belgian Federal North Sea Research Programme
 • Science Connection - Gratis BELSPO magazine
 • SSD - Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling
 • Stat - Monitoring en evaluatie van onderzoek en innovatie (MERI)
 • TA - Samenleving en Toekomst
 • Visa - Wetenschappelijk visum

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid