Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Belgisch lucht- en ruimtevaartbeleid

Belgisch ruimtepotentieel

In totaal is een veertigtal Belgische ondernemingen actief in de ruimtevaartsector. Voor bepaalde bedrijven maakt het ruimteonderzoek het volledige of een aanzienlijk deel van de omzet uit. Voor andere bedrijven is de ruimtevaart de gelegenheid om zich speerpunttechnologieën eigen te maken die al dan niet verband houden met de ruimtevaart.

Aan de 75 Belgische projecten die in PRODEX werden geselecteerd nemen overigens 36 wetenschappelijke teams deel.

Diverse Belgische centra voeren permanent test-, ijk- of controlewerkzaamheden uit voor rekening van de ESA. Voorbeelden zijn het Centre Spatial de Liège (CSL) voor precisie-tests onder vacuüm, het Von Karman Institute (VKI) te Sint-Genesius-Rode (plasmatron), dat onderzoek verricht naar de terugkeer van ruimtevaartuigen in de atmosfeer, het Centre de Recherche du Cyclotron te Louvain-la-Neuve, dat de gevolgen van kosmische straling op elektronische componenten bestudeert.

Het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) te Leuven legt zich vooral toe op het ontwerpen van micro-elektronische componenten voor ruimtesystemen.

Het centrum van Redu is een ESA-grondstation met als hoofdopdracht het controleren van ruimtesatellieten in omloop, voornamelijk telecommunicatiesatellieten.

Voorts werd een akkoord gesloten met onze Franse, Zweedse en Italiaanse partners, en de Europese Commissie om in de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) te Mol het "Centrum voor beeldverwerking Vegetatie" (CBVV) te huisvesten in het kader van de exploitatie van de gegevens van het SPOT-VEGETATION-instrument. In de exploitatie en commercialisering van satellietgegevens is een rol van grote betekenis weggelegd voor België.

Op het gebied van zonnefysica, onderzoek naar atmosferische processen en microzwaartekracht werden experimenten uitgevoerd in het ruimteveer vanaf een centrum voor afstandsbediening in het Koninklijk Meteorologisch Instituut. Deze vanuit België uitgevoerde ruimte-experimenten waren een première in Europa. Dit telescienceproject wordt in België ontwikkeld door in de universiteiten en onderzoekscentra installaties op te stellen om ruimte-experimenten uit te voeren rechtstreeks vanuit de laboratoria en ze te betrekken bij de real-time analyse van gegevens uit de ruimte.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid