Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Europees lucht- en ruimtevaartbeleid

PRODEX Programma

Het PROgramme for the Development of scientific EXperiments (PRODEX) is een programma van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) waaraan België, als lidstaat van ESA, sinds 29 juni 1988 deelneemt.

De doelstelling van PRODEX is het bieden van (co)financiering voor de ontwikkeling en exploitatie van wetenschappelijke instrumenten en experimenten in het kader van de ruimtevaartprogramma’s van ESA, alsook van andere ruimtevaartorganisaties. PRODEX bestrijkt vier wetenschappelijke domeinen: ruimtewetenschappen, ruimte-exploratie, Aardobservatie en levens- en fysische wetenschappen in de ruimte.

Een van de belangrijkste doelstellingen van PRODEX is de samenwerking te versterken tussen wetenschappelijke instellingen en industriële bedrijven. De hoofdverantwoordelijkheid van een project moet door een instelling gedragen worden om te garanderen dat de doelstellingen wetenschappelijk gericht blijven.

Financiering kan voorzien worden tijdens de hele levenscyclus van een wetenschappelijk instrument of experiment voor wetenschappelijke ontwikkeling, technische ontwikkeling en diensten, operationele activiteiten en data exploitatie.

Documenten om te downloaden (enkel in het Engels) – Versie van juni 2018:

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid