De vervalste scarabeeën van Nechao
“Bourgondische” steen
E.9569 : 20 X 13,5 X 9 cm.
E.9570 : 24 X 17 X 10 cm.
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,
Inv. E.9569 en E.9570.

OBJECT 2

De Griekse historicus Herodotus (ca. 484-420 voor Chr.) verhaalt in Boek IV van zijn Historiën hoe Egyptische zeelui erin geslaagd zouden zijn om, tijdens de regering van koning Nechao van de 26ste dynastie (ca. 610-595 voor Chr.), de eerste volledige expeditie van het Afrikaanse continent te verwezenlijken: 

“Zoals geweten is, wordt Libië volledig door de zee omringd, behalve aan de zijde waar het land aan Azië raakt ; voor zover wij weten heeft Necos (Nechao), koning van Egypte, hiervan als eerste bewijs geleverd : toen hij de aanleg van het kanaal dat van de Nijl naar de Perzische Golf loopt, had beëindigd, stuurde hij schepen met een Fenicische bemanning op missie om terug te keren naar Egypte via de zuilen van Heracles en de noordelijke zee. De Feniciërs vertrokken vanuit de zee van Eritrea en doorkruisten de zuidelijke zee : in de herfst ontscheepten ze op de kust van Libië, op de plek waar hun navigatie hun geleid had, ze zaaiden er en wachtten op de oogst ; eens deze binnen was hernamen ze hun zeereis. Zo verliepen er twee jaar; in het derde jaar passeerden ze de zuilen van Heracles en bereikten ze Egypte opnieuw”

Als deze reis al gemaakt werd, lijkt dit niet bewezen door Egyptische bronnen uit dezelfde tijd. In 1908 kon Jean Capart (1877-1947), die op dat ogenblik conservator was van de Egyptische verzameling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, echter wel twee monumentale stenen scarabeeën aankopen, die op de basis lange inscripties in hiëroglyfen vertoonden. Deze twee teksten, die elkaar aanvullen, verhalen de terugkeer van deze expeditie rond Afrika, aangevoerd door Padineith, het hoofd van de zeelui van de koning.

Jammer genoeg bleek al vlug dat de scarabeeën vervalsingen waren, vervaardigd op initiatief van Pierre Bouriant, de zoon van de Egyptoloog Urbain Bouriant (1849-1903). Pierre Bouriant had zelf Egyptologie gestudeerd en had de teksten van deze scarabeeën opgesteld zich inspirerend op authentieke verslagen van expedities in de faraonische tijd. Vanaf 1908 contesteerden talrijke Egyptologen de authenticiteit van deze documenten en Capart werd uiteindelijk tot zijn spijt gedwongen om zijn vergissing toe te geven.

.

<< Terug naar de objectenlijst


Design by Mobifreaks.com